Evlilik Danışmanlığı
 

Evlilik Danışmanlığı

Yüzyıllardır toplumun temel yapı taşlarından olan evlilik kurumu her toplumda olduğu gibi toplumumuzda da önemini ve değerini korumaktadır.


 Ülkemizde her ne kadar batı ülkelerine göre daha az boşanmaların yaşandığı gözlemlense de, istatistik veriler, boşanma oranlarının ülkemizde hızla artmakta olduğunu göstermektedir. . Bu durum “Evlilik Danışmanlığı” hizmetleri konusundaki talebi arttırmakta ve gerek araştırmacıların gerekse bu alanda çalışan profesyonellerin bu alana daha çok eğilmesine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar, evlilik ve çift terapilerinin problemle baş edilebilme mekanizmalarının geliştirilebilir bir yanı olduğunu göstermekte ve müdahalelerle bu konuda sağlanan gelişimler söz konusu problemlerin ortaya çıkmadan önce önlenebileceği düşüncesini de beraberinde getirmektedir. “Aileyi oluşturacak çiftlere, evlilik öncesinde hazırlık amacıyla sağlıklı bir çift ilişkisinin temel unsurları konusunda bilgilendirme yapılması önleyici çalışma kapsamında düşünülebilir. Bu konudaki uygulama örneklerine baktığımızda evlilik öncesi önleyici çalışmaların boşanma oranlarının düşmesine katkıda bulunduğu ayrıca aile içi şiddet ve uyuşmazlıkların önlenmesinde büyük önem taşıdığı görülmektedir.

Evlilik Öncesi Danışmanlığın 3 temel özelliği vardır
· Önleyicidir, 
· Geliştiricidir,
· Eğiticidir.
Sağlıklı ailelerde üyeler, aile iletişiminden memnundur; çatışma azdır, gelişimsel değişikliklere kolay ve başarılı bir biçimde uyum sağlarlar, stresli olaylarla baş edebilirler. Bu ailelere ’sağlıklı’, ‘iyi işlevsel’ veya ‘optimal' denilir. Ancak ailelerin hiçbir zaman sorunla karşılaşmayacağını söylemek doğru olmaz. Bu aileler bir kriz karşısında çabucak kendilerini toparlayabilirler. Aile sisteminde çok az problem olur ve bütün normal şartlarda fonksiyonlarını iyi yerine getirirler.

Sağlıklı Ailenin Özellikleri Şunlardır
. Sağlıklı aile üyeleri birbirleriyle açık, tamamlayıcı, uygun iletişim kurarlar,
· Aile üyeleri birbirine güvenir, dürüst ve içten yaklaşır, 
· Ailedeki haklar, görevler bütün aile üyelerinin kabul edeceği biçimde dağıtılır, 
· Aile üyeleri kendilerine saygılıdır ve olumlu benlik algıları vardır.

Evlilik Kararı Almış Çiftlerde neler olmalı:
· Karşılıklı saygı ve sevgi, 
· Arkadaş olabilmek,
· Birbirlerine bağlılık ve güven duyma,
· Sadık olma,
· Doğacak çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere sahip olma,
· Çatışma çözmeyi başarma ya da geliştirme,
· Geleceğe dair ortak ideallere sahip olma,
· Birbirlerinin kişisel amaçlarını ve başarılarını destekleme, 
· Dini – politik görüşlerde ortaklık ve ya farklılıklar durumunda birbirlerinin görüşlerine saygı gösterme,
· Birbirlerine duygusal ve fiziksel şiddet uygulamama,


Etiketler
Bir yorum yaz