Sosyal Fobi Nedir
 

Sosyal Fobi Nedir

Sosyal Fobi Nedir
Online Psikolog | Online Terapi Gökay Alpak
Doç. Dr. Gökay Alpak

08 Haziran 2018

Özel sosyal durumlarda yaşanan kaygı hemen herkeste gözlenebilir. Sosyal anksiyete bozukluğu (Sosyal Fobi) ya da diğer adı ile sosyal fobi başkalarınca eleştirileceği, onların yanında rezil olacağı ya da utanç duyacağı durumlara düşeceği endişesiyle sosyal ortamlara girmekten çekinme, kişilerarası iletişim kurma konusunda korku ve kaygı duymadır. İnsanların çoğu bir topluluk önünde konuşmaları ger


Sosyal Fobi’ın yaygınlığı erkeklerde %2, kadınlarda %3 oranlarında bulunmuştur. Kadınlarda daha fazla olmasına rağmen tedaviye başvuranlarda kadın erkek oranı eşittir. Hastalık 13–19 yaşlarında başlar.

Sosyal Fobi’de hastalar başkalarının yanında küçük düşeceği, sıkıntı duyacağı ya da utanç duyacağı bir biçimde davranmaktan korkarlar. Bu nedenle kaygı duydukları ortamlardan ve davranışlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar. En sık görülen kaygı oluşturan ve kaçınmaya neden olan durumlar: konum olarak kendisinden daha yukarıda bulunan kişilerle karşılaşma, telefon etme, konuk kabul etme, tanışma, bir şeyler yaparken başkaları tarafından izlenme, başkalarının takılması, yemek yeme, genel tuvaletleri kullanma, toplum önünde konuşma, görüşmelere ve her türlü toplantıya katılmadır. Hastalar ayrıca yaşadıkları kaygıyı diğer insanların anlayacağından ve gülünç duruma düşeceklerinden korkarlar.

Sosyal Fobi’si olan kişiler, çeşitli toplumsal durumlarda olumsuz bir biçimde değerlendirileceklerine ilişkin büyük bir korku duyarlar. Korktukları durumlarla karşılaştıkları zamanlarda sıklıkla kaygının bedensel belirtilerini yaşarlar. Sosyal Fobi’de daha çok yüz kızarması ve ağız kuruluğu görülür. Sosyal Fobi’si olan hastaların korkulan durumlara bağlı olarak gerçek panik atakları da ortaya çıkabilir.

Sosyal Fobi’de yüz kızarması dışında korku duyulduğu sırada en sık gözlenen bedensel belirtiler: çarpıntı, titreme, kaslarda gerginlik, midede burulma duygusu, ağızda kuruma, ateş basması ya da üşüme ve baş ağrısı.

Sosyal Fobi geç farkedilen bir hastalıktır. Sosyal Fobi olan hastalar sıklıkla başka bir psikiyatrik sorun nedeniyle başvurmaktadırlar. Tanı DSM IV tanı ölçütlerine göre konur.

DSM-IV’e Göre Sosyal Fobi Tanı Ölçütleri 
Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde olabileceği, bir ya da birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan, belirgin ve sürekli bir korku duyma: Kişi küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağından korkar (ya da anksiyete belirtileri gösterir).

Korkulan sosyal durumla karşılaşma, hemen her zaman anksiyete doğurur, bu da duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir panik atağı biçimini alabilir.

Kişi, korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir. 
Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ya da sıkıntıyla bunlara katlanılır. 
Kaçınma, anksiyöz beklenti ya da korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlarda sıkıntı duyma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitim ile ilgili) işlevelliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar ya da fobi olacağına ilişkin belirgin bir sıkıntı vardır. 
18 yaşından küçüklerde, süre en az 6 aydır.

Sosyal Fobi başladıktan sonra genellikle başka bir psikiyatrik bozukluk da eklenmektedir. En sık major depresyon, agorafobi, panik bozukluğu ve alkol ve madde kötüye kullanımı Sosyal Fobi ile birlikte bulunmaktadır. Sosyal Fobi hastaları iyi bir tedavi alamadıkları takdirde okulda başarısızlık, mesleki kısıtlılık, arkadaşlık kuramama, partner ilişkisi kuramama, alkol kötüye kullanımı, depresyon, intihar girişimleri v.b. gibi bir çok psikososyal sorun ile karşılaşırlar.


Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.