Kişilik Bozuklukları 3
 

Kişilik Bozuklukları 3

Kişilik Bozuklukları 3 A kümesi, B kümesi, C kümesinden oluşur.


C Kümesi Kişilik Bozukluklar

Kaçıngan (Çekingen), Bağımlı, Obsesif Kompulsif kişilik bozuklukları

Kaçıngan Çekingen Kişilik Bozukluğu

Genel olarak çekingen, utangaç ve ürkek bir yapıya sahiptirler.
Kendine güven (özgüven) eksikliği vardır,
Eleştirilme, dışlanma, reddedilme ve küçük düşeceği korkusu nedeniyle toplumsal ilişkilerden kaçınır, yakın ilişkiler kuramazlar.
Başkalarına yakın olmak, duygularını göstermek, sıcak ilişkiler kurmak isterler fakat düş kırıklığı yaşayacaklarını düşünerek kendilerini frenler, adeta bloklarlar.
Sevildiğinden emin olmadıkça kişisel ilişkiye geçememe,
Kendini başkalarından aşağı, yetersiz ve beceriksiz görme düşünceleri vardır.
İçsel olarak, huzursuz, gergin ve rahat olamayan kişilerdir.
Dışardan ise kendi halinde, kendi kabuğuna kapanmış, mesafeli ve soğuk olarak görülür,
Sosyal fobi sık görülür.
Çevreden destek görürlerse işlevsel olurlar,
Destek yeterli değilse depresyon ve anksiyete ortaya çıkabilir.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Sahiplenilme ve bakım gereksinimi genel kişilik yapılarıdır.
Ayrılma ve yalnız kalma korkuları vardır.
Edilgen, uysal, yumuşak başlı ve yapışkan davranışlar gözlenir.
Başkalarının öğüt ve destekleriyle karar verirler, sorumluluk almazlar.
Özgüvenleri yok denecek kadar azdır, kendisinde dahi bakamayacağını düşünürler.
Tek başına kaldığında kendini rahatsız ve çaresiz hissederler.
Yakın bir ilişki sonlandığında, başka bir ilişki arayışı içine girerler.
Bağımlı olduğu kişiye karşı uzun süreli bir ilişkileri olabilir.
Terkedileceği ve yalnız kalacağı korkusu ile bağımlı oldukları kişiye itiraz etmez, hoşlanmadığı şeyi ifade etmezler.
Bu kişiler mesleki fonksiyonları bozulma eğiliminde ve sosyal ilişkileri sınırlı kişilerdir.
Bağımlı oldukları kişilerden ayrılınca depresyon görülme riski vardır.

Kadınlarda daha sıktır.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Esnek olmama ve mükemmeliyetçilik temel özellikleridir.
Duygusal sınırlılık, düzenlilik, sabırlılık, inatçılık, kararsızlık ile karakterizedir.
Kuralcı, düzenli, ayrıntıya abartılı ve gereksiz derece aşırı dikkat ederler.
Fazlasıyla kuralcıdırlar, kuralların bozulmasına tahammülleri yoktur.
Kişiler arası ilişkileri sınırlıdır, karşısındaki kişilere karşı esnek ve tolere edici değillerdir.
Güçlü görünüşlü, otoriter kişilerdir.
Karar vermekte çok zorlanırlar, karar vereceği konuyu çok incelerler.
Arkadaş çevresi çok az olan kişilerdir. İş ve evlilikte sebatlı kişilerdir.
Katı görünüşlü, ciddi, sorulan sorulara çok detaylı cevap veririler.
Yapılan etkinliğin amacını unutturacak derecede ayrıntılar, kurallar, listeler, sıralama, organize etme ya da program yapma ile uğraşıp durma.
İşin bitirilmesini zorlaştıran mükemmeliyetçilik gösterirler.
Kendini işe ve üretkenliğe adarlar, ahlak, doğruluk ya da değerler gibi konularda vicdanının sesini aşırı dinler ve bu konularda hiç esnek değillerdir..
Karşısındaki kendisi gibi yapmayı kabul etmedikçe görev dağılımı yapmak ya da başkalarıyla birlikte çalışmak istemezler.
Para harcama konusunda hem kendisine, hem de başkalarına karşı cimridirler


Etiketler
Bir yorum yaz

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.