Psikolog kimdir?, Psikiyatrist kime denir?Nasıl psikoterapist olunur?
 

Psikolog kimdir?, Psikiyatrist kime denir?Nasıl psikoterapist olunur?

Psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi Latincede ruh anlamına gelen " Psyche " sözcüğünden türetilmiştir.Psikoloji "Psyche=ruh" ve "Logies=bilgi, bilim" kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur.


Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimeler olmasına karşın ruh sağlığı alanındaki meslekler çoğunlukla birbirine karıştırılır.Astroloji ile astronominin karıştırılması gibi psikiyatri ve psikoloji de hem söylem açısından birbirine benzer olduğu için hem de aynı meslek grubuna ait olduğu için karıştırılmaya müsaittir.

Psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi Latincede ruh anlamına gelen " Psyche " sözcüğünden türetilmiştir.Psikoloji "Psyche=ruh" ve "Logies=bilgi, bilim" kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur.İnsan zihnini, davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını inceleyen bir bilim dalı olan psikoloji, çoğunlukla algı, duygu, bilişsel süreçler, öğrenme, hafıza, dikkat ve kişilerarası ilişkiler gibi konuları araştırır.Psikoloji eğitimi fen-edebiyat fakültesi içinde 4 yıllık bir lisans eğitimidir.Lisans eğitimini bitirdikten sonra psikolog unvanı alınır.Lisans eğitiminden sonra psikologlar, psikolojinin alt dallarından herhangi birinde yüksek lisans eğitimi alarak uzmanlaşabilir.Klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, trafik psikolojisi psikolojinin alt dallarından bazılarıdır ancak klinik psikolog unvanı almak için 2 yıllık yüksek lisans eğitiminin ardından 1 yıl süpervizyonlu bir eğitimden geçmek gerekir.
Psikiyatri ise tıbbın bir uzmanlık alanıdır, bu eğitimi alabilmek için öğrenciler öncelikle tıp fakültesinden mezun olur, sonrasında psikiyatri alanında uzmanlaşırlar.En az 2 yıllık bir uzmanlık eğitiminden sonra psikiyatrist unvanını alırlar.Psikiyatride insanların beyin kimyasallarındaki değişimlerin, insanların düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında hastalıkla ilgili bir duruma neden olduğu kabul edilir.Bundan dolayı, beyindeki kimyasal değişimleri optimal seviyeye getirmek için ilaç tedavisi uygulanır.Bu tedavi biyolojik yaklaşım alanına girer.Psikolojideki yaklaşımlarda ise, insanın davranışlarının, düşüncelerinin ve duygularındaki etkilenmelerin altında onun yaşamsal deneyimlerinin, öğrenmelerinin, koşullanmalarının, kişilerarası ilişkilerinin, alışkanlıklarının, sosyal çevresinin, olaylara verdiği tepkilerin olduğu varsayılır, ve bunlar irdelenir.Kişinin paylaşımları doğrultusunda, kendi farkındalığı ve bakış açısı üzerinde çalışılarak kişi kendi problemlerini kendisi çözer hale getirilir.İlaç tedavisi kullanılmaz.Bu çalışma prensibi herhangi bir psikoterapi ekolüne dayanır. Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler bir psikoterapi yaklaşımını/ekolünü benimseyerek psikoterapide bu ekol çerçevesinde çalışabilirler.
Psikoterapi uygulayan ruh sağlığı çalışanına psikoterapist denir.Psikoterapist olabilmek için ise bir terapi yaklaşımı/ekol eğitimi alınır, bu eğitimler genellikle en az 3 yılı teorik eğitim ve 2 yılı süpervizyondan oluşan eğitimlerdir.Bu eğitimi tamamlayanlar psikoterapist unvanına sahip olur.

Ruh sağlığı hizmeti almak istiyorum ancak önce psikiyatriste mi yoksa psikoloğa mı gitmeliyim? " sorusu aklınıza geliyorsa bu bilgiler ışığında beklentilerinize göre değerlendirme yapabilir ve önceliğinizi buna göre belirleyebilirsiniz.                                                                                                      Psikolog Melek Dökmetaş

Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.