Siber Zorbalığı Önleme Stratejileri: Bütüncül Bir Yaklaşım
 

Siber Zorbalığı Önleme Stratejileri: Bütüncül Bir Yaklaşım

İnternetin, birçok avantajının bulunmasına rağmen, bilinçsiz kullanılması durumunda bireylerin sosyal ve psikolojik sağlığı üzerinde tehdit edici bir rol oynayarak bilgisayar ve internet bağımlılığı gibi problemlere neden olabildiği görülmektedir.


Gündelik hayatımızın neredeyse merkezi haline gelen internetin, teknolojide meydana gelen gelişmeler neticesinde kolay ve ucuz şekilde erişilebilir hale geldiği görülmektedir. İnternetin, birçok avantajının bulunmasına rağmen, bilinçsiz kullanılması durumunda bireylerin sosyal ve psikolojik sağlığı üzerinde tehdit edici bir rol oynayarak bilgisayar ve internet bağımlılığı gibi problemlere neden olabildiği görülmektedir. Bu durumun da elektronik ortamlarda başkalarına zarar verici davranışlar olarak adlandırılan siber (sanal) zorbalık davranışına yol açtığı dikkat çekmektedir.

İnternet bağımlılığını ve siber zorbalığı önlemede bağımlı bireye, bireyin ailesine ve topluma birtakım görev ve sorumluluklar düştüğü belirtilmekte, özellikle bireyin bağımlı olduktan sonraki tedavi sürecinden ziyade bağımlı olmadan bu durumun önlenmesinin daha fazla önem taşıdığı savunulmaktadır. Siber zorbalık davranışının önlenmesine yönelik yapılması gereken ilk şeyin, bireylere sorun hakkında farkındalık kazandırılması olduğu belirtilmektedir.

Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.