EŞ SEÇİMİ
 

EŞ SEÇİMİ

Eş seçimi insan yaşantısındaki en önemli kararlardan biridir. Kişinin geri kalan yaşamı, vereceği bu kararla birçok yönden olumlu veya olumsuz yönde değişecektir. Evlilik ilişkisi insanın yaşam süresinin yarıdan fazlasını kapsayan bir süreçtir. 


Eş seçimi sorunu aslında, evlilik öncesi danışmayı gerektiren bir husustur. Evlenme niyetine girmiş genç için en önemli sorun, sağlıklı bir seçme kararına ulaşmasıdır. Bu çağda gençlerde nörotik cazibeye kapılma hali çoktur. Meselâ çiftlerden biri akılcı, diğeri duygusal ve şefkat isteyen tip; biri saldırgan ve sadist, biri bağımlı ve yumuşak başlı oldukları için bir birlerini seçebilirler
Evlilik ve eş seçimi kararları farklı nedenlerle alınabilmekte ve açıklanabilmektedir. Aşağıda bazı nedenler açıklanmıştır.
  Bunlar:

Kişiler arası ilişkilerde çekicilik ve yakınlık: Kişiler arası çekicilikte kişinin sahip olduğu bir takım olumlu kazanımlar vardır. Bunlar dikkat, ilgi, destek, para veya statü değişik türde kazanımlardır. Kişiler arası çekicilik ve yakınlıkta, kişiler bulundukları yeri seçerek aslında hayatlarında önemli olacak kişileri de seçmiş olurlar. Fiziksel olarak daha yakın olan insanlar, birbirlerinin kişisel alanlarına daha da yakın olur, görüşme sıklıkları artar, daha fazla birlikte olurlar ve birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar.

Kişiler arası ilişkilerde fiziksel çekicilik: İnsanlar çoğunlukla fiziksel olarak güzel ya da yakışıklı buldukları kişileri çekici olarak algılarlar.

Kişiler arası ilişkilerde benzerlik: İnsanlar kendilerine benzeyen kişilerden hoşlanırlar. Bu benzerlik; fiziksel, aile yapısı, din, yaş, eğitim gibi değişik özellikler olabilirken, kişilikteki benzerliğin de kişilerin birbirlerini çekici bulmalarında ve evliliklerinde olumlu bir etki yarattığı belirtilmiştir.

Kişiler arası ilişkilerde tamamlayıcılık: Kişilerin kendilerinden farklı olanı, onları tamamlayıp, bütünleyecek kişileri çekici bulduğunu savunmaktadır. Yine bu görüşe göre kişiler kendilerinden hoşlananlardan hoşlanırlar. 

Kişiler arası ilişkilerde ulaşılmazlık: Sahip olunmayan kişiler çekici olarak algılandıkları ifade edilmektedir. Çeşitli nedenlerle birlikte olmaları imkânsız veya çok güç olan kişiler bir birlerini ya da sadece bir taraf diğer tarafı çekici bulur. 
Kişiler arası ilişkilerde hissedilen çekicilik, evlilik kararı almada veya eş seçimine ilişkin kararda tek başına yeterli değildir. Eş seçimine ilişkin kararı üç aşamada ele alınan bir karar süreci olarak incelemek önemli olacaktır. Kişinin kendini çok iyi tanıması gereklidir: Kişinin kiminle ve nasıl biri ile evlenmesi gerektiği, aslında kişinin kendi özelliklerinden yola çıkarak cevabını bulacağı sorulardır.
Kişi evlenmeyi düşündüğü kişinin özelliklerini çok iyi tanımalıdır: Bu özellikler sayısız, sınırsız özellikler değil, kişinin önceliklerine göre ve belli sayıda sınırlanmış olması gerekir. 
Kişi evlenmeyi düşündüğü kişide aradığı özellikler: Kişide olmasını ve olmamasını istediği özellikler ile karşısındaki kişinin bu özelliklere ne ölçüde sahip olup olmadığı ile ilgilidir.
Eş seçiminde hem akıl hem de duygunun beraberce hakim olması lâzımdır.

Etiketler
Bir yorum yaz