Online Psikolog | Online Terapi | Corona Virüsü ve Stres Yönetimi
Türkçe Terapi

Corona Virüsü ve Stres Yönetimi

Tarih boyunca salgın hastalıklar insanlar için en büyük korkuların başında yer almıştır. Geçmişte toplu ölümlere neden olan bulaşıcı ve salgın hastalıkların büyük acıların yaşanmasına yol açtığı bilinmektedir. Virüs korkusu, insanların hayatının seyrini değiştiren unsurlardan bir tanesidir.


Sağlık anksiyetesi, anksiyete bozukluklarının da oluşumunda yer almakta ve bileşenlerinden birisi olarak klinik görünümünü biçimlendirmektedir. Özellikle panik bozukluğunda sağlık anksiyetesi özel bir role sahiptir ve panik bozukluğunun komplikasyonlarını oluşturmakta etkilidir. Bunun yanı sıra sosyal fobi ve obsesif-kompulsif bozuklukta yer alan bedensel belirtiler ve duyumlarla aşırı uğraş da sağlık anksiyetesinin bir sonucu olarak gelişmektedir . Stres, kalp atışı ve kan basıncında artış, kalp atımında ki düzensizlikler ve yağ depolarında artış gibi fizyolojik değişimler yoluyla hastalıklara neden olabilir. Benzer şekilde stres bağışıklık sisteminde değişikliklere yol açabilmektedir. Fareler üzerinde yapılan araştırmalar, kuyruk sıkıştırma, yüksek gürültü ve elektrik şoku gibi stresörlerin bağışıklık sistemini baskılama etkisine yol açabileceğini göstermektedir. İnsanlarla yapılan araştırmalarda benzer bir tablo sunmaktadır. Stresin sağlıkla ilgili davranışlarda değişiklik yarattığı göz önüne alındığında, davranış değişiklikleri ile stresin, bağışıklık sisteminde değişikliklere neden olabileceğini düşünmek mantıklı olacaktır.

Baş Etme Nedir ?

Baş etme, Lazarus ve arkadaşları tarafından bireyin kişisel kaynakları ötesinde görülen stresörleri yönetme ve yönlendirme süreci olarak tanımlanır ve bir tür “dışsal ve içsel talepleri yönetme çabası” olarak görülür (Lazarus ve Launier,1978.). dolayısıyla stres ankamında baş etme,bireyin normal bir yaşantıya dönme çabası ile stresörlerle etkileşime girme biçimidir. Bunlar arasında sorunu düzeltme veya ortadan kaldırma, soruna dair düşünme biçimini değiştirme, tahammül etmeyi öğrenme veya olduğu gibi kabul etme gibi farklı yaklaşımlar olabilir. Cohen ve Lazarus (1979), baş etmenin amacını şöyle tanımlamaktadırlar:

•          Stresli çevresel koşulları azaltmak ve önceki duruma dönme ihtimalini arttırmak.
•          Olumsuz olaylara adapte olmak veya olumsuz olayları tolere etmek.
•          Olumlu bir kendilik algısı sürdürebilmek.
•          Duygusal dengeyi sürdürebilmek.
•          Diğer insanlarla tatmin edici ilişkiler kurabilmek ve onları sürdürebilmek.

Problem Odaklı Baş Etme


Bu yaklaşım, stresörün etkisini direkt azaltmaya veya onu yönetebilmek için var olan kaynakları arttırmaya yönelik eylemleri içerir. Örnekler arasında plan yapmak, plana bağlı kalmak ve gerektiğinde gözden geçirmek, yoğun bir gün öncesinde zaman çizelgesi hazırlamak, meslek/iş değişimi için gerekli ekstra beceriler edinmek için çaba göstermek ve bir ilişkiyi sonlandırmak için psikolojik danışmanlık almak olabilir.
Özetle, stres ile hastalık arasındaki ilişkide baş etmenin, düzenleyici bir role ve dolayısıyla stresör üzerinde bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.

•          Gelin siz de bu süreci stres ile nasıl başa çıkacağınız konusunda bilinçlenerek daha kolay atlatın!

Yrd.Doç.Dr. Klinik Psikolog Gizem Akcan
Etiketler
Bir yorum yaz