BOŞANMA, BOŞANMA TERAPİSİ VE ADAPTASYONU
 

BOŞANMA, BOŞANMA TERAPİSİ VE ADAPTASYONU

Evlilik kararı alan hiçbir çift boşanma ihtimalini düşünmezler. Evliliklerinin sonsuza dek süreceğine inanırlar fakat bazen durum böyle olmayabilir. Kurulan evlilikler boşanmayla sonuçlanabilir. Boşanma, kişilerde ve varsa çocuklarda travma etkisi yaratır. Boşanma terapisi ise bu süreçte kişilerin kendilerine, birbirlerine ve varsa çocuklarına zarar vermeden en sağlıklı biçimde boşanmalarına


Boşanma, evlilik birlikteliğinin fiziksel, mekansal, duygusal ve hukuksal anlamda sonlandırılmasıdır. 4 tip boşanma vardır. Duygusal boşanma, mekansal boşanma, fiziksel boşanma ve hukuksal boşanma.. Duygusal boşanma: Evliliği bir arada tutan duygusal bağların karşılıklı olarak sona ermesiyle yaşanan boşanmadır. Mekansal boşanma: Kişilerin birlikte yaşadıkları evden ayrılması ile yaşanan boşanmadır. Kişilerden birinin evden ayrılması ile de gerçekleşebilir. Fiziksel boşanma : Çiftlerin fiziksel teması kesin bir kararla sonlandırmasıyla yaşanan boşanma türüdür. Hukuksal boşanma : Evliliğin yasal yollarla sonlandırılmasıdır. Karşılıklı ve tek taraflı olmak üzere ili türü vardır. Gerçek boşanmanın tanımı bu dört kavramın ilişkisel bazda sonlanması ile mümkündür. Boşanma terapisinin başlayabilmesi için evliliklerinin sonlanmasında kişiler karşılıklı olarak mutlak surette kararlı olmalıdır. Bu terapi süreci evliliğin öncesi ve sonrasına dair tüm bilgilerin alınmasını, çiftlerin boşanma ile ilgili kararlılığının tespit edilmesini, çiftlerin alınan kararla ilgili sorumluluklarının paylaşılmasını, bu sorumluluklar paylaşıldıktan sonra karı-koca bağlarının tamamen koparılmasını, eğer çocuk varsa anne-baba rolü üzerinde çalışılmasını içerir. Bu süreç sonunda duygusal boşanmanın gerçekleşebilmesi için kişinin mevcut ilişki ile edindiği duygular tespit edilip irdelenerek çalışılması gerekir. Boşanma terapisi sonlandıktan sonra adaptasyon sürecine geçilir. Kişiler mevcut olan evlilikleri sonlandığında yeni hayatlarına adapte olma konusunda zorluk yaşarlar. Adaptasyon sürecinin amacı; kişinin egosunu güçlendirmesine yardımcı olmak , eski eşe dair kurulan fantaziler varsa bunların ortadan kalkmasına yardım etmek, tek başına etkili yaşam becerileri kazandırmak,  eski eşle çocuk varsa çocuk temelli bir iletişimin kurulmasına yardımcı olmaktır.
Etiketler
Bir yorum yaz