Masterson Yaklaşımı nedir?
 

Masterson Yaklaşımı nedir?

Masterson Yaklaşımı, karakter yapılarını ve kişilik bozukluklarını anlamak ve tedavi etmek için önemli! 


Masterson Yaklaşımı, ilk olarak Psikyatrist ve Psikanalist Dr. James Masterson’un önderliğinde, kendisinin, New Yorklu ve Californialı meslektaşları ile birlikte 30 yılı aşkın süren araştırmalarının sonucunda, 1977 yılında Uluslararası Masterson Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte akademik bir boyut kazanarak günümüzde de özellikle karakter yapılarını ve kişilik bozukluklarını anlamak ve tedavi etmek için önemli hale gelen, psikoloji alanında geniş yer alan gelişimsel, bağlanma ve İngiliz nesne ilişkileri teorilerini temel alan ve aynı zamanda da en güncel nöro-biyolojik beyin araştırmalarını bu teoriler ile bütünleştiren bir psikanalitik psikoterapi biçimidir.

Masterson Yaklaşımının 3 Temel Olgusu


Her insan karakteriyle ve hikayesiyle eşsizdir. Masterson’a göre insanı insan yapan, yani karakteri oluşurken onu etkileyen, üç temel olgu vardır. Doğamız, Çevremiz ve Kaderimiz. Yani, bir başka deyişle, bu üç olgu doğrultusunda yaşananlar insan karakterini geliştirdiği kadar, her bir olguda deneyimlenen ciddi olumsuzluklar birleştiğinde kişinin kişilik bozukluğu geliştirmesine yol açacak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Bazen insanlar yaşanan bu olumsuz deneyimler sonucunda kişilik bozukluğu geliştirmese bile, istemsizce gündelik hayatlarını etkileyecek temel hassasiyetler geliştirir.Bu temel hassasiyetler, kişinin ebeveyni ile (genellikle anne) olan erken etkileşimlerinden ötürü ortaya çıkan üç ana gelişimsel kaygı etrafında tanımlanmıştır: özerklik ve ayrılıkta zorluk (ayrılma hassasiyeti); samimiyetle ilgili zorluk (saygı duyarlılığı); ve kendi kendine bütünlükle ilgili zorluk (güvenlik hassasiyeti).

Masterson Yaklaşımı Nasıl Uygulanır?


Masterson Yöntemi uygulanan bir terapi ortamında terapi edilen kişinin kendi karakter yapısını ve sahip olduğu bu yapıların bebeklik ve erken yaştaki bakımlarının sonucunda ortaya çıkan işlevsiz davranış kalıplarının ya da "Temel Hassasiyetlerin" nasıl evrimleştiğinin ayrıntılı bir şekilde anlamasını sağlar, çünkü erişkinken tekrar eden bazı davranışlar ve ilişki kurma biçimleri de çoğunlukla çocuklukta öğrenilenlerin günümüze olan yansımasıdır. Karakter yapısının anlaşılması bu davranışların çözülmesine yardımcı olur ve ayrıca danışanın "temel duyarlılığına" uyum sağlaması, psikoterapistin özsaygı ile ilgili problemleri olan danışanların tedavisinde oldukça etkili olmasını sağlar. Masterson Yaklaşımı, farklı türden danışanlara farklı şekilde uygulanan açık bir psikoterapi yapma yöntemine izin verir.

Masterson Yaklaşımının Faydası


Masterson Yaklaşımı ayrıca, danışanın kaynaklarına bağlı olarak hem daha kısa süreli hem de daha yoğun tedavi seçeneklerini içerir. Masterson Yaklaşımı danışan için çeşitli faydalar sağlamakla birlikte, terapiste, danışanın spesifik gelişimsel zorluklarını nasıl bulacağı ve anlayacağı konusunda netlik sağlar; Terapi sırasında bu zorlukların ne kadar belirgin olduğunu etkili bir şekilde takip etmesini sağlar, danışanın belirli intrapsişik yapısına dayalı olarak gelişimsel açıdan hassas ve sağlam müdahalelerin yapılmasını destekler ve son olarak, müdahalelerin ilerlemeye yol açıp açmadığını ölçmesine yardımcı olur.
Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.