Siber Bağımlılıklar ve Psikolojik Dinamikleri
 

Siber Bağımlılıklar ve Psikolojik Dinamikleri

 


Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte teknoloji kullanımının hızla artmaya başladığı görülmektedir. Teknolojinin, hem zamandan kazanma, hızlı karar verebilme, bilgiye daha kolay yoldan ulaşma gibi imkanlar sunarak günlük yaşamı kolaylaştırdığı, hem de aşırı kullanımı sonucunda zararlı etkilerinin olabildiği ve bağımlılık yapabildiği görülmektedir.

Bazı insanların sadece gerektiği oranda internet kullanırken bazı insanların ise, gereğinden daha fazla internet kullanarak kendilerini bu konuda durduramadıkları göze çarpmaktadır. Hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayan internet, bilinçsizce kullanıldığında önemli bir probleme dönüşmektedir. İnternetin, bireylerin odak noktası haline gelmesi durumunda hayatı olumsuz etkileyerek bağımlılık gibi problemlere neden olabildiği bilinmektedir.

İnsanların davranışlarını olumsuz yönde etkileyen aşırı internet kullanımı neticesinde siber bağımlılık problemi ortaya çıkmakta ve günümüzde bu sorunun oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Siber bağımlılık, kişi tarafından aşırı internet kullanma isteğinin durdurulamaması, internete bağlı olmadan geçirilen vaktin anlamsız görülmesi, kişinin internete bağlı olmadığı zaman içinde aşırı stres, saldırganlık göstermesi ve hayatının sosyal, iş ve aile yönlerinden zarara uğraması olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda internetin toplumdaki kişide; yalıtma, depresyon, toplumsal ilişkilerde zayıflama, yakın arkadaş ilişkilerinde azalma, yalnızlık duygusu gibi birtakım sonuçlara yol açabileceği saptanmıştır. Bu bağlamda, bilinçsiz internet kullanımının bağımlılığa neden olduğu ve hayatı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir.
Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.