Online Psikolog | Online Terapi | FLÖRT ŞİDDETİ

FLÖRT ŞİDDETİ

Şiddet türlerinden biri olan flört şiddeti, flört ilişkisi içinde partnerlerden birinin diğerine bilinçli şekilde saldırgan tutum sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. 


Şiddet, yaşamın tüm alanlarında görülmekte olan, her yıl birçok kişinin ölümü ile sonuçlanan ve giderek artış gösteren ciddi bir toplum ruh sağlığı problemidir. Dünya üzerinde her yıl şiddet sebebiyle 1,6 milyon insan hayatını kaybetmekte ve birçok kişi de yaralanmaktadır. Şiddet mağdurlarının önemli bir bölümünü kadın ve çocuklar oluşturmakla birlikte her cinsiyetten, eğitim seviyesinden ve sosyo-ekonomik düzeyden bireyin şiddet mağduru olma riski taşıdığı bilinmektedir. Şiddet türlerinden biri olan flört şiddeti, flört ilişkisi içinde partnerlerden birinin diğerine bilinçli şekilde saldırgan tutum sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. Flört şiddetinin kişiler üzerinde bıraktığı ciddi etkileri ve giderek artan görülme oranları ile son zamanlarda önemli toplumsal sorunlar arasında yer almaya başladığı dikkat çekmektedir. Flört şiddetinin, yaralanma, ölme gibi sonuçlarının yanı sıra özgüvende düşme, depresyon, öfke patlamaları, intihar düşünceleri, yeme bozuklukları gibi ciddi psikopatolojik bozukluklara yol açtığı bilinmektedir. Düzenlenen çalışmalarda flört şiddetinin gerçekleşmesinde, içinde bulunulan yaş grubunun ve gelişim döneminin, kadın olmanın, alkol ve madde kullanımının, çocukluk döneminde aile kökenli bir şiddet varlığı ve otoriter ebevyn tutumları gibi çocukluk çağı travmatik yaşantılarının, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli psikopatolojik bozukluklara sahip olmanın flört şiddetinin önemli yordayıcıları olduğu görülmektedir.Bu bağlamda, ergenlik ve ergenlik sonrası yetişkinliğe geçiş döneminde olan üniversite öğrencilerinde flört şiddeti açısından risk unsurları tespit edilerek okullarda ve üniversitelerde çalışan psikolojik danışmanlar tarafından ilişkilerde yaşanan ya da yaşanabilecek olan istismar konusunda gençler bilgilendirilerek farkındalık düzeyleri arttırılabilir, önleyici ve koruyucu eğitim programları hazırlanabilir. Ayrıca, mağdur bireylere yönelik baş etme becerileri geliştirmeyi temel alan çeşitli etkinlikler düzenlenebilir. 
Etiketler
Bir yorum yaz