Kişilik Bozuklukları
 

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları A kümesi, B kümesi, C kümesinden oluşur.


A Kümesi Kişilik Bozuklukları

Paranoid, Şizoid, Şizotipal kişilik bozuklukları

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Bu kişiler sürekli kuşkucu ve güvensizdirler.
Çevrelerindekileri devamlı olarak kötü algılar ve yorumlar.
İnsanların kedine yönelik gizli gündemleri olduğunu düşünür.
Sürekli tehdit altında olduğu önyargısı vardır.
Kendisine bir şekilde zarar verileceği, aldatılacağı, kandırılacağı ve sömürüleceğinden kuşkulanır.
Yakın ilişki kurmazlar ve kendilerini insanlara açmazlar.
Kendine ve kişiliğine tehdit ve saldırı olacağı düşüncesi yaygındır.
Duygusal olarak resmi, soğuk ve mesafeli bazen de huzursuz, gergin ve öfkelidirler.
Kendisine yapılan hata ve yanlışları unutmazlar. Kin tutmaya yatkındırlar.
Bazen sabit fikir ve hakkının yendiği düşüncesi ile aşırı şikayet ve davalar açabilir.
Bazen sadakatsizlik krizleri yaşayabilirler.
Toplumda %0.5-2.5 sıklığında görülür.
Tanıda diğer kişilik bozuklukları ve psikotik (şizofrenik özellikler) bozukluklar gözden geçirilmelidir.

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Toplumsal ilişkilerden kopma ve sosyal ortamlarda duyguların anlatımında kısıtlılık,
Aile içi dahil kişiler arası yakın ilişkilere girmek istemezler,
Tekdüze bir yaşamı tercih ederler,
Çok az şeyi zevk alarak yaparlar,
Olumlu ya da olumsuz sosyal tepkilere aldırış etmezler
Duygusal olarak soğuk, tepkisiz ve tekdüzelik vardır.
Duygulanımları sınırlı ve yüzeyeldir.
Tutkuları ve hırsları yoktur.
Yavaş ve tekdüze konuşurlar.
Hareketleri yavaş ve uyuşuktur, kendi halinde ve asosyal yaşarlar,
Erkeklerde daha fazla görülür.
Akrabalarında şizofreni genel topluma göre daha yaygındır.
Strese tepki olarak çok kısa süren (saatler süren) psikotik (şizofrenik )dönemler yaşayabilirler.
Depresyon, şizofreni veya sanrısal bozukluk gelişebilir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Acayip, tuhaf ve garip düşünce, inanış, görünüm ve davranışlar,
Yoğun, katı ve sürekli batıl ve büyüsel inançlar, acayip dinsel davranışlar,
Paranoid düşünceler,
Kendini ve çevreyi tuhaf ve anormal algılama, boşlukta olma hissi,
Sosyal hayattan ve kişiler arası ilişkilerden kopma, kendini toplumdan yalıtma,
Dağınık ve konu bütünlüğü kuramadan konuşma, tuhaf konular üzerine konuşma,
Toplumsal ve mesleki ilerleme kaydedememe,
Düşünce ve algılama ve davranışlarda normal dışılıkla beraber giden toplumsal ve kişilerarası ilişkilerde yetersizlikler,
Yakın ilişkilerden birdenbire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde yetersizlik,
Tuhaf ve kuşkucu düşünce biçimi ve konuşmalar,
Duygularda hissizlik, uygunsuzluk, yabancılık, donukluk ve huzursuzluk,

Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.