Online Psikolog | Online Terapi | Klinik Psikolog İlke  Tarhan profil sayfası ve uzmanlık alanları
 
Seans Seçenekleri
Online Psikolog | Online Terapi İlke Tarhan
Adana, Türkiye

   UTC+03:00

Klinik Psikolog İlke Tarhan

Female
Çevrim Dışı
"Psikoloji"

Ücretler

30 dakika
100.00 ₺

Uzmanımızla öncelikli bir deneme terapisi alarak kendisi ile tanışın ve terapi sürecinizi beraber planlayınız. (İlk görüşme için geçerlidir.)

Deneme Seansı Alınız

En düşük saatlik ücret
200.00 ₺


Randevu Alınız Takvimi Göster

Terapist Hakkında

 Klinik Psikolog İlke Tarhan, lisans eğitimini 2003-2007 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  Psikolojik Danışman ve Klinik Psikolog olarak ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli kademelerde ve bağımsız olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Okulda çalışırken ‘’Öğrenci Danışmanlığı”, ‘’ Bebeklikten Çocukluğa, Çocukluktan Yetişkinliğe Ruhsal Gelişim’’ “Sosyal Beceri”, “Sınır koyma”, “Anne-Baba Olmak”, “Ergenik”, “Cinsel Eğitim”, “Arkadaşlık”, “Zorbalık”, “Aile içi İletişim”, “İletişim”, “Sorumluluk Alma”, “Kaygı”, “Sınav Kaygısı”, “Yaş Dönemleri ve Sorunları”, “Olumlu Disiplin”, ‘’ Bağımlılık’’, ‘İhmal ve İstismar’dan Korunma’ vb. konularda velilere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik seminerler vermiş, bu konulara ilişkin bireysel danışma ve grupla psikolojik danışma, çok çeşitli konulardan yetişkin gruplara yönelik atölye ve eğitimler düzenlemiştir. Farklı kurumlarda danışmanlık süreci içerisinde bireysel sorunlar, kişilik sorunları, hayata dair ilişki sorunları, kaygı, depresyon vb. konularda bireysel destek konularında çalışmış ve çalışmaktadır.   İstanbul  Kent Üniversitesi’nde başlamış olduğu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimini, Şizoid Kendilik Bozukluğuna ilişkin çalışmasıyla tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimleri içerisinde Psikanalitik ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlara ilişkin eğitimler almıştır. Güncel psikolojik problemlerin ve günümüz insanının anlaşılmasında geçmişten gelen bilgi birikimin yanı sıra güncel bilgiye sahip olmanın önemine ve gerekliliğine inanan İlke Tarhan, meslek hayatına başladığı 2007 senesinden itibaren sürekli yeni eğitimlere katılarak kendisini yetkin ve güncel tutmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda üniversiteler, enstitüler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve sertifikasyon programlarına katılarak gerek mesleki bilgi birikimini gerek dünya perspektifini geniş tutmaktadır.   Üç yıl süren ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan "Bütüncül Psikoterapi" eğitimi, "Çift ve Aile Terapisi" eğitimi, iki sene süren ve insanı en temelde insan olma hali ile ele alan Varoluşçu Analiz eğitimi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Hipnotik Yeniden İşlemleme (HYT) Terapisi ve Yaratıcı Drama Liderliği gibi yoğun ve önemli terapistlik becerilerini, mesleki tecrübesi birleştirerek "Psikodinamik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi " Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir. Almış olduğu eğitimler ve mesleki deneyimi ile birlikte, çalışmalarına uzun seneler İstanbul'da çalıştıktan sonra Adana'da devam etmektedir. 

Sunulan Hizmetler

Panik Atak

Panik Atak,insanların stres durumlarında, kontrollerini kaybettiklerini düşündükleri ya da hissettikleri durumlarda ya da korku ve kaygı neticesinde kendini gösterebilen bir durumdur. Panik Atak pek çok nedenden kaynaklanabildiği için toplumda pek çok kişinin bir ya da birden fazla defa deneyimlediği bir durum olabilmektedir. Panik Atak tedavisi, pek çok değişkenden kaynaklanabildiği için doğru kaynağı belirlemek özellikle önemli olabilmektedir. Terapinin ilk bir ya da iki seansı doğru kaynağı bulmaya ayrılabilmektedir. Takip eden seanslarda panik atak çoğunlukla 2-5 Seans arasında çözülebilir bir sorun olmaktadır. Diğer taraftan panik atağın başlı başına bir problem olmaktan ziyade daha farklı ve temel psikodinamiklerden kaynaklandığı ve sorunun kendisi yerine semptomu olduğu durumlarda terapi seans sayısı artabilmektedir.

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Depresyon

Depresyon günlük hayatta gerek güncel yaşam olaylarından gerekse de geçmişten getirilenlerin stres ve kaygı faktörleri ile alevlenmesi sonucunda kişinin kendisini genel olarak hevessiz, isteksiz, hayata karşı iştahını yitirmiş hissetmesi halidir. Depresyon durumunda yitirilen bu duygular beraberinde eskisi gibi olmayı kaybetmek ile ilgili bir yası da içerisinde barındırır. Depresyonun kaynakları ve görünümleri ile kişilik yapıları, kişinin karakter özellikleri, aile yapısı, bulunduğu iş ve çevre koşulları, mevcut ilişkileri ve güncel deneyimleri arasında ilişki olduğu için depresyon kişiden kişiye farklılık gösterir. Terapide içsel kaynakların keşfi, güçsüz hissedilen durumlarda gücün yeniden tesis edilmesi amaçlanır. 

Yukarıda belirttiğim gibi depresyonun kaynakları çeşitlilik gösterdiğinden uygulanacak terapi yaklaşımının seçiminde kaynağın ve bağlamın geniş perspektifle değerlendirilmesi önemlidir. Bu anlamda Depresyon terapisinde öncelikle geniş çerçeveli bir değerlendirme yapılarak depresyonun nedenselliğini belirlemeyi tercih ediyorum. Takiben alet çantamda bulunan, eğitimlerini almış olduğum Bilişsel Davranışçı Terapi, Dinamik Ağırlıklı Bütüncül Psikoterapi , HYT veya Varoluşçu Psikoterapi yaklaşımlarından danışana uygun olanı danışana izah ederek ve ortaklaşa belirleyerek süreci devam ettiriyorum.

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Sosyal Fobi

Sosyal fobi adı da verilen sosyal anksiyete bozukluğu, kişinin sosyal durumlara karşı aşırı kaygı duyması neticesinde sosyal ve kişisel alanlarda ciddi sıkıntılara neden olur. Kişinin kaygılarının kökenine yönelik yapılacak çalışmalar ile üstesinden gelmek mümkündür.

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Koronavirüs Destekleyici Psikoterapi

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı çok çeşitli sebeplerden kaynaklanabilmektedir. bu sebeple zaman zaman daha uzun süreli terapiler ile zaman zaman çok daha kısa sürede üstesinden gelinebilmektedir. Bu sebeple sınav kaygısı çalışırken öncelikle kaygının kökenini belirleyip ona uygun olarak BDT, HYT veya Bütüncül Psikoterapi yaklaşımlarından danışana uygun olarak yararlanıp süreci devam ettirmekteyim.

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Öfke Problemleri

1 Seans tamamlanmış

Öfke diğer tüm duygular gibi yerinde ve yeterince olduğu müddetçe insanı koruyan ve insana ait bir duygudur. Ancak diğer duygulardan ayrı olarak öfke kişinin kendisine, çevresine, ilişkilerine zarar vermesine neden olabilecek oldukça güçlü bir duygudur.

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Anksiyete

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Boşluk Duygusu

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Yas Danışmanlığı

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Travma ve İyileşme

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

İlişki Problemleri

2 Seans tamamlanmış

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Özgüven Eksikliği

1 Seans tamamlanmış

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Yeme Sorunları

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Takıntı sorunları, OKB

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Uyum Sorunları

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Cinsel Terapi

Cinsel terapi alanında eğitim almış psikologlar tarafından cinsellikle ilgili problem yaşayan birey veya çiftlerle yürütülen terapi sürecidir. Cinsel sorunların çözümünde sorunun varlığını kabul etmek çok önemlidir. Bununla birlikte sorunun kaynağını bilmek kişiye fayda sağlayacaktır. Cinsel problemler psikolojik, sosyal, kültürel ve organik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, cinsellikle ilgili duygular, düşünceler, ikili ilişkiler ve kültürel tabular cinsel yaşamı etkilemektedir. Cinsel terapide öncelikli amaç cinsel yaşamı olumsuz etkileyen etkenleri belirleyerek, üzerinde konuşmak ve yanlış inançları değiştirmektir. Cinsel terapi yapılandırılmış bir süreçtir ancak terapide cinsellik dışında bireyin ya da çiftin hayatını etkileyen diğer faktörler de konuşulur. Cinsellikle ilgili sık yaşanan sorunlar; cinsel isteksizlik, ereksiyon sorunları, erken boşalma ya da boşalamama, vajinismus olarak görülmektedir.

200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Cinsel Terapi

Cinsel terapi alanında eğitim almış psikologlar tarafından cinsellikle ilgili problem yaşayan kişilerle yürütülen terapi sürecidir. Cinsel sorunların çözümünde sorunun varlığını kabul etmek çok önemlidir. Bununla birlikte sorunun kaynağını bilmek kişiye fayda sağlayacaktır. Cinsel problemler psikolojik, sosyal, kültürel ve organik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, cinsellikle ilgili duygular, düşünceler, ikili ilişkiler ve kültürel tabular cinsel yaşamı etkilemektedir. Cinsel terapide öncelikli amaç cinsel yaşamı olumsuz etkileyen etkenleri belirleyerek, üzerinde konuşmak ve yanlış inançları değiştirmektir. Cinsel terapi yapılandırılmış bir süreçtir ancak terapide cinsellik dışında bireyin ya da çiftin hayatını etkileyen diğer faktörler de konuşulur. Cinsellikle ilgili sık yaşanan sorunlar; cinsel isteksizlik, ereksiyon sorunları, erken boşalma ya da boşalamama, vajinismus olarak görülmektedir.Cinsel yaşamda yer alan problemler zamanla ilişkilerin diğer alanlarına da sirayet ederek kişilerin hem cinsel hem de duygusal zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Diğer taraftan konuşulması, ifade edilmesi zor olan bu sorunun terapi başarısı ise oldukça yüksektir.Cinsel Terapide partnerler terapi sürecine birlikte katılırlar. Tedavinin başarılı olması için terapi sürecinin yarım bırakılmaması çok önemlidir. Bu sebepten cinsel terapinin paket olarak uygulanması hem yarım bırakılmaması için önemlidir hem de daha ekonomiktir.

2500.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

İş Tecrübeleri

 • Klinik Psikolog Nevterapi Danışmanlık Merkezi

  2020-

 • Klinik Psikolog Psikoliva Danışmanlık Merkezi

  2019-

  13 senedir farklı kurumlarda ve online olarak devam ettirdiğim çalışmalarımı 2019 Eylül itibariyle Psikoliva Danışmanlık Merkezi'ne taşımış bulunmaktayım.

 • Psikolojik Danışman Milli Eğitim Bakanlığı

  2007-

   

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi 14.09.2003 - 24.06.2007

  Lisans

  Diploma Onaylandı

 • İstanbul Kent Üniversitesi 03.03.2019 - 11.04.2020

  Yüksek Lisans

  Diploma Onaylandı

Sertifikalar & Seminerler

 • Bütüncül Psikoterapi 04.07.2020

  Süpervizyon Tamamlama

 • Hipnotik Yeniden İşleme (HYT) Terapisi 02.02.2020

  1. Düzey Sertifikası

  Sertifika Onaylandı

 • Bütüncül Psikoterapi 06.07.2019

  Formülasyon Tamamlama

  Sertifika Onaylandı

 • Deneyimsel Oyun Terapisi 30.09.2018

  1. Düzey Sertifikası

  Sertifika Onaylandı

 • Bütüncül Psikoterapi 04.06.2018

  Teorik Dönem Tamamlama

  Sertifika Onaylandı


Uzmanımız için yorumunuzu gönderin


Vereceğiniz yorumlarda isminiz gizlenerek gösterilecektir. Yorum vererek sistemimize katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.Bloglarım

 • Online Psikolog | Online Terapi Psikoterapi Nedir ve Ne Değildir?

  Psikoterapi Nedir ve Ne Değildir?

  Öncelikle içerisinde yaşadığımız, adına beden dediğimiz cismi bir varlığımız var ve yaşamı devam ettirmek, yaşamı sürdürmek bu cismin sağlığına ve bütünlüğüne çok bağlı. Ve hem sosyal hem ruhsal varlığımızın devamı, yaşamsal olarak var olmakla ilgili olduğu için varlığımızın en çok farkında olduğumuz, en çok özen gösterdiğimiz kısmı genellikle bu biyolojik, bedensel var olma halimiz oluyor.&a

 • Online Psikolog | Online Terapi İnsanı Anlatan Hikayesidir.

  İnsanı Anlatan Hikayesidir.

  Psikoterapi insanların anlttıklarından, hikayelerinden hakikatlerine ulaşmayı amaçlayan bir arkeolojik kazı gibidir. Bu kazıda, her figür, her nesne, her eylem ve her anı hikayeler olarak anlatılsa da hikayenin altında hakikati barındırır.

 • Online Psikolog | Online Terapi Koronavirüs'ün Tersyüz Ettiği Varoluşsal Kaygılar

  Koronavirüs'ün Tersyüz Ettiği Varoluşsal Kaygılar

  İnsanın kendisiyle baş başa kalması neden ve ne kadar zor ki baş başa kalmamak adına yapılabilecekleri sıralar dururuz?

 • Online Psikolog | Online Terapi Depresyon Çoğu Zaman İhtimallerin Kaybı İle İlgilidir.