Online Psikolog | Online Terapi | Depresyon Çoğu Zaman İhtimallerin Kaybı İle İlgilidir.

Depresyon Çoğu Zaman İhtimallerin Kaybı İle İlgilidir.

Depresyonda en çok ifade edilenler arasında eskisi gibi olamama, eskiden yaptıklarından keyif alamama ve eskiden anlamlı olan şeylerin artık anlamını yitirmiş olması vardır. Bu anlamda depresyon eskinin kaybını ve gelecekte alınacak keyiflerin, bulunacak anlamların kaybolması ihtimalinin yarattığı umutsuzluğu içerir. 


Günlük yaşamda sıkça adını duyduğumuz, şarkı sözleri içerisinde de kendine yer bulan Depresyon; yaşama dair isteksizlik, iştahta, uykuda ve cinsel istek ve yaşamda meydana gelen değişimler ile genellikle kendini gösterir. Depresyonda olan bireylerin yaşadıkları sıkıntıları ‘’artık hiçbir şeyden ’eskisi’ gibi keyif almıyorum’’ şeklinde ifade etmeleri depresyonun genellikle eskiye dair bir şeyin, bir duygunun ya da bir yaşam koşulunun kaybı ile ilgili olabileceğini göstermektedir. Genel olarak eşlik eden anlamsızlık ve değersizlik duygusu kişinin hayatında değer verdiği bir şeyi kaybettiğini ya da onun için anlamı olan bir şeyin anlamını yitirmesinden ötürü değerin, değerliliğin veya anlamlılığın kaybı ile paralel olduğunu düşündürmektedir.  

Çoğu durumda kişi değer verdiği veya anlamlı bulduğu bir şeyin değerini, anlamını yitirmesi ile birlikte kendisinde de değersizlik ve anlamsızlık duyguları yaşamaya başlar ve hissedilen bu duyguların birleşimi kişiyi isteksizliğe, çökkünlüğe sürükler.   Kişinin kendisinde hissettiği değersizlik ve anlamsızlık duyguları neticesinde kaybedilen şeyin geri gelmesi dahi kişiyi mutlu etmeye yetmediğinden eskiden yapmaktan keyif alınan şeylerin dahi keyif vermemesi depresyondaki bireyler tarafından sıklıkla telaffuz edilir.  

Depresyonun çok farklı nedenleri olabilir. Hayatta meydana gelen olumlu ya da olumsuz değişikliklerin hepsi eskinin kaybını ve yeniye uyum sağlamayı içerdiği için kişinin kendisini depresif hissetmesine sebep olabilir. Yanısıra zorlayan yaşantılar, rekabet, travmatik deneyimler, başarısızlık hissi, aile ve toplumun etkisi, anlaşılmama ve yalnızlık hissi ve öznel pek çok yaşantı ve kişinin ailesel geçmişi depresyona neden olabilir.  

Depresyon yukarıda belirtildiği gibi çok çeşitli dinamiklerden kaynaklanabildiği için depresyon ile ilgili psikolojik destek sürecinde kişiyi depresyona sürükleyen mevcut durum ve geçmiş yaşantıları detaylıca değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde danışanın geçmişte yaşadıkları, günlük yaşamdaki deneyimleri ve danışma sürecinde danışmanla olan etkileşimleri, kişiyi depresyona sürükleyen nedenin üç farklı yüzü olarak ele alınır ve danışman ile danışan arasındaki etkileşim, bunların deneyimlenmesi ve izahı danışanın farklı bir ilişki, yaşantı ve bakış açısı tecrübe etmesine olanak sağlar. Değişim sürecin içerisinde gerçekleşmiş olur.

Nedenlerinin ve depresyonun derecesinin kişiden kişiye değişmesinden ötürü depresyon ve depresyonu aşma süresi de kişiden kişiye değişir.
Etiketler
Bir yorum yaz