Depresyonda mıyım, değil miyim?
 

Depresyonda mıyım, değil miyim?

Depresyon genellikle kişinin hayatının anlamsızlaştığını hissettiği, umudunun tükendiğini, kendini değersiz hissettiği ve çaresizlik duygusunu yoğun olarak yaşadığı bir duygudurum  bozukluğudur.


 
Depresyon genellikle kişinin hayatının anlamsızlaştığını hissettiği, umudunun tükendiğini, kendini değersiz hissettiği ve çaresizlik duygusunu yoğun olarak yaşadığı bir duygudurum  bozukluğudur.Kişinin duygulanımını ve düşünce biçimini olumsuz bir şekilde etkileyerek günlük hayattaki işlevselliğinin bozulmasına yol açar. 

Depresyon’daki bir bireyin beyin kimyasallarında bazı değişimler meydana gelir.Beyindeki serotonerjik (serotonin hormonu) aktivitenin azalmasıyla, kişi daha çökkün, üzgün ve karamsar hissederken; melatonin hormonundaki değişimler de kişinin uyku alışkanlıklarında değişimlere yol açmaktadır.

Depresyon’da genel olarak, düşük sosyo-ekonomik düzey, sevilen birinin ölümü, yalnızlık, bir hastalığa sahip olma, şiddete maruz kalma, travmatik olaylar, istismar, işten ayrılma, evlilik, evlilik sorunları, boşanma, hamilelik, loğusalık gibi yaşam olaylarındaki değişimlerin olduğu zaman dilimlerinde insanlar depresyona karşı daha savunmasızdır. Kişinin penceresinden olumsuz olarak algılanan yaşam olayları, kişilik özelliklerinin yatkın olması, genetik geçişlilik, mevsim değişiklikleri, bedensel hastalıklar, alkol-sigara ve çeşitli ilaçların bilinçsiz kullanımı, hormonal sorunlar, inflamasyon, vitamin eksiklikleri, beslenme yetersizlikleri  gibi nedenler beyin kimyasında değişimlere sebep olarak depresyonun gelişmesine zemin hazırlayabilir.Kimi zaman bu sebeplerden sadece bir tanesi yeterliyken, kimi zaman da tüm nedenler bir araya gelir ve kişinin ruh ve beden sağlığı etkilenerek depresyon meydana gelebilir.


Depresyonda olan bir kişide; en az iki haftalık süre içerisinde (ilk iki kriterden biri mutlaka bulunmalı):

1.Depresif duygudurum,
2.İlgi kaybı, zevk alamama 
3.Kilo verme niyeti olmaksızın önemli derecede kilo kaybı ya da alımı,
4.Hemen hemen her gün uyku problemlerinin görülmesi,
5. Enerji kaybı, yorgunluk, 
6.Dikkatini verememe, konsantrasyon güçlükleri, 
7.Yineleyen ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri 
8.Suçluluk, değersizlik hissi,
9.Psikomotor yavaşlama (zihinsel ve bedensel etkinliklerde azalma, yüz ifadelerinde azalma, tekdüze şekilde yalın ve az konuşma),

belirtilerinden en az 5 tanesinin görülmesi gerekir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2018 verilerine göre depresyon, dünyada 300 milyondan fazla her yaştan insanın muzdarip olduğu oldukça yaygın bir ruhsal bozukluktur.İleri derecede depresyon olarak bilinen major depresif bozuklukta diğer belirtilerin yanında yüksek oranda ölüm düşünceleri ve intihar riski de söz konusudur ve dünyada her yıl, 800 bine yakın insan depresyon nedenli intihar sonucu ölmektedir. Bu yönüyle ötelenmemesi ve önemsenmesi gereken bir ruhsal bozukluktur.
Depresyon, uzman desteği ile psikoterapi seanslarıyla, ve kişinin yaşamında yapacağı bazı değişikliklerle tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır.
Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.