Obsesif Kompulsif Bozukluk (Evham ve takıntı rahatsızlığı) !
 

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Evham ve takıntı rahatsızlığı) !

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Evham ve takıntı rahatsızlığı) !


Obsesif(Takıntı) Kompulsif(zorlantı) Bozukluk: Pek çok insan hayatın belli dönemlerinde çeşitli konularda endişe, evham ve takıntılarla karşı karşıya kalabilir. Genelde evham ve takıntılarla karşılaşan bireyin, bu durumlarla baş etmesi ve yaşamının kalitesini bozmadan yaşamına devam etmesi beklenir. Ancak bazı bireylerde takıntılar baş edilemez hale gelebilir ve hayatın pek çok alanında bireyin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu problemle karşı karşıya gelindiğinde Obsesif(takıntı) Kompulsif(zorlayıcı) Bozukluk akla gelmelidir.Obsesyon(takıntı) nedir?İstemsizce akla gelen, kişinin zihninden uzaklaştıramadığı ve geldiğinde kişide yoğun kaygı ve korku oluşturan fikir, düşünce, dürtü ve imgeler bütünüdür. Bu düşünceler bazen mantıksız bazen de mantıklı olabilirler.Kompulsiyon nedir? Yoğun stres ve kaygı oluşturan bu düşünce ve imgelerle mücadele etmek için sıkça yapılan ve içinde bazen ritüeller barındıran davranış ve düşüncelerdir. Tekrarlayıcıdır. Kısa vadede kişiyi rahatlatsa da ilerleyen zamanda problemin daha da büyümesine neden olur.
Türleri: Obsesif kompulsif bozukluk kendi içerisinde pek çok türü barındırmaktadır.


Bunlardan bazıları;Temizlik ve bulaşma obsesyonu, kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu, cinsel içerikli obsesyonlar, saldırganlık obsesyonları, dini içerikli obsesyonlar, simetri ve düzen obsesyonları, kompulsiyonları ve sayma obsesyon ve kompulsiyonlarıdır.
Temizlik ve Bulaşma Obsesyonu: Kişinin bedenine ya da giysilerine kir, mikrop, toz, kimyasal maddeler, dışkı, idrar ve sperm gibi maddelerin bulaşacağına dair yoğun kaygı oluşturan takıntılı düşünceler ve bu düşüncelerle mücadele etmek ve kaygıyı azaltmak için yapılan birtakım yineleyici davranışları barındırır(Kompulsiyon). Örneğin: 23 yaşındaki danışan tuvalete her gittiğinde üzerine idrar ve dışkı bulaştığını düşünüyor. Bunun gerçek olup olmadığını kontrol ediyor ancak herhangi bir iz ya da işaret görmemesine rağmen içi rahat etmediği için bütün kıyafetlerini değiştiriyor.
Kuşku Obsesyonu ve Kontrol Kompusiyonu :Çok yoğun görülen obsesyon türüdür. Kişi ütü, fiş, ocak, kapı ve kilit gibi nesnelerin açık unutulduğundan ya da fişinin çıkarılıp çıkarılmadığına dair şüpheler ve bu şüphelerle baş edebilmek için tekrar tekrar kontroller yapabilir. Örneğin: Kişi evden çıkıyor. Dışarı çıktığında acaba kapıyı kilitledim mi diye düşünceler geliyor. Sonra kapıyı kontrol ediyor ve kilitlediğini görüyor. Daha sonra dışarı tekrar çıkıyor ve bu düşünce aklına yine geliyor. Bu düşüncenin gelmesiyle kişide tekrardan gerginlik oluşmaya başlıyor. Bunun üzerine kapıyı kontrol ettiğini bildiği halde tekrar kontrol etmekten kendini alıkoyamıyor.
Saldırganlık Obsesyonları:Kişinin zihnine, başkalarına zarar vereceği ve elinde olmadan, kontrolü kaybedip saldırgan davranışlarda bulunacağına dair düşüncelerin tekrar tekrar gelerek, bireyde yoğun kaygı ve korku oluşturmasıdır.Örneğin: Arabada hareket halinde olan erkek danışan, aniden kontrolü kaybedip durakta bekleyen insanları ezeceğine dair düşüncelerin geldiğini ve bu sebeple mümkün olduğunca otobüs duraklarının önünden geçmediği, bazen de aracını durdurduğundan bahsetmektedir.
Cinsel içerikli Obsesyonlar: Kişinin kendine, durumuna, toplumsal rol ve statüsüne, yaşına ve ahlaki yapısına uygun olmayan cinsel içerikli düşünce ve görüntülerin sıkça aklına gelmesi durumudur. Örneğin: Dini inancı kuvvetli olan birinin, namaz esnasında tuhaf cinsel içerikli düşünceler ve görüntüler gelmesi ve kişide yoğun derecede huzursuzluk ve kaygı oluşturması.
Simetri ve Düzen Obsesyon ve Kompulsiyonları:Bu kişilerin yaşamının pek çok alanında simetri ve düzenli olma gereksinimi görülmektedir. Örneğin: Halının saçakları her zaman düz durmalı, tuvalet sabunu her zaman sağda olmalı, her zaman sehpa örtüleri sehpayı ortalamalı aksi takdir de duramamak, kalemlikteki kalemleri her zaman açılmış ve sivri olmalı, kitaplıktaki kitaplar her zaman küçükden büyüğe doğru olmalı yoksa duramıyorum gibi…
Sayma obsesyon ve kompulsiyonları: Kişi yaptığı herhangi bir işi belirli bir sayıda yapmak zorundadır. Bu zorunluluğun nedenleri farklılık gösterebilir. Belli bir sayıda yapmadığı takdirde başına bir belanın geleceğini düşünmesi bu nedenlerden bir tanesidir. Örneğin: Işığı 4 kere kapatmasam annemin başına bir şey gelecek gibi

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Nedenleri: Bu problemin oluşmasına neden olan pek çok sebep vardır. Bu sebepler: Beyindeki serotonin(mutluluk hormonu) nörotransmitterında azalma, genetik nedenler(genelde danışanın yakınlarında da bu problem gözlemlenmektedir), çocukluk çağı travmaları (şiddet, istismar, ihmal) ve kişilik özellikleri bu sebepler arasındadır.
Obsesif Kompulsif Kişilerde Görülen Bazı Ortak Kişilik Özellikleri:
1-Mükemmeliyetçilik
2- Belirsizliğe tahammülsüzlük
3- Olasılık abartma
4- Zihne gelen herhangi bir düşünceye yoğun anlam yükleme
5- Düşünceleri yoğun biçimde kontrol etmeye çalışmak
6- Fazla Sorumluluk
7- Duygusal Çıkarım( kaygı duyuyorsam ciddi bir problem vardır)
8- Tehlikeyi aşırı abartma
9- Kurallar konusunda katı ve esnek olmayan tutumlar. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?
Takıntılarınızla uğraşmak ve mücadele etmek günlük yaşamınızın konforunu bozmakla beraber çok fazla zaman kaybına ve işlerinizin önünde durmaya başladıysa ruh sağlığı uzmanlarından yardım almak sizin için faydalı olacaktır. Psikoterapi ve ilaç tedavisi ile bu problemi aşabilirsiniz.
Uzm. Psk. Cumali Aydın
Etiketler
Bir yorum yaz

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.