Wisc-4 Zeka Testi Nedir?
 

Wisc-4 Zeka Testi Nedir?

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği, 6-16 yaş aralığındaki çocukların bilişsel ve zihinsel becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan klinik bir ölçme ve değerlendirme aracıdır. 


1980'li yılların verilerine dayanan Wisc-r testi eskidiği için güvenilirliğini kaybetmiş olup artık güncellenmiş ve yerini 2013 Türkiye verilerinin kullanıldığı Wisc-4'e bırakmıştır. Wisc-4 testi, şuan için ülkemizde kullanılan geçerlilik ve güvenilirliği yüksek, klinik değerlendirmelerde öncelikli olan ve en sağlıklı bilgiyi veren zeka testidir.

Wisc-4, 4 ayrı ölçekte (Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme Hızı) çocuğun zihinsel potansiyellerini belirmek amaçlı 10 temel alt test ve 5 yedek alt test olmak üzere 15 alt testten oluşmuştur. Uygulama süresi genellikle 2 saat 15 dakika ile 3 saat arasındadır. Ancak çocuğa göre de değişkenlik gösterebilir. Aile ile ön görüşme sonrasında, uygulayıcı psikoloğun onayına göre test uygulanır, tüm alt testlerin mümkünse aynı gün içinde uygulanması uygun görülür.

Nicel verilerle birlikte çocuğun öyküsü, test sırasındaki işbirliği, testörle ilişki kurma şekli, test esnasındaki davranış ve tutumları vs. çocukla ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapılması bakımından önemlidir. Yapılan değerlendirmelere göre çocuğun güçlü yönleri ve varsa desteklenmesi gereken yönleri tespit edilir. Wisc-4 testi dikkat ve öğrenme sorunlarının olup olmadığının belirlenmesinde, üstün yetenekli çocukların zihinsel profillerinin belirlenmesinde ve zihinsel gerilik şüphesi olan çocukların değerlendirilmesinde bir uzman önerisi doğrultusunda uygulanmaktadır.Uzman yönlendirmesi olmaksızın Wisc-4 zeka testi uygulanamaz.

Wisc-4 zeka testi sonucu, çocuğun o günki durumuna(hastalık, uykusuzluk, açlık, yorgunluk, vb.) göre değişkenlik gösterebilir.Bu nedenle, test sonucu tek başına değerlendirilmemelidir. Çocuğun öyküsü, öğretmen görüşü, uzman görüşü sağlıklı bir değerlendirme için önemlidir.
Uygulama tarihi üzerinden 1 yıl geçtikten sonra, yine uzman yönlendirmesiyle ve gerekli olduğu taktirde test tekrarlanabilir. Test skorları/verileri sadece uzmanla paylaşılabilir, aile ile paylaşılmamaktadır.Bu, ülkemizdeki Wisc-4 zeka testi uygulamaları prosedürünün bir gereğidir.Bunun bir sebebi, çocuk hakları bakımından skorların aile ile paylaşılmasının etik bulunmamasıdır; diğer sebebi ise çocuğun test skorlarına göre etiketlenmesinin önüne geçmektir. 

Uygulama öncesi çocuğa zeka testi ya da sınav uygulanacağının söylenmesi çocuğun kaygı düzeyini arttırabileceğinden, bunun yerine çalışma yada uygulama gibi alternatif kelimeler seçilmelidir.

Wisc-4 testi sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen uygulayıcı teorik ve pratik eğitimlerini almış, uygulamalarını tamamlamış, sınavlarda başarı göstererek yeterlilik sertifikası alan psikologlar tarafından uygulanabilir.
   
Psikolog Melek Dökmetaş


Etiketler
Yorumlar(1)
  • Online Psikolog | Online Terapi F.Y.
    F.Y. 12 Kasım 2018 09:05

    Teşekkürler bilgilendirme için, emeğinize sağlık ❣

Bir yorum yaz