Kişilik Bozuklukları 2
 

Kişilik Bozuklukları 2

Kişilik Bozuklukları 2 A kümesi, B kümesi, C kümesinden oluşur.


B Kümesi Kişilik Bozuklukları

Antisosyal, Borderline, Histrionik, Narsistik kişilik bozuklukları

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Eskiden 'psikopat(i), sosyopat(i) olarak anılırdı.
Kavgacılık, yalan söyleme, darp, hırsızlık davranışları vardır.
Hissiz ve vicdansız bir şekilde her şeye zarar verebilirler
Başkalarının haklarını saymama ve saldırma,
Empati yoksunudurlar. Sert ve kabadırlar.
Başkalarına zarar veren şiddet ve saldırganlık davranışlarına rağmen vicdanları sızlamaz.
Kuralları sürekli çiğneme, içkili araba kullanma, çocuklara zarar verme gibi davranışlar sık görülür.
Çocukluktan itibaren yalan söyleme, evden kaçma, hırsızlık, saldırganlık, madde kullanımı, yasadışı aktiviteler gibi davranışlara rastlanmaktadır.
Yalancılık, dolandırıcılık, sahtekarlık ve insanları aldatma adeta huyları haline gelmiştir.
Dürtüsellik, kendine ve etrafa zarar verme yaygındır.
Kendini yaralama davranışı sıktır. Bu davranışlar engellenmelere tahammül edemeyişlerinden kaynaklanmaktadır.
Uzun vadeli plan yapamaz, bir işi sürekli sürdüremez, sorumluluk alıp devamlılık sağlayamazlar.
Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı 18 yaşından önce konmaz.
15 yaşından önce başlayan 'Davranım Bozukluğu' belirtileri vardır.
Toplum da % 3-7 oranında görülür.
Hapishanedekilerin %75’inde antisosyal kişilik bozukluğu görülür.
Davranım Bozukluğu;
Sürekli olarak toplumsal kurallara uymama ve başkalarına saldırma,
İnsanlara ve hayvanlara saldırma silah vb kullanma,
Eşyalara zarar verme,
Hırsızlık, dolandırıcılık gibi aşırı ve sürekli şiddet ve kuralsızlıklarla giden bir tablodur.

Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu

Kimlik algısında, duygularda ve kişiler arası ilişkilerde sürekli bir tutarsızlık vardır,
Sürekli bir bunalım ve ruhsal dalgalanma içindedirler,
Düşünmeden davranma ve dürtüsellik ile ne yapacakları her zaman kestirilemez,
Belirgin bir tepkisellik ile duygusal dalgalanmalar, huzursuzluk ve öfke atakları görülebilir,
Kendine ve eşyalara zarar verme ve intihar davranışları olabilir,
Yalnız kalmaya ve terk edilmeye katlanamazlar,
Arkadaşlık için rastgele ilişkiler kurabilirler.
İlişkileri çalkantılıdır. Kararsızlık sık görülür.
Kişisel ilişkilerde bulunduklarını bazen aşırı yüceltme bazen de aşırı değersizleştirme kutupları arasında gidip gelirler.
Düzensiz, uyumsuz ve rastgele cinsel ilişkiler yaşarlar.
Sürekli olarak boşluk duygusu ve can sıkıntısından yakınırlar.
Paranoid düşünceler ve disosiyatif (kendini, bedenini ve çevreyi tuhaf, farklı algılama ve hissetme) ataklar görülebilir.
İnsanları tümüyle iyi ya da tümüyle kötü olarak yorumlarlar (Siyah-Beyaz düşünce, Ya hep-Ya hiç düşüncesi)
Toplumda, kadınlarda %1.5, erkeklerde %0.5 sıklığında görülür.
Bu kişilerin birinci derece akrabalarında major depresyon, alkol kullanımı, madde bağımlılığı daha sık görülmektedir

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Aşırı duygusallık ve ilgi arayışı, ilgi odağı olma beklentisi
Dikkat çekme davranışları, gösteriş ve yapmacıklık,
Duygu ve düşüncelerini ilgi çekmek için abartma, Ayartıcı ve baştan çıkarıcı davranışlar,
Duyguları yüzeyeldir ve hızlı değişir,
Konuşulan konular da yüzeyeldir, derinlik ve birikimden yoksundur
Ancak psikoseksüel fonksiyonları bozuk olabilir (kadınlarda anorgazmi, erkeklerde empotans gibi).
İlişkileri yüzeyseldir. Çevresi geniştir fakat yakın arkadaşı azdır.
Uzun süre gerçek bir sevgiyi ve ilişkiyi sürdüremezler.
Stres altında gerçeği değerlendirmeleri kolay bozulur.
Telkine yakındırlar.
İçlerinden gelen duygulara göre değil dış uyarılara, insanların beklentilerine göre yaşarlar.
Sorumluluk almaktan kaçınırlar,
Kararsızlık ve sık karar değiştirme gözlenir,

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Üstün ve özel biri olduğu düşüncesi,
Beğenilme, hatta hayran olunma gereksinimi,
Kendisinin çok önemli olduğu düşüncesi,
Başarılarını ve yeteneklerini abartma,
Üstün biri olarak bilinmeyi bekleme,
Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorma
Çok beğenilmeyi ve üstünlüğü bir şey yapmadan, doğal olarak hak ettiği inancı,
Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanma,
Aşırı bir benmerkezcilik (egoist), ve insanlara verici olmama,
Amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanma, empati yapamama,
Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığını sanır,
Kibirli ve büyüklük taslayan, kendine aşırı güvenen bir görünüm ve izlenim verirler.

Etiketler
Bir yorum yaz