MUCİZE YÖNTEM EMDR
 

MUCİZE YÖNTEM EMDR

Göz hareketleriyle duyarsızlaşma ve yeniden işleme olan terapi yöntemi EMDR TERAPİSİ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen Kısa Süreli Çözüm Odaklı bir terapi tekniğidir. EMDR çok katmanlı bir terapi yaklaşımıdır. Birçok terapi yaklaşımının unsurlarını içinde barındırır. Beynin kendi bilgi işleme merkezleri harekete geçirerek terapi hedeflerine hızla ulaşması sağlanır.


Göz hareketleriyle duyarsızlaşma ve yeniden işleme olan terapi yöntemi EMDR TERAPİSİ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen Kısa Süreli Çözüm Odaklı bir terapi tekniğidir. EMDR çok katmanlı bir terapi yaklaşımıdır. Birçok terapi yaklaşımının unsurlarını içinde barındırır. Beynin kendi bilgi işleme merkezleri harekete geçirerek terapi hedeflerine hızla ulaşması sağlanır.

EMDR yenilikçi bir klinik yaklaşımdır. Cinsel istismar, ev içi şiddet, savaş, suç gibi zor yaşantılara maruz kalmış ya da depresyon, bağımlılık, fobiler ve kendine güven problemleri yaşayan milyonlarca bireyin travmalarının çözümlenmesinde yardımcı olmuştur. EMDR çok katmanlı terapi yaklaşımıdır. Birçok farklı terapi yaklaşımının unsurlarını içinde barındırır. Bu yaklaşımlar göz hareketleri veya ritmik iki yönlü başka uyaranlar eşliğinde uygulanır. Amaç beynin bilgi işleme süreçlerini harekete geçirmek ve işlenemeyen, hazmedilmesi güç bilgilerin ve olayların yeniden işlenebilmesini sağlamaktır. EMDR’nin farkı buradadır. Beynin kendi bilgi işleme merkezleri harekete geçirilerek terapi hedeflerine hızla ulaşması sağlanır. Elde edilen değişimler kalıcıdır.

Yakın zamanda EMDR ile ilgili yürütülmüş bir başka çalışma EMDR terapilerinin geleneksel terapi formlarına daha kısa sürede göre iki kat daha etkili olduğunu belirtmiştir. Online yöntemi ile EMDR terapi yöntemi uygulanabilir.

Kendinize söyleyemediğiniz bazen söylemekten kaçındığınız değersizim, sevilmeyi hak etmiyorum, suçluyum, acizim, yetersizim, güvende değilim, çaresizim, beni kimse anlamıyor, yalnızım gibi inançlarınız varsa çözüm EMDR olabilir.

EMDR, kötü anılarımızı silen mucize mi?

Bütün dertlerimizden kurtulacağınız mucize bir hap yok. Ancak bu terapi geçmişte biriken pek çok travmatik anının etkisini silmekte ve kişinin o anıyı hatırladığında kendisini kötü hissetmemesini sağlamakta oldukça başarılı bir terapi yöntemidir. EMDR protokolünün bir parçası olarak anıya dair olumsuz inancı temizledikten sonra ki aslında bu olumsuz inancı genelde mantıksız veya abartılı bir inançtır, yerine aslında inanmak istediği olumlu inancı yerleştiririz.

Kişiyi hem anıya karşı duyarsızlaştırmış oluruz hem de bugüne bıraktığı olumsuz inancın yarattığı kötü duygulardan kurtulmasına yardımcı oluruz. Bu terapi sisteminde her anıyı tek tek çalıştığımız için birkaç seansta tüm yılların birikiminden kurtulmak elbette mümkün değildir. Ancak bir anıyı birkaç seansta temizlemek ve işlemek mümkün olmaktadır.

Tek hedef geçmişi temizlemek değildir. EMDR’de tek hedef geçmişi temizlemek değil şimdiyi ve geleceği de çalışmak, tetikleyiciler ile karşılaşıldığında tekrardan travmatize olmayı önlemektir.


Etiketler
Bir yorum yaz