Online Psikolog | Online Terapi | Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan profil sayfası ve uzmanlık alanları
 
Seans Seçenekleri
Online Psikolog | Online Terapi Tuba Ulusan
Sakarya, Türkiye

   UTC+03:00

Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan

Female
Çevrim Dışı
"Psikoloji"

Danışan

20

Seans

163

Ücretler

20 dakika
600.00 ₺

Uzmanımızla öncelikli bir deneme terapisi alarak kendisi ile tanışın ve terapi sürecinizi beraber planlayınız. (İlk görüşme için geçerlidir.)

Deneme Seansı Alınız

En düşük saatlik ücret
775.00 ₺


Randevu Alınız Takvimi Göster

Terapist Hakkında

1982 Erzurum doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Tuba ULUSAN, 2001 yılında Erzurum Atatürk Lisesi’ni bitirmiş, 2006 yılında Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Erzurum Özel Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezi’nde Psikolog olarak işe başlamıştır. 2016-2017 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaparak Uzman Klinik Psikolog olmuştur. 2007-2022 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda ve Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan ULUSAN, daha sonra ayrılarak serbest çalışmaya başlamıştır.

2008 yılında ‘Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Semineri’, UNICEF’den ‘Çocuk Adaleti Eğitici Eğitimi Programı’ eğitimlerini bitirmiştir. Çocuk Cinsel istismar vakalarıyla çalışmaktadır.

2008 yılında ‘Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Programı’ (SÜDGE) çerçevesinde gerçekleştirilen Bölge Eğitimcisi Eğitimini bitirmiştir.

2009 yılında ‘Eğitim ve Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Semineri’,

2012 yılında ‘MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)’ kurslarını bitirmiştir. Beck depresyon ölçeği, Yale Brown OKB ölçeği, minimental test, scl 90-r testi, kentsel gelişim tarama envanteri uygulamaktadır. 

2016-2017 yıllarındaki yüksek lisans esnasında Doktor Öğretim Üyesi Necmettin AKSOY tarafından çocuk patalojisi (Enürezis, Enkoprezis, tırnak yeme, davranış bozuklukları, pika, ayrılık kaygısı) alanında eğitim ve süpervizyon almıştır. Yrd. Doç. Dr. Özlem Mesçitoğlu GÖKMOĞOL tarafından yetişkin patalojisi ve klinik görüşme teknikleri eğitimi ve süpervizyon almıştır. Cinsel Terapi (Vajinismus) vakalarıyla çalışmaktadır. Psikodinamik terapi yapmaktadır. 

2018 yılında Francine Shapiro(EMDR Institute) ve DBE (Davranış Bilimleri Enstitüsü) Başkanı Emre Konuk’tan ‘EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşma ve Yeniden İşleme)’ kursunu bitirmiştir. Hamilelik, Fibromiyalji, madde bağımlılığı, panik bozukluk ve obsesif kompülsif bozuklukları, yetişkin istismarı, yas, doğal afet travmaları tedavisinde EMDR uygulaması yapmaktadır. 

2018 yılında Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği Başkanı Lütfü Kaan Özdemir’den ‘Travma, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisi’ uygulayıcı eğitimine katılmıştır. 

2018 yılında ‘Temel Hipnoz Eğitimi’ kursunu bitirmiştir.

2018 yılında M.E.B’den aldığı 464 saatlik eğitimle 'Aile Danışmanı' ünvanı almıştır.

2020 yılında ACT Sertifiye Terapist Türkiye Psikiyatri Derneği BDT Eğiticisi Prof. Dr. Murat Atmaca’dan ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ kurslarını bitirmiş ve süpervizyon almıştır. (OKB, depresyon, sosyal anksiyete bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu, panik atak, sınav kaygısı, yeme bozukluğu eğitimleri almıştır.)

Halen 17 yıllık deneyimiyle psikoterapistlik yapmaktadır.


Sunulan Hizmetler

Akran zorbalığı

1 Seans tamamlanmış

Akran zorbalığı, avantajlı bir kişinin veya grubun, kendilerine oranla dezavantajlı bir bireye ve gruba sistematik bir şekilde baskı uygulaması olarak tanımlanabilir. Kişinin sahip olduğu bu avantaj fiziksel olarak güçlü olması veya sosyo-ekonomik düzeyinin daha iyi olması gibi bir geniş çerçevede düşünülebilir. Bu baskıdan oluşabilecek sorunlar için uzman desteği alınması oldukça önemlidir.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Agorafobi

Agorafobi, eski yunanca teriminin tercümesi 'alan korkusu 'dur. Mağdur kişi evi terk etmekten kamuya açık yerlerde bulunmaktan , alış veriş merkezlerine veya dükkanlara girmekten, kalabalık içerisinde, sinemalarda veya kapalı odalarda bulunmaktan , yada trenle, otobüsle veya uçakla seyahat etmekten korkar. Bu nedenle yaşam kalitesi düşer. Psikoterapiye ihtiyacı vardır.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Kültürel Farklılıklar ve Uyum Sorunları

Farklı kültürleri bünyesin de barındıran toplumda veya farklı coğrafyada yaşadığımızı göz önünde bulundurarak ve her kültürün kendine has adetleri, gelenek ve görenekleri olduğunu da bildiğimizden iki ayrı kültürden bireyin bir araya sorunsuz bir şekilde gelmesini beklemek çok iyimser bir beklenti olacaktır. Bazen farklılıklar yaşamımızda zorlantıya sebep olur.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Vajinismus

Tanım olarak vajinismus; cinsel birleşme anında kadının leğen kemiği içini dolduran pelvis kaslarını kendi iadesi dışında kasması ile tam bir birleşmenin olmamasıdır. Psikonejenik nedenlerinden biride kaygı bozukluğudur.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Ergen Danışmanlığı

7 Seans tamamlanmış

Kişinin çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresi olan ergenlik, hem kimliğini oluşturma sürecine giren kişi açısından hem de bu süreçte aile ve sosyal çevre ile ilgili kurulan ilişkiler açısından zorlayıcı süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ergen danışmanlığı, bireyin kendini oluşturduğu bu geçiş sürecinde karşılaşılan problemler ya da üstesinden gelinemeyen durumlar karşısında destek sağlayan yapıdır.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Psikodinamik Psikoterapi

73 Seans tamamlanmış

Psikodinamik psikoterapi, kişinin yaşadığı meselenin bilinçdışındaki kökenlerine odaklanır. Terapinin amacı sadece semptomları hafifletmek veya ortadan kaldırmak değil aynı zamanda kişilerin daha iyi, dengeli ve harmoni içinde yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır. Psikodinamik terapi, danışanın mevcut davranışında tezahür eden bilinçdışı süreçlere odaklanır. Psikodinamik terapinin hedefleri, danışanın geçmişinin şuandaki davranışları üzerindeki etkisinin anlaşılması, kendiliğin bilinmeyen yönlerinin keşfedilmesi ve iç görü kazanılmasıdır. Kimlere yapılır? Bilinçaltı travma geçmişi temizleme terapisi, depresyon, tükenmişlik, cinsel terapiler, özgüven eksikliği gibi

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı tedavi süreci yoğun bir çaba ile 2-6 hafta arasında gözetim altında tutularak ve sonrasında da bir psikoterapi süreciyle mümkündür. Bu sürecin tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, EMDR, grup terapisi, aile terapisi gibi psikoterapi yöntemleri kullanılır.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Kaygı Bozukluğu- Anksiyete

21 Seans tamamlanmış

Anksiyete diğer adıyla kaygı bozukluğu olan kişilerde, yoğun, sürekli devam eden bir endişe hali ve günlük hayatta rastlanan durumlara karşı korkulardır. Panik atak krizleriyle de kendisini gösterebilir. Bu duyulan aşırı endişe, kaygı, panik durumu günlük aktiviteleri süregelmesini sekteye uğratır. En çok kullanılan psikoterapi yöntemi bilişsel davranışçı terapi yöntemidir.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Sosyal Fobi

3 Seans tamamlanmış

Sosyal fobi, diğer insanlarla etkileşimi içeren toplumsal durumlarda ortaya çıkan kaygı bozukluğudur. Rahatsızlık diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanır. Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan bozukluk, toplumda yaygın olarak görülen bir sorundur. Sosyal fobi iki şekilde görülür. Korkular birçok toplumsal durumları kapsıyorsa yaygın tip, bazı durumları kapsıyorsa(başkalarının önünde imza atmak, yemek yeme, konuşma yapmak gibi) yaygın olmayan tiptir. Danışanın durumuna göre çeşitli psikoterapiler mevcuttur.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

5 Seans tamamlanmış

Korku, rahatsız edici bir duygusudur. Normalden fazla korkuya neden olan veya korkunun makul bir sebep olmaksızın ortaya çıktığı ruhsal hastalıklar vardır. Kişi korktuğunda çeşitli şikayetler meydana gelebilir. Kişi kendini örneğin gergin veya sersemleşmiş hissedebilir. Diğer olası şikayetler terleme, titreme veya kalp çarpıntısı olabilir.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır. Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güven de azalma, yetersiz ve değersiz görme çok sık görülen belirtilerdir. Sınav kaygısında en etkili yöntem bilişsel davranışçı terapi yöntemi ve EMDR'dir.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Depresyon

17 Seans tamamlanmış

Depresyon sürekli üzüntü halinde olmaya ve zevk veren durumlardan keyif almamaya yol açar. Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir. Depresyonda işlevsellik bozulmaya başlamıştır. Değersiz ve suçlu hissetmek, karar vermede zorluk, sürekli yorgun hissetme, uykuya dalmada zorluk çekme: sık uyanma veya aşırı uyuma, iştah değişiklikleri: aşırı yeme veya iştahsızlık.. gibi belirtiler görülebilir. Hafif şiddetteki depresyonda psikoterapi etkilidir.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları süreklilik gösteren, kalıplaşmış düşünce tarzı ve tutumlarla seyreden ruhsal hastalıklara verilen genel isimdir. Esneklik göstermeyen bu inatçı düşünce ve davranış örüntüleri kişilik bozukluğu olan birinin iş yaşamında ve diğer insanlarla olan ilişkilerde yıkıcı etkilere yol açar. Kişilik bozukluğu aslında herkeste çeşitli ölçülerde var olan, bazı özelliklerin esneklikten yoksun ve uyum bozucu nitelikte olması anlamını taşır. Bağımlı, narsistik, sınır, histriyonik, antisosyal, şizoid gibi çeşitleri vardır. Şema terapi uygulanabilecek en iyi terapi yöntemidir.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Öfke Kontrolu

En kısa tanımıyla öfke; bireyin hoşuna gitmeyen istemediği bir durumda gösterdiği tepkiye denir. Öfke kavaramı derin anlamlar çağrıştırsa da aslında sevmek, üzülmek gibi doğal duygudur. Fakat öfke karşılaşılan durumla orantılı değilse ve karşıdaki kişiyle olan iletişimi bozuyorsa bu durumda normal öfkeden bahsedilmez. Dolayısıyla uzman desteği gerekir.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Stres Yönetimi

1 Seans tamamlanmış

Bireyin herhangi bir tehlikeye karşı fiziksel ve psikolojik anlamda mücadele vermemesi sonucunda oluşan baskı ve basınca verilen isim strestir. Peki o halde stres nasıl yönetilir? Stres halinde ne yapılır? Birlikte öğrenelim.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Özgüven Sorunları

7 Seans tamamlanmış

Özgüven, henüz çocukluk döneminde oluşan ve kişinin bütün yaşamını etkileyen bir duygudur. Özgüven eksikliği yada bir başka deyişle özgüven problemi ise kişinin kendine olan güveni kaybederek sosyal hayata dahil olmayan çekinmesi, kendine ve geleceğe olan inancının zayıf olması anlamına gelir. Gelin birlikte bir yolculuğa çıkalım kendimi tanıyalım.

775.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Enürezis (alt ıslatma), Enkoprezis

Enürezis ve enkoprezis aileleri ve çocukları yoran, zorlayan ve utandıran sorunlardır. Ailelerin bu sorunla karşılaştıklarında ilk başvurdukları kişiler hekimlerdir. Organik nedenlerin olmadığı anlaşıldığında, ruh sağlığı alanında hizmet veren uzmanlara başvurmalıdırlar.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Çocuklarda Hiperaktivite

Eğer çocuğunuz oturduğu yerde kıpırdamadan duramıyorsa hatta uzun süre bir yerde sabit kalmıyorsa .. sürekli ellerini ayaklarını oynatıyor, gereksiz yere sağa sola koşturuyor ve eşyalara tırmanıyorsa... hem sakin bir şekilde oyun oynamıyor, hem başka bir işle uğraşmaya başlıyor ve gereğinden fazla konuşuyorsa... bu durum 'dikkat eksikliği' ve hiperaktiviteyi işaret eder.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu öncesi kişi, gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma veya kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayını yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş yada böyle olayla karşı karşıya gelmiştir. Kişinin tepkileri arasında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme vardır. Travmatik olay sürekli olarak yeniden yaşanır. Olayın elde olmadan tekrar tekrar anımsanan ve sıkıntı veren anıları vardır; bunların arasında düşlemler, düşünceler ya da algıları sayabiliriz. Olayla ilgili sık sık, sıkıntı veren bir biçimde rüya görülür. EMDR güncel ve en iyi sonuç veren terapi yöntemidir.

800.00 ₺

60 dakika

Randevu Alınız

Boşanma Terapisi

1 Seans tamamlanmış

Evliliklerini sonlandırma kararı vermiş çiftlerin, kendilerine, birbirlerine ve varsa çocuklarına zarar vermeden en sağlıklı ve bilinçli şekilde, boşanmalarına yardımcı olan bir terapi şeklidir. Boşanma ne kadar doğru ya da yanlış nedenlerle gerçekleşiyor olsa da, başlı başına bir travma etkisi yaratır.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Bilişsel Davranışçı Terapi

Kişinin düşünce yapısında, algısında, olayları yorumlayış şeklinde, duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Bu sebeple terapideki amaç, kişinin olumsuz işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden şekillendirerek, yerine gerçekçi ve olumlu düşünce biçimleri koymaktır. Günümüzde yaygın kullanılan psikoterapi türlerinden olup, kısa süreli ve sorun odaklı bir yöntemdir.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Hipnoterapi

Hipnoterapi, bireylerin çeşitli endişeler ve sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak için olumlu öneriler ve yönlendirilmiş görüntülerin kullanıldığı, odaklanmış bir dikkat ve artan öneri durumu oluşturmak için hipnozun kullanıldığı bir alternatif tıp türüdür.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Cinsel İstismar Ve Travma

8 Seans tamamlanmış

Cinsel istismar genel tanımıyla bir kişinin kendi isteği dışında cinsel eyleme maruz kalmasıdır. Yaşadıkları istismarın türüne göre travmatik etkinin derecesi ve oluşan psikolojik sorunun şekli ve kişiyi etkileme seviyesi değişse de psikolojik problem oluşma durumu kaçınılmazdır. Depresyon, cinsel içerikli takıntılar, diğer takıntılar, kaygı bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, karşı cinse güvensizlik, karşı cinsle iletişim sorunları, bağlanma sorunları, karşı cinsten tamamen uzak durma ve/veya duygusal his yaşayamama, cinsel yönelimler, genel güvensizlik hissi, cinsel isteksizlik, rastgele cinsellik yaşama, panik bozukluk, iletişim sorunları gibi psikolojik problemler yaşanan travmatik etkinin seviyesine göre farklı yoğunluklarla kendini gösterir. Cinsel taciz mağdurlarının, yaşadıkları psikolojik problemlerden kurtulabilmeleri için mutlaka profesyonel yardım almaları gerekir. Yaşanan cinsel taciz ile ilgili travma çalışması yapılmalıdır. Tacize maruz kalan kişilerle çalışma konusunda uzman ve deneyim sahibi olmak bu kişilerin sorununu anlama, müdahale etme ve çözme anlamında elzemdir. Bu vasıflara sahip bir uzman yönetiminde yapılacak çalışma ile travmatik etki ve sonunda oluşan psikolojik problemler kademe kademe azaltılır ve ortadan kaldırılır. EMDR yöntemi yapılacak psikoterapinin içinde uygun bir şekilde kullanıldığında oldukça hızlı ve etkin sonuçlara ulaşılmaktadır. Bilişsel müdahaleler EMDR ile birlikte daha olumlu sonuçlar verir.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

OKB

2 Seans tamamlanmış

Obsesyon, kişinin zihnine girmesine engel olmadığı, zihinden uzaklaştırmadığı düşünce fikir ve dürtülerdir. Kişinin istediği dışında gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye neden olurlar. Kompulsiyon, obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yenileyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Panik Atak

Panik atak; belirgin bir neden olmaksızın beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan aşırı panik ya da korkunun hissedildiği ataklardır. Toplumda oldukça sık görülen ve tedavisi göz ardı edilen panik ataklar; çarpıntı ya da kalp hızında artış, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi duygusal belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Panik atak ayrıca başka problemlere de sebep olabiliyor. Panik atak tedavisinde bazı medikal ilaçlar ve psikoterapi tekniği kullanılır.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları, sadece yiyecek ve ağırlık ile ilişkili değildir. Bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de ciddi psikiyatrik sorunlarla birlikte ilerler. Oluşan bir yeme bozukluğu, içsel yaşanan karmaşaya dışsal bir çözüm getirmektedir. Amerikan psikiyatri birliği yeme bozukluklarını beş sınıfta toparlamıştır.1:Anoreksiya Nevroza 2:Bulimia Nevroza 3:Tıkarcanısına Yeme Bozukluğu 4:Duygusal Yeme Bozukluğu 5:Sınıflandırılmayan Yeme Bozukluğu

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Cinsel Kimlik Sorunları

Cinsel kimlik sorunları, kişilerin kendilerini hissettikleri cinsiyet ile biyolojik cinsiyetlerinin uyumlu olmadığını hissettikleri durumdur. Danışmanlık hizmetleri büyük ölçüde fayda sağlamaktadır.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Bipolar Bozukluğu

Yunanca kelime olan bipo iki uçlu anlamına gelir. Kişinin bir anda kendini iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir. Bipoların en belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder. Fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir. Danışanın bu belirtileri bilip yaşam tarzına uyum sağlaması önemli konulardan sadece bir tanesidir.

800.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

EMDR

5 Seans tamamlanmış

Göz hareketleriyle duyarsızlaşma ve yeniden işleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı, günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılamalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı perspektiften görür.

900.00 ₺

60 dakika

Randevu Alınız

Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığı terapisi, ister evli olsun ister hale ilişkisini sevgililik müessesinde devam ettiren kişiler olsun her çiftte ihtiyaç duydukları süreçlerde uygulanması mümkün olan bir terapi çeşididir. Bu terapinin bireysel terapilerden en büyük farkı, kişinin bireyselliğinden çıkıp ' biz' olduğu süreçlerdeki ilişkilerini doğru duygularla doğru yönetebilmesini sağlanmasıdır. Yani kendindeki eksiklikleri düzeltmekle beraber aynı zamanda ikili ilişkilerin de en iyi hale getirilmesine etkin rolü bulunur .

3750.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Aile Danışmanlığı

Aile çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlemesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Aile ve çift terapisinden kimler yararlanabilir? Çift ilişkileri, evlilik problemleri, boşanma, psikoseksüel zorluklar, göç eden ailelere destek, ekonomik problem, ebeveynlik becerileri, aile yaşamında değişiklik... gibi konuları kapsar.

3750.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Psikoterapi - Danışmanlık Hizmetleri

5 Seans tamamlanmış

Bireysel terapi bireylerin hayatlarında zorluk çektikleri süreçlerde veya kişisel gelişimlerini deneyimlemek istediklerinde uzman bir psikoterapistten destek alma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kişisel terapi bireyin uzman psikoterapist ile birlikte çözebilecekleri sorunlar için yapılan bir terapidir. Psikolojik danışma, bireyin kendini anlaması farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, karar alması, çevresi ile uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması kendini geliştirmesi için uzman kişiler tarafından profesyonel bir yardım sürecidir.

3750.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

İş Tecrübeleri

 • Klinik Psikolog Sağlık Bakanlığı

  2019-2022

  Klinik psikolog ve aile danışmanı olarak görev yaptım.

 • Klinik Psikolog İçişleri Bakanlığı

  2006-2019

  Psikolog, klinik psikolog ve aile danışmanı olarak görev yaptım. Farklı bir konu olan çocuk istismarı vakalarına da baktım.

 • Psikolog Özel Uzmanlar Rehabilitasyon Merkezi

  2006-2006

  6 ay boyunca aile danışmanlığı ve bireysel terapi yaptım.

Eğitim

 • Dicle Üniversitesi 09.09.2002 - 07.07.2006

  Lisans

  Diploma Onaylandı

 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi 19.01.2016 - 11.12.2017

  Yüksek Lisans

  Diploma Onaylandı

Sertifikalar & Seminerler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi 15.03.2020

  Prof. Dr. Murat Atmaca'nın eğitici olduğu, Fırat Üniversitesi ve Aktif Psikoloji Danışmanlık Merkezi tarafından verilen 102 saatlik eğitime katıldım.

  Sertifika Onaylandı

 • Aile Danışmanı 29.12.2018

  MEB'in 464 saatlik programını bitirdim.

  Sertifika Onaylandı

 • Bilişsel Davranışçı Terapi 05.12.2018

  Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği Başkanı Lütfü Kaan Özdemir'in eğitim verdiği Bilgelik Enstitüsü'nden uygulayıcı sertifika aldım.

  Sertifika Onaylandı

 • Travma, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Terapisi 05.12.2018

  Bilişsel Davranışçı Terapistler Derneği Başkanı Lütfü Kaan Özdemir'in eğitim verdiği, Bilgelik Enstitüsü tarafından verilen eğitime katıldım.

  Sertifika Onaylandı

 • Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitim Programı (SÜDGE) 26.11.2018

  Bölge Eğitimcisi Eğitimini tamamladım.

  Sertifika Onaylandı

 • Temel Hipnoz Eğitimi 14.10.2018

  Avrasya Psikoterapi ve Hipnoz Eğitim Derneği'nden 16 saatlik eğitim aldım.

  Sertifika Onaylandı

 • EMDR 03.06.2018

  Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde Emre Konuk'tan 4 günlük eğitim aldım.

  Sertifika Onaylandı

 • Çocuk Adaleti Eğitici Eğitim Programı 30.05.2018

  Adalet Bakanlığı ve UNICEF koordinasyonuyla verilen eğitimi aldım.

  Sertifika Onaylandı

 • MMPI Uygulama Sertifikası 25.02.2012

  Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri uygulama eğitimine katıldım.

  Sertifika Onaylandı

Yorumlar

  Online Psikolog | Online Terapi Tuba Ulusan Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan https://www.turkceterapi.com
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 03 Mayıs 2023 17:25
  Tuba hanımla 6 ay önce başladık seanslara. Zor dönemlerden çıkmam için bana çok yardımcı oldu. Bana kattığı şeyler anlatmakla bitmez. Herşeyden önce bana geçen samimiyeti ve iletişimimize verdiği yönle bana kendimi çok rahat hissettiriyor. İç huzuruma çok katkı sağladığı için onunla uzun yıllar seanslara devam edebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. O iyiki var..
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 20 Nisan 2023 07:39
  Depresyon ile kısa bir süre önce tanıştım ,çok çaresizdim ve ne yapacağımı bilmiyordum . Hiç geçmeyecek gibi hissettiğim yorgunluk ve mutsuzluk halinin seanslar ilerledikçe hafiflediğini farkettim . şuan yarını düşünmekten korkmuyorum .Tuğba hanımın güler yüzü ve samimiyeti bana hep destek oluşu kısa sürede yol katetmeme yardımcı oldu . Çok teşekkür ediyorum kendisine
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 11 Temmuz 2022 03:52
  Kizimla son zamanlarda cok tartisiyorduk. Sorunlarimiza cozum bulmak adina Tuba Hanim'a danismaya karar verdik. Terapi seanslari suresince, Tuba Hanim hem benim ile hemde kizimla ozel olarak gorustu. Sonuctan gayet memnun kaldik. Artik daha iyi bir anne-kiz iliskimiz oldugunu gozlemleyebiliyorum. Tuba Hanim ihtiyaci olan herkese yardim etmeye ve anlayamaya hazir bir psikolog, kendisine cok tesekkur ederiz.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 10 Temmuz 2022 19:29
  Bütün emeklerim ve hayatımın bittiğini düşündüğüm zamanda Tuba hanımla tanıştım. Tanıştığım günden itibaren yanımda koruyucu melek gibi bir an olsun yalnız hissetmedim. Onun sayesinde ilk seansta ümitsizlikten kurtuldum. Ailemin bir bireyi gibi samimi ve işinin ehli bir uzman iyileşmem için elinden geleni yapıyor. İyi ki var
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 28 Mayıs 2022 09:44
  Hayatımın en zor döneminde tanıştım. Bana çok şey öğretti ve yardımcı oldu. Seans içerisinde verdiği güven doğrultusunda kendinizi çok rahat ifade edebiliyorsunuz. Çok şeyi birlikte atlattık ve yarattığı yeni ben ile çok mutluyum.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 19 Mayıs 2022 03:42
  Benim Dr.Tuba hanımla tanışmam 2, 3 yıl önceye dayanıyor o zamanlar ben çok kötü durumdaydım ölü gibiydim durgun, yorgun,çaresiz iyiki Allah önüme Dr.Tuba hanımı çıkardı Allah razı olsun beni hiç bıkmadan dinledi bende doktorumun dediklerini yapmaya çalıştım önce Allah sonra çok sevdiğim doktorum ve canım annem ve eşim vardı yanımda bu zor süreçte şu an çok çok iyiyim yeniden dünyaya gelmiş gibiyim özellikle canım doktorum canım kardeşim Tuba hanıma ve canım aileme çok teşekkür ediyorum lütfen bu durumdaki hastalarımızı dışlamayalım hep birlikte el ele verip yardımcı olalım en büyük zenginlik sağlık bunu hiç unutmayalım Doktorum Tuba hanımı önce insanlığı sonra doktorluğuyla herkese tavsiye ediyorum sağolsun varolsun
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 19 Mayıs 2022 03:41
  Eşimin rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl kadar önce Tuba hanımla tanıştım. Eşimin Uzun süren rahatsızlığında devlet Hastanesi'nde görev yapmasına rağmen bize çok verimli zamanlar ayırdı.hasta yaklaşımı ve diyaloğu 10 numaraydi. Eşimin durumunu ilk seansta çözerek bir plan dahilinde eşimi iyilestirdi. Bana da nasıl destek olmam gerektiğini ayrıca anlattı. Eşim verdiği destekler nedeniyle şu an çok iyi. Farklı konulardaki psikolji bilgisinin eşimi beklediğimden öte kısa zamanda kendisini toparladigina sahidim. Yardımları için kendisine teşekkür ederim.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 17 Mayıs 2022 20:44
  Çalıştığı hastanede 2 psikolog vardı. Birine günde 2 kişi, diğerine günde 20 kişi danışırdı. İzinde olduğu zamanlar ne zaman döneceğini soran onlarca danışan olurdu. Tuba hanım benim tanıdığım en iyi psikologdur.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 20:15
  Tuba hanıma ne kadar teşekkür etsem azdır kendimi en zorda hissettiğim zamanlarda hep yanımda oldu onunla birlikte hayatımla ilgili çok büyük farkındalıklarım oldu. Kendisi alanında çok başarılı bir psikolog bana gösterdiği ilgi ve alaka için çok teşekkürler iyi ki onunla birlikte zor günlerimi atlattım iyi ki onu tanıdım…
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 18:57
  Her şeyi ile mesleğinin hakkını veren çok faydalı bir psikolog..
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 18:52
  Herkesin hayatında bir kırılma noktası vardır.Benimde h
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 18:50
  Yaklaşımı ile ne kadar profesyonel olduğunu hissettiriyor. Psikolog tanımının tam tarifi. Çok memnun kaldık, çok tavsiye ettik, hep tavsiye edeceğiz.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 18:07
  Tuba hanımı iyiki tanımışım. Görüşmelerimiz hayatıma çok güzel yön kazandırdı. Her seferinde bir sonraki seansı sabırsızlıkla bekledim.Hitabeti ve samimi yaklaşımıyla insanı son derece rahatlatan bir yapısı var.Artık kendimi asla yalnız hissetmiyorum.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 16:30
  Tuğba hanımla çok çaresiz kaldığım bir dönemde tanıştım. Seanstaki yaklaşımı içtenliği empati kurması , oh çok şükür beni anlayan biri artık var dedirtmişti. Sayesinde kendim için birşeyler yağmaya başladım. Çok teşekkürler..
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 16:26
  Gerçekten bir terapi istiyorsanız Tuba hanım bu konudan çok tecrübeli ve uzman psikolog, hayatımın dönüm noktası oldu.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 15:51
  Tuba Hanım bana çok etkili bir önder oldu. Zor dönemlerimde yol gösterdi. Bu denli sabırlı ve anlayışlı olduğu için kendisine minnettarım.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 15:45
  Tuba hanım bana mesleğimi en güzel yanlarıyla gösteren ve gerek BDT gerek EMDR terapilerinde ufkumu açan gerçek bir profesyoneldir. Yanında yaptığım 2 aylık stajda bana çok şey katmıştır. Bu süre zarfında da ondan terapi alıp memnun olmayanı da görmedim.
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 16 Mayıs 2022 15:26
  Tuba hanımı en zor zamanımda tanıdım. Seanslarımız daha yeni olmasına rağmen kendisiyle çok verimli zamanlar geçirdigimi ve yol katettiğimi anladım. Bana kaliteli zaman geçirmemde yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Alanında uzaman,pozitif, sabırlı ve bir o kadar da iyi bir dinleyici. İyi ki diyorum…
  Değerlendirme: 5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 14 Mayıs 2022 21:49
  Tuba hanımı zor günler geçirirken tanıdım, ilk seanstan itibaren ne kadar çok yol kat ettiğimi fark ettim .Verdiği randevulari sabırsızlıkla bekliyordum, yaşam kalitemi ,enerjimi,hayattan zevk almayı, doğru bakış açısıyla bakmayı, muhakeme gücümü yükseltti. Alanında uzman,verimli,pozitif,sabırlı, iyi dinleyici,özverili iyiki onu tanımışım...
  Değerlendirme: 4.5 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 11 Kasım 2023
  Ilk gorusmede sorunu dikkatli dinledi ve sorulariyla seansi yoneltti. Seanslara devam edecegiz. Kendisine tesekkur ederim.
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 23 Temmuz 2022
  İyi ki hayatıma dokunuyorsunuz❤️
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 10 Temmuz 2022
  Herşey mükemmel
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikoterapist Tuba Ulusan " Yorum Tarihi: 07 Temmuz 2022
  İlk seansımdı. Çok memnun kaldım
 • Online Psikolog | Online Terapi

  M*****D******

  Danışan 03 Mayıs 2023 17:25 Tuba hanımla 6 ay önce başladık seanslara. Zor dönemlerden çıkmam için bana çok yardımcı oldu. Bana kattığı şeyler anlatmakla bitmez. Herşeyden önce bana geçen samimiyeti ve iletişimimize verdiği yönle bana kendimi çok rahat hissettiriyor. İç huzuruma çok katkı sağladığı için onunla uzun yıllar seanslara devam edebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. O iyiki var..

 • Online Psikolog | Online Terapi

  R****T********

  Danışan 20 Nisan 2023 07:39 Depresyon ile kısa bir süre önce tanıştım ,çok çaresizdim ve ne yapacağımı bilmiyordum . Hiç geçmeyecek gibi hissettiğim yorgunluk ve mutsuzluk halinin seanslar ilerledikçe hafiflediğini farkettim . şuan yarını düşünmekten korkmuyorum .Tuğba hanımın güler yüzü ve samimiyeti bana hep destek oluşu kısa sürede yol katetmeme yardımcı oldu . Çok teşekkür ediyorum kendisine

 • Online Psikolog | Online Terapi

  Danışan 11 Temmuz 2022 03:52 Kizimla son zamanlarda cok tartisiyorduk. Sorunlarimiza cozum bulmak adina Tuba Hanim'a danismaya karar verdik. Terapi seanslari suresince, Tuba Hanim hem benim ile hemde kizimla ozel olarak gorustu. Sonuctan gayet memnun kaldik. Artik daha iyi bir anne-kiz iliskimiz oldugunu gozlemleyebiliyorum. Tuba Hanim ihtiyaci olan herkese yardim etmeye ve anlayamaya hazir bir psikolog, kendisine cok tesekkur ederiz.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  A*****B*******

  Danışan 10 Temmuz 2022 19:29 Bütün emeklerim ve hayatımın bittiğini düşündüğüm zamanda Tuba hanımla tanıştım. Tanıştığım günden itibaren yanımda koruyucu melek gibi bir an olsun yalnız hissetmedim. Onun sayesinde ilk seansta ümitsizlikten kurtuldum. Ailemin bir bireyi gibi samimi ve işinin ehli bir uzman iyileşmem için elinden geleni yapıyor. İyi ki var

 • Online Psikolog | Online Terapi

  Ş****N**B********

  Danışan 28 Mayıs 2022 09:44 Hayatımın en zor döneminde tanıştım. Bana çok şey öğretti ve yardımcı oldu. Seans içerisinde verdiği güven doğrultusunda kendinizi çok rahat ifade edebiliyorsunuz. Çok şeyi birlikte atlattık ve yarattığı yeni ben ile çok mutluyum.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  F****i***K******

  Danışan 19 Mayıs 2022 03:42 Benim Dr.Tuba hanımla tanışmam 2, 3 yıl önceye dayanıyor o zamanlar ben çok kötü durumdaydım ölü gibiydim durgun, yorgun,çaresiz iyiki Allah önüme Dr.Tuba hanımı çıkardı Allah razı olsun beni hiç bıkmadan dinledi bende doktorumun dediklerini yapmaya çalıştım önce Allah sonra çok sevdiğim doktorum ve canım annem ve eşim vardı yanımda bu zor süreçte şu an çok çok iyiyim yeniden dünyaya gelmiş gibiyim özellikle canım doktorum canım kardeşim Tuba hanıma ve canım aileme çok teşekkür ediyorum lütfen bu durumdaki hastalarımızı dışlamayalım hep birlikte el ele verip yardımcı olalım en büyük zenginlik sağlık bunu hiç unutmayalım Doktorum Tuba hanımı önce insanlığı sonra doktorluğuyla herkese tavsiye ediyorum sağolsun varolsun

 • Online Psikolog | Online Terapi

  T****K******

  Danışan 19 Mayıs 2022 03:41 Eşimin rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl kadar önce Tuba hanımla tanıştım. Eşimin Uzun süren rahatsızlığında devlet Hastanesi'nde görev yapmasına rağmen bize çok verimli zamanlar ayırdı.hasta yaklaşımı ve diyaloğu 10 numaraydi. Eşimin durumunu ilk seansta çözerek bir plan dahilinde eşimi iyilestirdi. Bana da nasıl destek olmam gerektiğini ayrıca anlattı. Eşim verdiği destekler nedeniyle şu an çok iyi. Farklı konulardaki psikolji bilgisinin eşimi beklediğimden öte kısa zamanda kendisini toparladigina sahidim. Yardımları için kendisine teşekkür ederim.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  S****A*

  Arkadaş 17 Mayıs 2022 20:44 Çalıştığı hastanede 2 psikolog vardı. Birine günde 2 kişi, diğerine günde 20 kişi danışırdı. İzinde olduğu zamanlar ne zaman döneceğini soran onlarca danışan olurdu. Tuba hanım benim tanıdığım en iyi psikologdur.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  A***R*****K*****

  Danışan 16 Mayıs 2022 20:15 Tuba hanıma ne kadar teşekkür etsem azdır kendimi en zorda hissettiğim zamanlarda hep yanımda oldu onunla birlikte hayatımla ilgili çok büyük farkındalıklarım oldu. Kendisi alanında çok başarılı bir psikolog bana gösterdiği ilgi ve alaka için çok teşekkürler iyi ki onunla birlikte zor günlerimi atlattım iyi ki onu tanıdım…

 • Online Psikolog | Online Terapi

  F****M***

  Danışan 16 Mayıs 2022 18:57 Her şeyi ile mesleğinin hakkını veren çok faydalı bir psikolog..

 • Online Psikolog | Online Terapi

  N*****Ü****

  Danışan 16 Mayıs 2022 18:52 Herkesin hayatında bir kırılma noktası vardır.Benimde h

 • Online Psikolog | Online Terapi

  K********S****

  Danışan 16 Mayıs 2022 18:50 Yaklaşımı ile ne kadar profesyonel olduğunu hissettiriyor. Psikolog tanımının tam tarifi. Çok memnun kaldık, çok tavsiye ettik, hep tavsiye edeceğiz.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  N*****V******

  Danışan 16 Mayıs 2022 18:07 Tuba hanımı iyiki tanımışım. Görüşmelerimiz hayatıma çok güzel yön kazandırdı. Her seferinde bir sonraki seansı sabırsızlıkla bekledim.Hitabeti ve samimi yaklaşımıyla insanı son derece rahatlatan bir yapısı var.Artık kendimi asla yalnız hissetmiyorum.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  B****K***

  Danışan 16 Mayıs 2022 16:30 Tuğba hanımla çok çaresiz kaldığım bir dönemde tanıştım. Seanstaki yaklaşımı içtenliği empati kurması , oh çok şükür beni anlayan biri artık var dedirtmişti. Sayesinde kendim için birşeyler yağmaya başladım. Çok teşekkürler..

 • Online Psikolog | Online Terapi

  N****Y****

  Danışan 16 Mayıs 2022 16:26 Gerçekten bir terapi istiyorsanız Tuba hanım bu konudan çok tecrübeli ve uzman psikolog, hayatımın dönüm noktası oldu.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  S****G****

  Danışan 16 Mayıs 2022 15:51 Tuba Hanım bana çok etkili bir önder oldu. Zor dönemlerimde yol gösterdi. Bu denli sabırlı ve anlayışlı olduğu için kendisine minnettarım.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  G*****E***D****

  Meslektaş 16 Mayıs 2022 15:45 Tuba hanım bana mesleğimi en güzel yanlarıyla gösteren ve gerek BDT gerek EMDR terapilerinde ufkumu açan gerçek bir profesyoneldir. Yanında yaptığım 2 aylık stajda bana çok şey katmıştır. Bu süre zarfında da ondan terapi alıp memnun olmayanı da görmedim.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  T***A********

  Danışan 16 Mayıs 2022 15:26 Tuba hanımı en zor zamanımda tanıdım. Seanslarımız daha yeni olmasına rağmen kendisiyle çok verimli zamanlar geçirdigimi ve yol katettiğimi anladım. Bana kaliteli zaman geçirmemde yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Alanında uzaman,pozitif, sabırlı ve bir o kadar da iyi bir dinleyici. İyi ki diyorum…

 • Online Psikolog | Online Terapi

  A****A****

  Danışan 14 Mayıs 2022 21:49 Tuba hanımı zor günler geçirirken tanıdım, ilk seanstan itibaren ne kadar çok yol kat ettiğimi fark ettim .Verdiği randevulari sabırsızlıkla bekliyordum, yaşam kalitemi ,enerjimi,hayattan zevk almayı, doğru bakış açısıyla bakmayı, muhakeme gücümü yükseltti. Alanında uzman,verimli,pozitif,sabırlı, iyi dinleyici,özverili iyiki onu tanımışım...

 • Online Psikolog | Online Terapi

  H****B**

  Özgüven Sorunları 11 Kasım 2023 Ilk gorusmede sorunu dikkatli dinledi ve sorulariyla seansi yoneltti. Seanslara devam edecegiz. Kendisine tesekkur ederim.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  n***

  Yaygın Anksiyete Bozukluğu 23 Temmuz 2022 İyi ki hayatıma dokunuyorsunuz❤️

 • Online Psikolog | Online Terapi

  n***

  Kaygı Bozukluğu- Anksiyete 10 Temmuz 2022 Herşey mükemmel

 • Online Psikolog | Online Terapi

  n***

  Kaygı Bozukluğu- Anksiyete 07 Temmuz 2022 İlk seansımdı. Çok memnun kaldımUzmanımız için yorumunuzu gönderin


Vereceğiniz yorumlarda isminiz gizlenerek gösterilecektir. Yorum vererek sistemimize katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.Bloglarım

 • Online Psikolog | Online Terapi MUCİZE YÖNTEM EMDR

  MUCİZE YÖNTEM EMDR

  Göz hareketleriyle duyarsızlaşma ve yeniden işleme olan terapi yöntemi EMDR TERAPİSİ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen Kısa Süreli Çözüm Odaklı bir terapi tekniğidir. EMDR çok katmanlı bir terapi yaklaşımıdır. Birçok terapi yaklaşımının unsurlarını içinde barındırır. Beynin kendi bilgi işleme merkezleri harekete geçirerek terapi hedeflerine hızla ulaşması sağlanır.

 • Online Psikolog | Online Terapi Neden Terapiye İhtiyaç Duyarız?

  Neden Terapiye İhtiyaç Duyarız?

  Hayat bazen bizi istemediğimiz kadar zorlar bazen de yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu düşünebiliriz. Olayların gidişatından ve bu olayların içindeki varlığımızdan rahatsız olabiliriz. Her ne kadar sevdiklerimiz, arkadaşlarımız ya da ailemiz her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olsalar da, bazı durumlarda daha profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyabiliriz.

 • Online Psikolog | Online Terapi Gevşeme Egzersizi

  Gevşeme Egzersizi

  Gevşeme çalışmalarının ilk basamağı nefesimizi kontrol altına almaktır.

  En önemlisi nefes egzersizlerini arka arkaya tekrar etmeyin. Her nefes alışınızın arasına 5-6 kere de normal nefes alış verişinizi koymanız gerekir.

 • Online Psikolog | Online Terapi Erkekler-Kadınlar Neden Aldatır?

  Erkekler-Kadınlar Neden Aldatır?

  Evliliklerin/ilişkilerin dinamiği olan güven, haz, sevgi ve saygı çok büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir ilişkide cinsel ve duygusal bir paylaşım olmalıdır. Kimi zaman bu dinamikler sağlıklı bir şekilde sağlanmadığında partnerler arasında çok büyük problemler meydana gelebilmektedir. Böyle bir durumda kadın veya erkek kendini suçlamamalı, kendisini değersiz görüp sevilmediğini düşünmemeli

 • Online Psikolog | Online Terapi Anne-Babaların En Çok Yaptıkları On Hata

  Anne-Babaların En Çok Yaptıkları On Hata

  Anne - babalar çocukları için çok iyi niyetler taşımasına rağmen, kimi zaman onların sağlıklı bir şekilde gelişmesine mâni olan hatalar yapılmaktadırlar. Sizde iyi bir anne - baba olabilirsiniz; hep birlikte on hatayı gözden geçirelim.