Online Psikolog | Online Terapi | Uzman Psikolog Seçil Varol profil sayfası ve uzmanlık alanları
 
Seans Seçenekleri
Online Psikolog | Online Terapi Seçil Varol
İstanbul, Türkiye

   UTC+03:00

Uzman Psikolog Seçil Varol

Female
Çevrim Dışı
"Psikoloji"

Danışan

9

Seans

39

Ücretler

30 dakika
500.00 ₺

Uzmanımızla öncelikli bir deneme terapisi alarak kendisi ile tanışın ve terapi sürecinizi beraber planlayınız. (İlk görüşme için geçerlidir.)

Deneme Seansı Alınız

En düşük saatlik ücret
700.00 ₺


Randevu Alınız Takvimi Göster

Terapist Hakkında

Psikolog Seçil Varol, 1991 yılında doğmuş, evli ve 1 çocuk annesidir. İstanbul'da yaşamaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesinde 4 yıllık lisans eğitimini 3 yılda onur belgesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken NP Nöropsikiyatri hastanesinde gönüllü stajyerlik yapmış, çocuk-ergen- yetişkin ve madde bağımlılığı üzerine danışanlar görerek onların tedavilerine yönelik çalışmalarda bulunmuştur. Hastanede psikiyatri bölümünde yatan hastalara yönelik sanat terapi, bedensel ve müzik terapi aktivitelerinde rol aldı. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın hasta değerlendirmelerine katılmış, vizit toplantılarında yer almıştır. Ayrıca çocuk bakımevleri ve huzurevlerine ziyaretler düzenleyerek grup çalışmaları yapmıştır. Lisans eğitimi sonrasında özel eğitimde otizmli öğrencilerle çalışmıştır. Anaokullarında psikolog olarak görev aldığı süre içinde danışan görmeye başlamıştır. Yaklaşık 3 yıldır ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinde psikolog olarak görev yapmaktadır. Kronik hastalığı bulunan kişilere ve bakım veren yakınlarına hizmet vermektedir. Bu kapsamda Medikal aile terapistliği eğitimini alarak süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Çalıştığı süre içerinde 4000 üzerinde seans gerçekleştirerek mesleki bilgilerinin yanında tecrübesini de arttırmıştır. Travmatik yaşantılara sahip danışanlarına yönelik hipnoz eğitimini tamamlamıştır. Çocuk ve ergen değerlendirme test eğitimlerini de almıştır. Gedik üniversitesinde Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını almıştır. Yüz yüze ve online olarak danışan görmektedir.İstanbul Vadi psikoloji merkezinde yüz yüze danışan görmektedir. Kronik hastalığa sahip bireyler ve yakınlarına medikal aile terapisi, Çift terapisi, bireysel terapi, çocuk ve ergen danışmanlığı yapmaktadır.   Psikolog Seçil Varol, ' Her insanın bir dünyadır. Bizlerse o dünyayı keşfe çıkmış insanlarız.. ' der. İçimizde bulunan güzellikleri, acıyı, kederi, üzüntüyü anlamlandırmamızın ne kadar önemli olduğunu, her insanın duygularının biricik ve özel olduğunu söyler, keşfedilmemiş her duygu ve düşünce zamanla etkisini yitirmektedir. İnsanın kendini keşfederek sorunlarını daha kolay çözdüğünü ve duygularını iyileştirebileceğini düşünmektedir.

Sunulan Hizmetler

Anne ve bebek danışmanlığı

Annenin gebelikten itibaren çocuğunu dünyaya getirene kadarki dönemde değişen hayatı ve duygusal dünyasını detaylı olarak ele almaktadır. Çocuğun doğumuyla birlikte yaşanan sorunlar, doğum sonrası depresyon ve kaygılar, stres ve kaygının yönetilmesi konuşulur, Bebeğin anneye sağlıklı bağlanması ve yaşanan sorunlarla birlikte bebeğinde ihtiyacı olan şartlar konusunda anneler bilgilendirilir. Bebeğin gece uykuları, beslenme süreçleri, ağlama atakları, bağlanma sorunları ele alınmaktadır. Sağlıklı bebekler için sağlıklı annelere ihtiyacımız vardır. Bebeğin anne rahmine düştüğü andan itibaren şahit oldukları tüm hayatını şekillendirmektedir. Bu sebepten sağlıklı bireylerin temelinin atıldığı bebeklikte yaşanan sorunlara yönelik bir anne ve bebek danışmanlığı seansıdır.

700.00 ₺

40 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Terapi

18 Seans tamamlanmış

Depresyon, OKB, kaygı bozukluğu, anksiyete. travma sonrası stres bozukluğu ve diğer ruhsal problemlere yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yaşamımızı etkileyen, duygusal ve sosyal sorunlara sebep olan tüm sorunlara yönelik danışmanlık hizmetidir.

900.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuklarda yaşanan, alt ıslatma, bağlanma ve bağımlılık, boşanma ve çocuğa etkileri, çocukluk depresyonu, kardeş kıskançlığı, okul reddi ve okul fobisi, tekrarlayan sorunlu davranışlar, dikkat eksikliği ve diğer davranış problemlerine yönelik danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.
Ergenlerde ise; karşıt gelme, ebeveynle çatışmalar, sınav kaygısı, özgüven sorunları,  öfke kontrolü ve çevreyle uyum problemlerine yönelik danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

900.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Medikal Aile Terapisi

Kronik hastalığı bulunan kişilerin hastalıklarıyla eşlik eden ruhsal sorunlarına yardımcı olmak. Ayrıca bakımveren kişilerinde yaşadığı problemleri çözmeye yönelik seans hizmeti.

1000.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Aile danışmanlığı

Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar. Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir.Bu görüş çerçevesinde aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur.Hedef ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedefler doğrultusunda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetidir.

1000.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Yaşam koçluğu

2 Seans tamamlanmış

Yaşam koçu; Danışanlarının hayat içinde huzursuzlukları ya da memnuniyetsizliklerini gidermede veya hafifletmede yardımcı olmak, danışanı çok iyi analiz ederek, zihin yapısını ve nasıl düşündüğünü anlayıp; kişilik haritasını çıkartarak, doğru ve yanlışlarını görmesine yardımcı olmaktadır. Danışanın kendini yeniden şekillendirme sürecinde yol haritası çizer. Danışanını büyük bir ilgi ve dikkatle dinler. Danışanın elindeki kartları alıp, en iyi şekilde oynamasına, bazen oyunun kurallarını değiştirmesine ya da daha iyi bir oyun kurmasına yardımcı olur. Danışanında yeni, güçlü, pozitif duygu ve düşünceler yaratarak onun değişimini destekler. Danışanını asla yargılamaz, eleştirmez ve zorlamaz. Danışanına daima enerji, güç ve motivasyon sağlar. Asla danışanını yönlendirmez, yönetmez, asla akıl vermez. Yaşam koçluğu çalışmalarında tüm sorumluluk danışandadırHer seansta danışanını daha güçlü ve kendine güvenen bir insan haline getirmek için onu motive eder.Koçluk seansları esnasında danışanının itirazlarını iyi çözümler. Koçluk seansları danışanın gösterdiği dirençleri ustalıkla çözmeyi amaçlayan danışmanlık hizmetidir.

1000.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Çift Terapisi

Evliliklerde yaşanan duygusal,maddi,manevi ve iletişim problemleriyle çiftler anlaşılmaz hale gelebilirler. Zaman içerisinde farklı faktörlerle yıpranan evliliklerde sorunlar ele alınarak daha kapsamlı değerlendirilip çiftler arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi hedefler.

1200.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Terapi Paketi

10 Seans tamamlanmış

Bireysel terapi görüşmelerinde uzun vadede hedef belirleyerek tedavi planı oluşturmada yardımcı tek seanslara göre ekonomik olan bir pakettir.

5500.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Medikal Aile Terapisi (Paket 8 Seans)

3 Seans tamamlanmış

Kronik hastalığa sahip bireylerin eşlik eden ruhsal problemlerini tedavi etme ve yaşadıkları hastalık sürecinde destek olma amaçlanmaktadır. Ayrıca hastaya bakım veren kişilerinde bireysel veya birlikte gerçekleştirilen seans hizmetleri

7500.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Evlilik Terapisi (Paket 8 seans)

Evliliklerde yaşanan duygusal,maddi,manevi ve iletişim problemleriyle çiftler anlaşılmaz hale gelebilirler. Zaman içerisinde farklı faktörlerle yıpranan evliliklerde sorunlar ele alınarak daha kapsamlı değerlendirilip çiftler arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi hedefler

8000.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Mesajlaşma yoluyla Danışmanlık

Kişilerin yüz yüze sorunlarını dile getiremediği, ve rahat konuşmakta zorluk yaşadığı durumlarda mesaj yoluyla kendilerini daha rahat hisseden bireylere verilen danışmanlık hizmeti

40000.00 ₺

30 dakika

Randevu Alınız

İş Tecrübeleri

 • Psikolog İstanbul Büyükşehir Belediyesi

  2017-

  Medikal aile terapisi

 • Psikolog Toki mevlana ilkokulu

  2016-2017

  Özel eğitim sınıfı

Eğitim

 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 22.09.2012 - 12.06.2016

  Lisans

  Diploma Onaylandı

 • Gedik Üniversitesi 21.09.2020 - 20.06.2021

  Yüksek Lisans

  Diploma Onaylandı

Sertifikalar & Seminerler

 • Hipnoz Uygulayıcısı Eğitimi 03.07.2018

  Psikiyatri ve psikoloji bilimleri enstitüsü

 • Medikal Aile Terapisi 01.01.2018

  Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam

 • Çocuk ve Yetişkin değerlendirme testleri 01.01.2017

  Test eğitimleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi 20.06.2016

  Prof. Dr Güler Bahadır

Yorumlar

  Online Psikolog | Online Terapi Seçil Varol Uzman Psikolog Seçil Varol https://www.turkceterapi.com
  Değerlendirme: 5 - "Uzman Psikolog Seçil Varol " Yorum Tarihi: 02 Nisan 2021 10:11
  Seçil hn la 4 seanstir görüşüyoruz ve açıkçası ilk başlarda benim için çok zor bir adımdı psikolojik destek alıp hatirlamaya başlamak. Ancak Seçil hn in sakinliği, anlayışı, gerçekten sizi dinlediğini yardım etmek istediğini, ilgisini ve desteğini; ve verdiği guvenle artık terapinin bana iyi geldiğini hissettim. İlk 2 seansin başlamasını stresle beklerken artık gerçekten terapi vaktini bir dertleşmenin rahatlığıyla bekliyorum. Inaniyorum ki zamanla daha da iyi gelecek bu seanslar bana. Benim gibi yardıma ihtiyacı olup erteleyenler varsa onlara söyleyeceğim; sorunları, hatıraları, şoklari, vs ertelemek zamanla daha ağır oluyor ve kaçınılmaz olarak iyileşmek için bekliyor o yüzden görmezden gelmeyin kendinizi. Önce kendinizi görün ve dinleyin, dinlerken de bir uzmandan yardım alın. Kendinizi dinlerken destek için Seçil hanıma güvenebilirsiniz; bana çok iyi geldi. Desteği için çok teşekkür ederim.
 • Online Psikolog | Online Terapi

  Danışan 02 Nisan 2021 10:11 Seçil hn la 4 seanstir görüşüyoruz ve açıkçası ilk başlarda benim için çok zor bir adımdı psikolojik destek alıp hatirlamaya başlamak. Ancak Seçil hn in sakinliği, anlayışı, gerçekten sizi dinlediğini yardım etmek istediğini, ilgisini ve desteğini; ve verdiği guvenle artık terapinin bana iyi geldiğini hissettim. İlk 2 seansin başlamasını stresle beklerken artık gerçekten terapi vaktini bir dertleşmenin rahatlığıyla bekliyorum. Inaniyorum ki zamanla daha da iyi gelecek bu seanslar bana. Benim gibi yardıma ihtiyacı olup erteleyenler varsa onlara söyleyeceğim; sorunları, hatıraları, şoklari, vs ertelemek zamanla daha ağır oluyor ve kaçınılmaz olarak iyileşmek için bekliyor o yüzden görmezden gelmeyin kendinizi. Önce kendinizi görün ve dinleyin, dinlerken de bir uzmandan yardım alın. Kendinizi dinlerken destek için Seçil hanıma güvenebilirsiniz; bana çok iyi geldi. Desteği için çok teşekkür ederim.Uzmanımız için yorumunuzu gönderin


Vereceğiniz yorumlarda isminiz gizlenerek gösterilecektir. Yorum vererek sistemimize katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.