EVLİLİK VE ALDATMA
 

EVLİLİK VE ALDATMA

 Evlilik kurumuna duyulan ihtiyaç konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bireylerin evlenme nedenleri arasında insanların genelinin evli olması, ekonomik etkenler, yalnızlıktan  kurtulma, cinsel doyumun meşru şekilde sağlanması, statü ve bağımsızlık kazanmak ve sahiplenme duygusu gibi faktörler olduğu görülmektedir. 


 Evlilik kurumuna duyulan ihtiyaç konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bireylerin evlenme nedenleri arasında insanların genelinin evli olması, ekonomik etkenler, yalnızlıktan  kurtulma, cinsel doyumun meşru şekilde sağlanması, statü ve bağımsızlık kazanmak ve sahiplenme duygusu gibi faktörler olduğu görülmektedir. Eş seçiminde ortak özellikler kuramı olarak bilinen yaklaşıma göre, evlenecek kişilerin benzer yönlerinin çok olmasının, evlilikte başarı şansını arttırdığı savunulmaktadır. Bu bağlamda, evlenecek olan bireylerin ekonomik durum, dini inanç, ırk, eğitim, yaş ve sosyal değerler açısından kendilerine yakın ve benzer kişileri tercih etmeleri gerektiği söylenebilir. Böylece ailelerde homojen bir yapı oluşacağı ve bu tür bir yapıda anlaşmazlık ve çatışma konularının az olacağı ve evlilik ilişkisinden sağlanan doyumun yükseleceği savunulmaktadır. Aldatma ile ilişkiyi bitirmek aceleci bir karardır. Acele etmemek gerektiği söylenebilir. İlk olarak devam edilse de bitirilecekse de sağlıklı bir süreç izlenmesi gerekmektedir.  Ayrıldığında sorunun çözüleceğini düşünenler, ayrıldıktan sonra büyük sıkıntılar yaşarlar. Soruların çoğu cevapsız kaldığı için aldatmanın taziyesi uzun sürer. Etkilerinden kurtulmadan, soruların cevabı alınmadan, analiz edilmeden karar alınmaması gerekir. Bu nedenle, ilişki devam ederken çiftlerin doğru adımlar atıp sonrasında affetme veya ayrılma kararı vermesi gerektiği söylenebilir (Waite ve Lillard, 1991).  
Etiketler
Bir yorum yaz