Online Psikolog | Online Terapi | Klinik Psikolog İlke  Tarhan profil sayfası ve uzmanlık alanları
Türkçe Terapi
Seans Seçenekleri
Online Psikolog | Online Terapi İlke Tarhan
İstanbul, Türkiye

   UTC+03:00

Klinik Psikolog İlke Tarhan

Female
Çevrim Dışı
"Psikoloji"

Ücretler

30 dakika
60.00 ₺

Uzmanımızla öncelikli bir deneme terapisi alarak kendisi ile tanışın ve terapi sürecinizi beraber planlayınız. (İlk görüşme için geçerlidir.)

Deneme Seansı Alınız

En düşük saatlik ücret
120.00 ₺

Randevu Alınız Takvimi Göster

Terapist Hakkında

 Klinik Psikolog İlke Tarhan, lisans eğitimini 2003-2007 seneleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  Psikolojik Danışman ve Klinik Psikolog olarak ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli kademelerde ve bağımsız olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Okulda çalışırken ‘’Öğrenci Danışmanlığı”, ‘’ Bebeklikten Çocukluğa, Çocukluktan Yetişkinliğe Ruhsal Gelişim’’ “Sosyal Beceri”, “Sınır koyma”, “Anne-Baba Olmak”, “Ergenik”, “Cinsel Eğitim”, “Arkadaşlık”, “Zorbalık”, “Aile içi İletişim”, “İletişim”, “Sorumluluk Alma”, “Kaygı”, “Sınav Kaygısı”, “Yaş Dönemleri ve Sorunları”, “Olumlu Disiplin”, ‘’ Bağımlılık’’, ‘İhmal ve İstismar’dan Korunma’ vb. konularda velilere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik seminerler vermiş, bu konulara ilişkin bireysel danışma ve grupla psikolojik danışma, çok çeşitli konulardan yetişkin gruplara yönelik atölye ve eğitimler düzenlemiştir. Farklı kurumlarda danışmanlık süreci içerisinde bireysel sorunlar, kişilik sorunları, hayata dair ilişki sorunları, kaygı, depresyon vb. konularda bireysel destek konularında çalışmış ve çalışmaktadır.   İstanbul  Kent Üniversitesi’nde başlamış olduğu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimini, Şizoid Kendilik Bozukluğuna ilişkin çalışmasıyla tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimleri içerisinde Psikanalitik ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlara ilişkin eğitimler almıştır. Güncel psikolojik problemlerin ve günümüz insanının anlaşılmasında geçmişten gelen bilgi birikimin yanı sıra güncel bilgiye sahip olmanın önemine ve gerekliliğine inanan İlke Tarhan, meslek hayatına başladığı 2007 senesinden itibaren sürekli yeni eğitimlere katılarak kendisini yetkin ve güncel tutmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda üniversiteler, enstitüler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve sertifikasyon programlarına katılarak gerek mesleki bilgi birikimini gerek dünya perspektifini geniş tutmaktadır.   Üç yıl süren ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan "Bütüncül Psikoterapi" eğitimi, "Çift ve Aile Terapisi" eğitimi, iki sene süren ve insanı en temelde insan olma hali ile ele alan Varoluşçu Analiz eğitimi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Hipnotik Yeniden İşlemleme (HYT) Terapisi ve Yaratıcı Drama Liderliği gibi yoğun ve önemli terapistlik becerilerini, mesleki tecrübesi birleştirerek "Psikodinamik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi " Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir. Almış olduğu eğitimler ve mesleki deneyimi ile birlikte, çalışmalarına İstanbul Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa’da devam etmektedir.

Sunulan Hizmetler

 • Koronavirüs Destekleyici Psikoterapi

  120.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Panik Atak

  Panik Atak,insanların stres durumlarında, kontrollerini kaybettiklerini düşündükleri ya da hissettikleri durumlarda ya da korku ve kaygı neticesinde kendini gösterebilen bir durumdur. Panik Atak pek çok nedenden kaynaklanabildiği için toplumda pek çok kişinin bir ya da birden fazla defa deneyimlediği bir durum olabilmektedir. Panik Atak tedavisi, pek çok değişkenden kaynaklanabildiği için doğru kaynağı belirlemek özellikle önemli olabilmektedir. Terapinin ilk bir ya da iki seansı doğru kaynağı bulmaya ayrılabilmektedir. Takip eden seanslarda panik atak çoğunlukla 2-5 Seans arasında çözülebilir bir sorun olmaktadır. Diğer taraftan panik atağın başlı başına bir problem olmaktan ziyade daha farklı ve temel psikodinamiklerden kaynaklandığı ve sorunun kendisi yerine semptomu olduğu durumlarda terapi seans sayısı artabilmektedir.

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Depresyon

  Depresyon günlük hayatta gerek güncel yaşam olaylarından gerekse de geçmişten getirilenlerin stres ve kaygı faktörleri ile alevlenmesi sonucunda kişinin kendisini genel olarak hevessiz, isteksiz, hayata karşı iştahını yitirmiş hissetmesi halidir. Depresyon durumunda yitirilen bu duygular beraberinde eskisi gibi olmayı kaybetmek ile ilgili bir yası da içerisinde barındırır.
  Depresyonun kaynakları ve görünümleri ile kişilik yapıları, kişinin karakter özellikleri, aile yapısı, bulunduğu iş ve çevre koşulları, mevcut ilişkileri ve güncel deneyimleri arasında ilişki olduğu için depresyon kişiden kişiye farklılık gösterir. Terapide içsel kaynakların keşfi, güçsüz hissedilen durumlarda gücün yeniden tesis edilmesi amaçlanır. 

  Yukarıda belirttiğim gibi depresyonun kaynakları çeşitlilik gösterdiğinden uygulanacak terapi yaklaşımının seçiminde kaynağın ve bağlamın geniş perspektifle değerlendirilmesi önemlidir. Bu anlamda Depresyon terapisinde öncelikle geniş çerçeveli bir değerlendirme yapılarak depresyonun nedenselliğini belirlemeyi tercih ediyorum. Takiben alet çantamda bulunan, eğitimlerini almış olduğum Bilişsel Davranışçı Terapi, Dinamik Ağırlıklı Bütüncül Psikoterapi , HYT veya Varoluşçu Psikoterapi yaklaşımlarından danışana uygun olanı danışana izah ederek ve ortaklaşa belirleyerek süreci devam ettiriyorum.


  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Sosyal Fobi

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Sınav Kaygısı

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Öfke Problemleri

  1 Seans tamamlanmış

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Anksiyete

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Boşluk Duygusu

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Yas Danışmanlığı

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Travma ve İyileşme

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • İlişki Problemleri

  2 Seans tamamlanmış

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Özgüven Eksikliği

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Yeme Sorunları

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Takıntı sorunları, OKB

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Uyum Sorunları

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Öğrenci Koçluğu

  Bu çalışma kapsamında öğrenci ile sınav kaygısını kontrol edebilme, motivasyonunu arttırmayı, doğru hedef belirleme, yaratıcılığını kullanma, öğrenme sürecini nasıl daha etkili hale getirebileceği gibi konular çalışılır. Diğer taraftan yaşanan sorunların ikinci boyutu olan çocuk ve ebeveyn arasında uyuşmazlık olan noktalara ilişkin aileler de sürece dahil edilerek doğru ve sağlıklı bir iletişim dili oluşturma, beklentileri ve buna bağlı duyguları düzenleme gibi noktalar üzerinde durulur.   Burada önemli nokta, öğrenci danışmanlığında temel noktanın kısa vadedeki akademik başarılardan ziyade hayatta başarı ve mutluluk ile ilgili potansiyelleri keşfedip hayata geçirmek ve doğru, gerçekçi beklentiler üzerinde durabilmektir. Eğitim ve Öğrenci Danışmanlığı, bireylerin kendi potansiyellerini tanımaları, motivasyon ve özgüven kazanmaları, yaratıcılık becerilerinin gelişmesi ile bunların akademik durumlara aktarılması konularında fayda sağlar. Bununla birlikte kaygı ve stres konularında yapılacak psikolojik destek, bireyin hayatında genel bir pozitif etki sağlar.

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Vajinusmus

  150.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız
 • Vajinusmus Tedavisi

  Vajimusmus ülkemizde en sık karşılaşılan cinsel problemlerden biridir. Her on kadından ikisi vajinusmus sebebiyle sıkıntı yaşamaktadır. Cinsel yaşamda yer alan problemler zamanla ilişkilerin dioğer alanlarına da sirayet ederek kişilerin hem cinsel hem de duygusal zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Diğer taraftan konuşulması, ifade edilmesi zor olan bu sorunun terapi başarısı ise oldukça yüksektir.

  Vajinusmus tedavisinde partnerler terapi sürecine birlikte katılırlar. Tedavinin başarılı olması için terapi sürecinin yarım bırakılmaması çok önemlidir. Bu sebepten vajinusmus tedavisi paket olarak uygulanmaktadır. 

  2000.00 ₺

  45 dakika

  Randevu Alınız

İş Tecrübeleri

 • Klinik Psikolog Psikoliva Danışmanlık Merkezi

  2019- İstanbul Türkiye

  13 senedir farklı kurumlarda ve online olarak devam ettirdiğim çalışmalarımı 2019 Eylül itibariyle Psikoliva Danışmanlık Merkezi'ne taşımış bulunmaktayım.

 • Psikolojik Danışman Milli Eğitim Bakanlığı

  2007- İstanbul Türkiye

   

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi 14.09.2003 - 24.06.2007

  Lisans

  Diploma Yüklendi

 • İstanbul Kent Üniversitesi 03.03.2019 - 11.04.2020

  Yüksek Lisans

  Diploma Yüklendi

Sertifikalar & Seminerler

 • Bütüncül Psikoterapi 04.07.2020

  Süpervizyon Tamamlama

 • Hipnotik Yeniden İşleme (HYT) Terapisi 02.02.2020

  1. Düzey Sertifikası

  Sertifika Yüklendi

 • Bütüncül Psikoterapi 06.07.2019

  Formülasyon Tamamlama

  Sertifika Yüklendi

 • Deneyimsel Oyun Terapisi 30.09.2018

  1. Düzey Sertifikası

  Sertifika Yüklendi

 • Bütüncül Psikoterapi 04.06.2018

  Teorik Dönem Tamamlama

  Sertifika Yüklendi

YorumlarUzmanımız için yorumunuzu gönderin

Vereceğiniz yorumlarda isminiz gizlenerek gösterilecektir. Yorum vererek sistemimize katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.

Bloglarım

 • Online Psikolog | Online Terapi Psikoterapi Nedir ve Ne Değildir?

  Psikoterapi Nedir ve Ne Değildir?

  Öncelikle içerisinde yaşadığımız, adına beden dediğimiz cismi bir varlığımız var ve yaşamı devam ettirmek, yaşamı sürdürmek bu cismin sağlığına ve bütünlüğüne çok bağlı. Ve hem sosyal hem ruhsal varlığımızın devamı, yaşamsal olarak var olmakla ilgili olduğu için varlığımızın en çok farkında olduğumuz, en çok özen gösterdiğimiz kısmı genellikle bu biyolojik, bedensel var olma halimiz oluyor. &

 • Online Psikolog | Online Terapi İnsanı Anlatan Hikayesidir.

  İnsanı Anlatan Hikayesidir.

  Psikoterapi insanların anlttıklarından, hikayelerinden hakikatlerine ulaşmayı amaçlayan bir arkeolojik kazı gibidir. Bu kazıda, her figür, her nesne, her eylem ve her anı hikayeler olarak anlatılsa da hikayenin altında hakikati barındırır.

 • Online Psikolog | Online Terapi Koronavirüs'ün Tersyüz Ettiği Varoluşsal Kaygılar

  Koronavirüs'ün Tersyüz Ettiği Varoluşsal Kaygılar

  İnsanın kendisiyle baş başa kalması neden ve ne kadar zor ki baş başa kalmamak adına yapılabilecekleri sıralar dururuz?

 • Online Psikolog | Online Terapi Depresyon Çoğu Zaman İhtimallerin Kaybı İle İlgilidir.

  Depresyon Çoğu Zaman İhtimallerin Kaybı İle İlgilidir.

  Depresyonda en çok ifade edilenler arasında eskisi gibi olamama, eskiden yaptıklarından keyif alamama ve eskiden anlamlı olan şeylerin artık anlamını yitirmiş olması vardır. Bu anlamda depresyon eskinin kaybını ve gelecekte alınacak keyiflerin, bulunacak anlamların kaybolması ihtimalinin yarattığı umutsuzluğu içerir.