Bağımlılık nedir?
 

Bağımlılık nedir?

Bağımlılık, kişinin bağımlı olduğu nesne veya davranış üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Alkol, sigara, kafein ,uyuşturucu madde, tütün, kumar, oyun, teknoloji, yemek, ilişki, alışveriş bağımlılığı bağımlılık türlerinden en bilinenleridir.


Psikolojik bağımlılık nedir?


Bedensel, ruhsal, toplumsal, yasal olarak olumsuz sonuçlarına rağmen devam eden kompulsif (zorlantılı) madde arayışı ve kullanımı ile birlikte yoğun ve zaman zaman kontrol edilemeyen madde aşermesi (yoğun istek duyması) ile karakterize bir beyin hastalığıdır.Bağımlılık, kişinin bağımlı olduğu nesne veya davranış üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.Alkol,sigara,kafein,uyuşturucu madde,tütün,kumar,oyun,teknoloji,yemek,ilişki,alışveriş bağımlılığı bağımlılık türlerinden en bilinenleridir.

Bağımlı olmanın bir rolle veya sosyal sınıfla ilgisi yoktur.Herkes bağımlı olabilir.Bağımlılık ilerleyicidir.Bağımlı olunan nesnenin kullanım miktarı, bağımlılığın ilk dönemine göre daha sonraki dönemlerinde artış gösterir.

Başka bir rahatsızlığın sonucu olsa bile sebep ortadan kalktığında sonuç değişmez,bu yönüyle birincil bir hastalık olarak kabul edilir. Ayrıca tedavi gerektiren bir hastalıktır.

Bağımlılık riski altında olan kişiler veya bağımlı olanların çoğu zaman bağımlılığı çeşitli gerekçelerle kabul etmedikleri görülür.Bu gerekçeler bağımlılık gelişme riskini artıran ve/veya bağımlının iyileşmesinin önündeki engellerden biridir.

Bağımlılıkla ilgili mitler:

  • ’’Benim iradem güçlüdür, ben bağımlı olmam.
  • Ben kendimi kontrol edebilirim.
  • Ottur zararı yoktur bu yüzden bağımlılık yapmaz.
  • Bir kere kullanmaktan bir şey olmaz.
  • Ben güçlü biriyim, bağımlı olmam- sadece zayıf insanlar bağımlı olur.
  • Herkes kullanıyor, bir şey olduğu da yok! Bana mı olacak?
  • …. içmek/kullanmak sayesinde işimi düzgün yapıyorum, arkadaşlık ilişkilerimi arttırıyor.
  • İnsanın sosyal çevresinin genişlemesine yardımcı oluyor.
  • Herhangi bir maddenin bağımlısı olmak sadece onu kullanan kişiye zarar verir.
  • Eğitim düzeyi yüksek insanlar, evlenmiş, sorumluluk sahibi, çocuk sahibi olan insanlar bağımlı olmaz.

Bu gibi doğruluğu olmayan dayanağı olmayan inançlar bağımlılık yapma özelliği bulunan madde ya da davranışın beyinde bağımlılık geliştirmesinde önemli rol oynuyor.Risk altındayken önlem almak, iyileşmek, kurtulmak mümkünken bu gibi mitler kişiyi hem bağımlı olmaya itebilir hem de bağımlılık tedavisi almaya direnç gösterebilir.


Bağımlılık tedavi gerektiren bir hastalıktır.Etkili tedavi girişimleriyle kişide bağımlılığın ortaya çıkardığı sorunlarda belirgin azalma sağlanır.

Kaynak:

Bağımlılık Tanı,Tedavi,Önleme; M.Öztürk,K.Ögel,C.Evren,R.Bilici, Yeşilay Yayınları


Etiketler
Bir yorum yaz