Online Psikolog | Online Terapi | Psikolojik Danışman FATMA  KÖSE KAYA profil sayfası ve uzmanlık alanları
 
Online Psikolog | Online Terapi FATMA KÖSE KAYA Psikolojik Danışman FATMA KÖSE KAYA
Seans Seçenekleri
Online Psikolog | Online Terapi FATMA KÖSE KAYA
İstanbul, Türkiye

   UTC+03:00

Psikolojik Danışman FATMA KÖSE KAYA

Female
Çevrim Dışı
"Psikoloji"

Ücretler

50 dakika
500.00 ₺

Uzmanımızla öncelikli bir deneme terapisi alarak kendisi ile tanışın ve terapi sürecinizi beraber planlayınız. (İlk görüşme için geçerlidir.)

Deneme Seansı Alınız

En düşük saatlik ücret
800.00 ₺


Randevu Alınız Takvimi Göster

Terapist Hakkında

Merhaba,

Ben Psikolojik Danışman Fatma Köse Kaya.

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden Onur Derecesi ile mezun oldum. Lisansüstü eğitimime, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında başladım ve tezimi tamamlama aşamasındayım. Lisans eğitimim sonrasında 2014 yılında Mehmet Oyal Özel Eğitim merkezinde Psikolojik Danışman olarak mesleğime başladım, daha sonra Ankara ve İstanbul’da özel okullarda farklı kademelerde Okul Psikolojik Danışmanı olarak çalışırken aynı zamanda online ve yüz yüze Bireysel Danışmanlık yaptım.

2023 yılından itibaren İstanbul’da Psikoakademi Danışmanlık Merkezinde Psikolojik Danışmanlık hizmeti vermekteyim; ayrıca online seanslarla danışanlarımla seanslarımı yürütmekteyim.

Terapi seanslarımda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi ekolünü benimseyerek ergen ve yetişkinlerle çalışmaktayım. Aldığım eğitimler ışığında seans içerisinde Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi, Mindfulness terapi tekniklerinden de faydalanmaktayım. Seanslarımda MMPI, Dikkat ve Algı Testleri ile Terapötik Kartlar da yoğun olarak kullandığım destekleyici dökümanlardandır.

Ergen ve yetişkin danışanlarıma hizmet verdiğim alanlar;

 • Bireysel Danışmanlık,

 • Kaygı Bozukluğu,

 • Depresyon,

 • Panik Bozukluk,

 • Öfke ve Stres Kontrolü,

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,

 • Yas ve Kriz Danışmanlığı,

 • Ayrılma ve Bağlanma,

 • Korku ve Fobik Davranışlar,

 • Postpartum (Doğum Sonrası) Stres Bozukluğu

 • İletişim ve İlişki Güçlüğü

 • Bağımlılık

Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinde, etik ilkelerin danışan ve psikolojik danışman için koruyucu rolüne inanıyor ve bu konuda hassas davranmayı tercih ediyorum.


Sertifika ve Yeterlilikler

 • Şema Terapi Eğitimi / Uluslararası Uygulayıcı ( Fatma Biçer Bostancı)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (Nevin Dölek, Gizem Akcan)

 • MMPI Uluslararası Uygulayıcı Eğitimi (ChipAdam)

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Gelişim Üniversitesi)

 • Oyun Terapisi (Selen Ayaş Bütün)

 • Terapötik Kartlar (Durmuş Ümmet)

 • Masal Anlatıcılığı (Ayşegül Dede)

 • Sanat Terapisi (Gamze Alçekiç Yaman)

 • Yas ve Kriz Danışmanlığı (Nevin Dölek)

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Nevin Dölek)

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Nevin Dölek)

 • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri (Nevin Dölek)

  • Objektif Çocuk Testleri Eğitimi (Padem Psikoloji) (Bender-Gestalt Testi, GoodEnough-Harris İnsan Çizim Testi, Benton Görsel Bellek Testi, CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi), Lousia Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişim Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Testi

 • D2 Dikkat Testi

 • Burdan Dikkat Testi

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Çalışma Mevzuatı İstanbul Üniversitesi)

 • Okullarda Mindfulness Uygulamaları (Türk Pdr Derneği)

 • Resimleriyle Çocuk Psikolojisi (Türk Pdr Derneği)

 • Eğiticinin Eğitimi (EKİP Eğitim ve Danışmanlık)Sunulan Hizmetler

Bireysel Danışmanlık

Bireylerin, duygusal iyiliklerini artırmaya odaklanarak, stresle başa çıkma, ilişki sorunları, duygusal denge ve kişisel gelişim gibi konularda destek sağlayamayı amaçlıyoruz. Güvenli bir ortamda, bireylerin duygularını anlamalarına, güçlü yanlarını keşfetmelerine ve yaşamlarında daha fazla huzur ve tatmin duygusu yaşamalarına destek olmak terapi hedeflerimizi oluşturur.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozuklukları, günlük yaşamı olumsuz etkileyen yaygın bir sorundur. Bu bozukluklar, sürekli endişe, korku ve gerilim hissiyle karakterizedir. Bireyler, genellikle normal yaşam aktivitelerini sürdürmekte zorlanır ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Bu bozukluklar, bilişsel, duygusal ve fizyolojik düzeylerde belirtiler gösterebilir. Kaygı bozukluklarıyla başa çıkma sürecinde, bireylere duygusal destek sağlanması ve etkili başa çıkma stratejileri öğretilmesi önemlidir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Depresyon

Depresyon, ruh halinin ve düşüncelerin sürekli olarak olumsuz bir şekilde etkilendiği ciddi bir ruhsal bozukluktur. Depresyon, genellikle ilgi kaybı, enerji düşüklüğü, umutsuzluk, değersizlik hissi, uyku problemleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterir. Günlük işlevsellikte ciddi bir azalmaya neden olabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Uygun tedaviyle, depresyon yönetilebilir ve semptomların hafifletilmesi mümkündür.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Duygu Durum Bozuklukları

Duygu durum bozuklukları, bireylerin duygusal durumlarını, düşüncelerini ve davranışlarını olumsuz etkileyen psikolojik rahatsızlıklardır. Bu bozukluklar, genellikle duygu dalgalanmaları, anksiyete, depresyon ve çökkünlük gibi belirtilerle kendini gösterir. Bipolar bozukluk ve duygu durumunun sürekli olarak düşük olduğu distimi gibi çeşitli türleri vardır. Duygu durum bozukluklarının nedenleri arasında genetik faktörler, biyolojik kimyasal dengesizlikler, çevresel stres ve travmalar bulunabilir. Uygun tedavi, bireylerin duygusal iyiliklerini artırabilir ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Panik Bozukluk

Panik bozukluk, beklenmedik ve tekrarlayan panik ataklarla karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Bu ataklar ani bir korku veya endişe hissi, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı ve ölüm korkusu gibi belirtilerle birlikte gelir. Panik ataklar genellikle belirli bir tetikleyici olmaksızın ortaya çıkar ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarlar. Panik bozukluğu olan kişiler sık sık ataklar yaşarlar ve bu ataklar nedeniyle günlük yaşamlarını olumsuz etkilenebilir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Obsesif Kompulsif Bozukluk

OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), tekrarlayan obsesyonlar ve bu obsesyonları gidermek için yapılan tekrarlayan kompulsiyonlarla karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Obsesyonlar, zorlayıcı ve tekrarlayan düşünceler veya dürtülerdir; kompulsiyonlar ise bu obsesyonlardan kaynaklanan anksiyeteyi azaltmak veya önlemek için yapılan tekrarlayan davranışlardır. Örneğin, obsesyonlar hastalık korkusu, kirlenme korkusu veya simetri düşünceleri olabilir; kompulsiyonlar ise sık sık elleri yıkamak, sayıları tekrarlamak veya nesneleri düzenlemek gibi davranışlar olabilir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), travmatik bir olayı takiben ortaya çıkan ciddi duygusal rahatsızlık ve semptomlarla karakterizedir. Bu semptomlar, travma sonrası hatıralar, kabuslar, kaçınma davranışları, artmış uyarılma ve duygusal reaktivasyon gibi belirtiler içerebilir. TSSB, travmatik deneyimlerin etkileriyle baş etme mekanizmalarının başarısız olduğu durumlarda ortaya çıkar.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Ergenlik Çağı Sorunları

Bireylerin duygusal zorluklarını anlamalarına, sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmelerine ve yaşamlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olmayı amaçlarız. Terapi sürecinde, gençlerin kimlik arayışlarına, aile ilişkilerine, akran baskısına, akademik streslere ve diğer ergenlik dönemi zorluklarına odaklanılır. Seanslar, bireylerin özsaygılarını artırmalarına, duygusal becerilerini geliştirmelerine ve kendi ihtiyaçlarını ifade etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Psikoterapi, ergenlik çağındaki gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine destek olabilir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Sosyal Kaygı Bozukluğu

Bireyin sosyal korkularıyla başa çıkmasına ve sosyal becerilerini geliştirmesine odaklanır. Terapi sürecinde, bireyin endişe kaynaklarını anlaması, yanlış inançlarını yeniden değerlendirmesi ve korkularıyla yüzleşmesi teşvik edilir. Bireye, olumlu sosyal etkileşimler kurması ve rahatlatıcı stratejiler uygulaması konusunda destek sağlanır. Terapi genellikle bilişsel-davranışçı terapi veya duygusal odaklı terapi gibi yöntemlerle yürütülür.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Stresle Başa Çıkma

Seanslarda, bireyin stresle başa çıkma stratejilerini geliştirmesine odaklanır. Bireyin stres kaynaklarını tanıması, stresin fiziksel ve duygusal etkilerini anlaması ve etkili başa çıkma yöntemleri öğrenmesi sağlanır. Terapi genellikle bilişsel-davranışçı terapi, gevşeme teknikleri, nefes egzersizleri ve problem çözme becerilerini içerir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Öfke Kontrolü

Seanslar bireyin öfkeyi anlamasına, öfke patlamalarını tanımlamasına ve etkili kontrol stratejileri geliştirmesine odaklanır. Terapi sürecinde, bireyin öfke tetikleyicilerini belirlemesi ve bu tetikleyicilerle nasıl başa çıkacağını öğrenmesi teşvik edilir. Bireye duygusal düzenleme becerileri, stres yönetimi teknikleri ve sağlıklı iletişim stratejileri öğretilir. Terapi genellikle bilişsel-davranışçı terapi, öfke yönetimi eğitimi ve tekniklerini içerir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Özgüven ve Özdeğer Geliştirme

Seanslarda bireyin kendine olan güvenini artırmasına ve kendini değerli hissetmesine odaklanır. Terapi sürecinde, bireyin olumlu benlik algısını güçlendirmesi, içsel eleştiri ve olumsuz düşüncelerle başa çıkması teşvik edilir. Bireye, kişisel güçlü yanlarını tanıması, başarılarını takdir etmesi ve kendi ihtiyaçlarını önemsemesi konusunda destek sağlanır.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Sınav Kaygısı

Seanslar bireyin sınav stresiyle başa çıkmasına ve daha sağlıklı bir şekilde sınavlara hazırlanmasına odaklanır. Terapi sürecinde, bireyin sınav kaygısının nedenlerini anlaması ve bu kaygıyla nasıl başa çıkacağını öğrenmesi teşvik edilir. Bireye, stres yönetimi teknikleri, nefes egzersizleri ve olumlu düşünme stratejileri gibi araçlar öğretilir. Ayrıca, sınav hazırlığı sürecinde etkili çalışma alışkanlıkları geliştirmesi konusunda da destek sağlanır. Terapi genellikle bilişsel-davranışçı terapi, gevşeme teknikleri ve problem çözme becerilerini içerir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Okul ve Uyum Sorunları

Seanslar bireyin okulda yaşadığı zorluklarla başa çıkmasına ve daha sağlıklı bir şekilde okula uyum sağlamasına odaklanır. Terapi sürecinde, bireyin okulda yaşadığı sorunların nedenlerini anlaması ve bu sorunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmesi teşvik edilir. Bireye, iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri ve sosyal etkileşim becerileri gibi okulda başarılı olmasını sağlayacak araçlar öğretilir. Ayrıca, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve diğer özel gereksinimler konusunda destek sağlanabilir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Akran İlişkileri ve Zorbalığı

Seanslar bireyin sağlıklı ve olumlu ilişkiler kurmasına, zorbalıkla başa çıkmasına ve kendine güvenmesine odaklanır. Terapi sürecinde, bireyin akran ilişkilerinde yaşadığı zorlukların nedenleri anlaşılır ve etkili iletişim, sınıf içinde yer alma stratejileri ve kişisel sınırları koruma gibi beceriler geliştirmesi teşvik edilir. Bireye, duygusal düzenleme, özsaygı ve empati gibi sosyal becerileri artırmak için destek sağlanır. Zorbalığa maruz kalan bireyler için, güvenli bir destek ortamı sağlanır ve zorbalıkla baş etme stratejileri öğretilir.

800.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Ergenlik Çağı Sorunları

4250.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Danışmanlık

4500.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozuklukları, günlük yaşamı olumsuz etkileyen yaygın bir sorundur. Bu bozukluklar, sürekli endişe, korku ve gerilim hissiyle karakterizedir. Bireyler, genellikle normal yaşam aktivitelerini sürdürmekte zorlanır ve sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşarlar. Bu bozukluklar, bilişsel, duygusal ve fizyolojik düzeylerde belirtiler gösterebilir. Kaygı bozukluklarıyla başa çıkma sürecinde, bireylere duygusal destek sağlanması ve etkili başa çıkma stratejileri öğretilmesi önemlidir.

4500.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Danışmanlık

7250.00 ₺

45 dakika

Randevu Alınız

İş Tecrübeleri

 • Psikolojik Danışman Psikoakademi Danışmanlık Merkezi

  2023-2025

  Ergen ve yetişkinlerle bireysel danışmanlık seanslar yürütmekteyim.

 • Okul Psikolojik Danışmanı Özel Yenidoğu Okulları

  2021-2023

  İlkokul öğrenci ve velilerine psikolojik danışmanlık hizmeti verdim.

 • Okul Psikolojik Danışmanı Özel Petek Eğitim Kurumları

  2017-2021

  Anaokulu ve ilkokul öğrenci ve velilerine psikolojik danışmanlık hizmeti verdim.

 • Okul Psikolojik Danışmanı Özel Batıkent Zehra Okulları

  2016-2017

  Ortaokul öğrenci ve velilerine yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verdim.

 • Psikolojik Danışman Özel Mehmet Oyal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

  2014-2016

  Psikolojik Danışman olarak görev aldım.

Eğitim

 • Boğaziçi Üniversitesi 08.09.2008 - 01.07.2013

  Lisans

  Diploma Onaylandı

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 12.09.2022 -

  Yüksek Lisans

Sertifikalar & Seminerler

 • MMPI Kişilik Testi 19.02.2024

  Uygulayıcı Eğitimi

  Sertifika Onaylandı

 • Şema Terapi Eğitimi 14.01.2024

  Uluslararası Uygulayıcı

 • Sanat Terapisi 24.10.2022

  Gamze Alçekiç Yaman

 • Terapötik Kartlar 12.10.2021

  Durmuş Ümmet

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi 05.05.2021

  (Gelişim Üniversitesi)

  Sertifika Onaylandı

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Çalışma Mevzuatı 26.04.2021

  İstanbul Üniversitesi)

  Sertifika Onaylandı

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu 23.11.2020

  Nevin Dölek

 • Masal Anlatıcılığı 28.09.2020

  Ayşegül Dede

 • Yas ve Kriz Danışmanlığı 24.09.2020

  Nevin Dölek

 • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri 23.12.2019

  Nevin Dölek

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi 17.03.2019

  Nevin Dölek

  Sertifika Onaylandı

 • Oyun Terapisi 10.12.2017

  Selen Ayaş Bütün-Padem Psikoloji

  Sertifika Onaylandı

 • Bilişsel Davranışçı Terapi 22.10.2017

  Nevin Dölek, Gizem Akcan

 • Objektif Çocuk Testleri Eğitimi (Padem Psikoloji) 15.05.2017

  Bender-Gestalt Testi, GoodEnough-Harris İnsan Çizim Testi, Benton Görsel Bellek Testi, CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi), Lousia Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişim Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Testi


Uzmanımız için yorumunuzu gönderin


Vereceğiniz yorumlarda isminiz gizlenerek gösterilecektir. Yorum vererek sistemimize katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.