Online Psikolog | Online Terapi | Klinik Psikolog Esra  Karakoyun Çalışkan profil sayfası ve uzmanlık alanları
 
Online Psikolog | Online Terapi Esra Karakoyun Çalışkan Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan
Seans Seçenekleri
Online Psikolog | Online Terapi Esra Karakoyun Çalışkan
İstanbul, Türkiye

   UTC+03:00

Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan

Female
Çevrim Dışı
"Psikoloji"

Ücretler

15 dakika
700.00 ₺

Uzmanımızla öncelikli bir deneme terapisi alarak kendisi ile tanışın ve terapi sürecinizi beraber planlayınız. (İlk görüşme için geçerlidir.)

Deneme Seansı Alınız

En düşük saatlik ücret
1000.00 ₺


Randevu Alınız Takvimi Göster

Terapist Hakkında

Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan, 2011 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra ilk olarak Gaziantep’te sonrasında ise İstanbul’da çeşitli kurum ve kuruluşlarda psikolojik destek hizmeti sundu. 2015 yılında Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi temel eğitimi, 2021 yılında Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek ve yine Doç. Dr. Durmuş Ümmet’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi, 2020-2021 yılında Biruni Üniversitesi’nden 450 saati kapsayan Aile Danışmanlığı eğitimi, 2021 yılında yine Prof. Dr Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi beceri eğitimi aldı. 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji programında yüksek lisansını tamamladı. 2023 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR 1. Düzey Eğitimi ve Psikolojistanbul’dan Gottman Çift Terapisi 1. Düzey ve 2. Düzey, Dr. Alp Karaosmanoğlu’dan Şema Terapi eğitimlerini aldı. Ayrıca Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’in Tanısı Olmayan Danışanlarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları ve Avrupa Akredite EMDR Terapisti Kl. Psikolog Pelin Öztaş’ın EMDR’da Travma Odaklı Öykü Planı Alma, EMDR Terapi Planı ve Vaka Formülasyonu ve EMDR Avrupa Akredite Danışmanı/Süpervizörü Klinik Psikolog Tuba Akyüz ve EMDR Avrupa Akredite Eğitmeni/Süpervizörü Klinik Psikolog Şirin Atçeken'in EMDR'da Ustalaşmak-1 Temel Beceriler adlı  workshoplarına katılım göstermiştir. Esra Karakoyun Çalışkan halen bir kurumda aktif olarak online/yüz yüze danışan görmeye devam etmektedir.

Sunulan Hizmetler

30 Dakikalık Bireysel Terapi

1 Seans tamamlanmış

Bireysel terapide, danışan, terapistin kendisiyle birebir ilgilendiği seanslara girer. Bu, danışan ve terapistin birlikte çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanır. Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygılar ve korkular, kendine güven sorunu, insan ilişkilerinde problem yaşama, öfke patlamaları, tekrarlanan başarısızlıklar gibi konular gösterilebilir. Bu sürecin uzunluğu danışanın ihtiyacına göre belirlenir.

1000.00 ₺

30 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Terapi

Bireysel terapide, danışan, terapistin kendisiyle birebir ilgilendiği seanslara girer. Bu, danışan ve terapistin birlikte çözebileceği problemler için başvurulan temel yöntemlerden biridir. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanır. Bireysel çerçevedeki problemlere örnek olarak; kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygılar ve korkular, kendine güven sorunu, insan ilişkilerinde problem yaşama, öfke patlamaları, tekrarlanan başarısızlıklar gibi konular gösterilebilir. Bu sürecin uzunluğu danışanın ihtiyacına göre belirlenir.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Aile İçi İletişim Sorunları

Aile içi iletişim bireyin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bireylerin kendini ve çevresini anlayabilmesi için iletişime girmesi önemli ve gereklidir. Aile içi iletişim konusunda yaşanan olumsuzluklar bireyin gündelik hayatını olumsuz etkileyebilmekte veya uzun vadede psikolojik sorunlar yaşamasına zemin hazırlayabilmektedir. Bireyin aile içinde diğer aile üyeleriyle kurduğu iletişimin sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi, bireyin hayatını olumsuz etkilememesi için neler yapılabileceği ile ilgili olarak bireysel terapi hizmeti sunulmaktadır.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Kaygı Bozuklukları

İnsanın bedensel ve ruhsal varlığını tehlikede görmesi sonucu yaşadığı huzursuzluk kişide korku ve kaygıya neden olur. Yaşamı tehdit eden gerçek tehlike karşısında hissedilen duygu korku olarak adlandırılmaktadır. Nedeni belli olmayan, ortada hiçbir somut tehlike olmamasına karşın kişinin yaşadığı huzursuzluk, tedirginlik hali ise kaygı (anksiyete) olarak adlandırılmaktadır. Çocukluktan itibaren bireyler bir yandan ödül ve ceza yaklaşımı ile hissettikleri duyguları adlandırmayı öğrenirler. Yaşadıkları durumlarla ilgili düşünce ve davranışlarını nasıl ve nerede ifade edebileceklerini ya da edemeyeceklerini, nasıl gözardı edeceklerini öğrenirler ve pekiştirirler. Çevrelerinde onların güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan, bakım verenlerin güvensiz ve aşırı kaygılı olması, çocukların var olan durumlardan daha fazla korkmasına, kaygılarının daha çok artmasına; aynı zamanda fizyolojik ve ruhsal sorunların artmasına neden olur. Bu yüzden çocukların, ergenlerin, hatta yetişkinlerin aşırı stresten, korku ve kaygı verici durumlardan korunması gereklidir. Kaygıyla baş etme konusunda zorlanan bireylerin terapi yoluyla kaygılarıyla baş edebilmeleri desteklenmektedir.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Depresyon

Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel bazı belirtilerle kendisini gösteren bir duygu durum bozukluğudur. En belirgin belirtileri; çökkün ruh hali ile ilgi ve zevk almada belirgin azalmadır. Depresyondaki kişi duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Genellikle iç sıkıntısı, daralma, huzursuzluk ile birliktedir.Depresyonun motivasyon üzerinde etkileri vardır.Önceleri severek yapılan işler bile artık keyif vermez olmuştur. Birey kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve çevresine ilgisi azalır. Olumlu duyguları azalır buna karşın olumsuz duyguları artar. Depresyon konsantrasyon ve hafıza üzerinde etkilidir. Dikkat toplanamadığı için kitap okumak, televizyon seyretmek gibi daha önceleri yapılan birçok eylem yapılamaz hale gelir. Tüm bu etkiler bireyin davranışlarını da değiştirir. Enerji azalmasından dolayı daha önce kolaylıkla yapılan işler gözde büyür, sosyal olarak içe çekilme ihtiyacı hissedilir. Tedavide, çok çeşitli psikoterapi yaklaşımları ve ilaç tedavileri gibi uygulamalar yer alsa da, birçok araştırma depresyonun tedavisinde bireye sunulan bilişsel davranışçı terapi yaklaşımının iyi bir seçenek olduğunu ortaya koymaktadır.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Öfke Sorunları

1 Seans tamamlanmış

Öfke herkes tarafından zaman zaman hissedilen insanların temel duygularından biridir. Öfke kendini korumak, amaca ulaşmak ya da engelleri aşmak için, bireyi motive ettiği için uyumsal işlevleri de olan sağlıklı bir duygusal durumdur. Sıkıntı karşısında sorunu düzeltmek için harekete geçmede kişiye enerji vermekte ve bu davranışı sürdürmeyi kolaylaştırmaktadır. Ancak ılımlı düzeyde yaşandığında, düşmanca olmayan ve yapıcı bir tavırla ifade edildiğinde, problemlerin tanımlanmasını ve etkili davranışların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Yoğun olarak yaşandığında, kontrol edilemediğinde ve düşmanca, saldırganca ya da işlevsel olmayan yollarla ifade edildiğinde, pek çok probleme yol açabilir. Öfkenin kontrollü bir şekilde dışarıya yansıtılabilmesi, sağlıklı bir şekilde ifade edilmesinin sağlanması amacıyla terapide danışan ve terapist birlikte çeşitli teknikleri ve egzersizleri gözden geçirerek, uygulayarak ilerler.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Boşanma Oryantasyonu ve Evlilik Krizleri

Bir kriz durumu olan boşanmanın eşler ve varsa çocukları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Son yıllarda ise buna ek olarak yapıcı ve sağlıklı boşanma kavramlarından bahsedilmektedir. Boşanma oranlarındaki artış ile beraber boşanma sonrası yaşam düzenlemelerine destek ihtiyacı da artmaktadır. Boşanma sürecindeki psikolojik müdahaleler, evliliğin sonlanması aşamasında aile üyelerinin olumsuz etkiler yaşamasını azaltmayı ve başa çıkma becerileri kazanmalarını desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Boşanma sürecinde psikolojik müdahaleler boşanma aşamasındaki tüm aile üyelerine, eşler, ebeveynler ya da kardeşler gibi bir alt sistemi oluşturan aile üyelerine veya sadece bir aile üyesine yönelik olarak sunulabilmektedir.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Fobiler

Bir olguya, objeye ya da bir duruma karşı duyulan mantık dışı korkuya fobi denir. İnsanların küçük olsa da sahip oldukları korkular, beynin vücudun kendisini koruma içgüdüsünü çalıştırması açısından faydalıdır. Korkular günlük yaşamı olumsuz etkileyecek duruma geldikleri takdirde fobi olarak adlandırılır. Kişi korkusunun mantıksız olduğunu biliyor olsa da bu durumla başa çıkamayarak, daralma, terleme ve nefes darlığı gibi panik atak tarzı tepkiler verebilir. Fobilerin oluşmasında çeşitli etkenler olabilir; çocukken yaşanan travmalar, her aklına geldiğinde kişide kötü iz bırakmış olan anılar, başkalarının başına gelmiş talihsiz olayların fobi oluşumunda etkili olduğu gözlenmiştir. Fobilerin tedavi süreçlerinde ağırlıkla davranışçı terapi yöntemleri kullanılmaktadır.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kimi zaman istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan, belirgin anksiyeteye yol açan yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtü ve düşlemler şeklinde tanımlanan obsesyonlar ve kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemler olarak tanımlanan kompulsiyonlar ile belirli psikiyatrik bir bozukluktur. Hem bilişsel hem de davranışsal boyutları barındıran OKB için çeşitli ilaç tedavileri ve psikososyal tedaviler önerilmiştir. Çok sayıda araştırma obsesif kompulsif belirtilerin tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin etkinliğini desteklemektedir.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Sosyal Anksiyete/Kaygı Bozukluğu

Sosyal kaygı, bireyin, başkaları tarafından nasıl algılandığına ve başkaları tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin kaygı duymasıyla başlar. Sosyal kaygı yaşayan bireyler, başka insanların kendilerini yargıladığı ve negatif değerlendirdiği düşüncesi ile yetersizlik duygusu, aşağılanmışlık hisseder ve hayal kırıklığına uğrarlar. Yaptıkları en ufak hata gözlerinde çok büyür, rezil olduklarını düşünürler. Sosyal kaygı düzeyi yüksek olan bireylerde, eleştirilmeye, olumsuz değerlendirilmeye, reddedilmeye aşırı duyarlılık, hakkını savunmada güçlük çekme, düşük benlik saygısı ve özgüven eksikliği görülebilir. Başkaları tarafından onaylanma ihtiyacı yüksek olan bireyler daha fazla sosyal kaygı yaşarlar. Sosyal kaygı yaşayan bireyler psikolojik destek alarak kaygılarını yönetme becerisi ve kaygılarıyla başa çıkma becerisi kazanabilirler.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

İnternet Bağımlılığı

İnternet bağımlılığı; internetin aşırı kullanılmasına yönelik isteğin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hâli ve saldırganlık ortaya çıkması ve kişinin iş, okul, sosyal ve ailevi hayatının giderek bozulması olarak tanımlanabilir. Bu konuda sorun yaşayan bireyler bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak ve internet kullanımı konusunda kontrol kazanabilmek amacıyla psikolojik destek alabilirler.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Ölüm ve Yas Süreci

Ölüm bir sona eriş olması ve geri dönülmezliği nedeniyle bireyin yaşadığı en acı deneyimdir. Birey böyle bir kaybın ardından kendisini, güven üssü ve bağlanma kaynaklarını yok eden; terk edilme, suçluluk, öfke gibi karmaşık duygularla belirli bir anlamsızlık ve boşluk içinde yalnız ve çaresiz hissedebilir. Öznel bir yapıya sahip olan yas sürecini her birey farklı şekilde tamamlamakta ancak bazı bireyler bu süreçte yas danışmanlığı ve yas terapisi gibi profesyonel desteğe gereksinim duymaktadır

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Özgüven Eksikliği

Özgüven, kişinin kendisi için ve kendisi hakkında ne kadar olumlu, ne kadar pozitif düşünebildiğinin ve görebildiğinin göstergesidir. Özgüveni olan birey, neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını bilir, kendi güçlü ve güçsüz yanlarını tanır ve yaşamını, hedeflerini ona göre çizer. Olumsuz ve güçsüz yanlarını bilir, ona göre davranışlarında ya törpüleme yapar, ya da istediği fakat kendisinde var olmayan özellikleri edinmeye çalışır. Özgüveni gelişmemiş kişi ise, özelliklerini yeterince tanımadığı için yeteneklerinin farkında değildir. Özgüven eksikliği günümüzde pek çok psikolojik, duygusal, sosyal problemin temelini oluşturmaktadır.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Panik Bozukluk

Panik bozukluk ani, yoğun ve beklenmedik bir korku durumuyla tanımlanan tekrarlayıcı panik ataklarla seyreden; gelecekteki olası ataklar ve bunların sonuçlarıyla ilgili endişenin görüldüğü bir kaygı bozukluğudur. Panik bozuklukta panik ataklar sıklıkla, öncesinde ipucu olmadan ortaya çıkmakta, ataklar esnasında kalbin hızlanması, nefesin daralması, sersemleme, uyuşma hissi, titreme gibi bedensel belirtiler; kontrolü kaybetme veya ölme korkusu gibi bilişsel belirtiler görülmektedir. Bilişsel davranışçı terapi panik bozukluk için etkililiği gösterilmiş bir tedavi yöntemidir.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Travma Sonrası Stres Bozukluğu(TSSB)

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) herkes tarafından ağır bir stres kaynağı olarak görülebilecek sıradışı travmatik bir yaşantıdan sonra ortaya çıkan ve bu travmatik olaya dair istemsiz yineleyici anılar, tepki göstermede yavaşlama, etkinliklere katılım ve ilgide azalma, süreğen olumsuz duygudurumu gibi belirtilerle karakterize psikolojik bir bozukluktur.

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Sınav Kaygısı

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

İlişki Sorunları

19 Seans tamamlanmış

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Okul Problemleri

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

İletişim ve İlişki Sorunları

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Ergenlik Çağı Sorunları

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Stres Yönetimi

1900.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

EMDR

Travmatik anıyı göz hareketleri ve diğer çift yönlü uyarımlarla yeniden işleyip beyindeki işlevsel anı ağlarıyla birleştirmeyi hedefler

1900.00 ₺

70 dakika

Randevu Alınız

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığında aileler yaşama dair beklenen krizler yaşarlarken, aile üyelerine zor zamanın üstesinden gelebilmek İçin yardım edilmesinin ve aile sistemini sarsıp, kökünden değiştirmek yerine, bu sistemin güçlendirilmesinin hedeflendiği söylenebilir

3500.00 ₺

90 dakika

Randevu Alınız

Çift Danışmanlığı

3500.00 ₺

90 dakika

Randevu Alınız

Gottman Çift Terapisi

Bilimsel çalışmalara ve araştırmalara dayanan Gottman çift terapisi çiftlerin çatışmayı yönetmesini, ortak anlamlar yaratmasını ve yakınlık arkadaşlık becerilerini güçlendirmesini destekleyen bir terapi modeli sunar.

3500.00 ₺

90 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Terapi-5 seans

Bireysel Terapi ile bireylerin gündelik hayatta yaşadıkları çeşitli psikolojik sorunlar ele alınmaktadır. Aldıkları terapi hizmetinin daha ekonomik olmasını isteyen ve seanslara düzenli bir şekilde devam etmeye motive olmuş danışanların paket seansları tercih etmesi önerilir.

9000.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Aile Danışmanlığı- 5 Seans Paket

Aile danışmanlığında aileler yaşama dair beklenen krizler yaşarlarken, aile üyelerine zor zamanın üstesinden gelebilmek İçin yardım edilmesinin ve aile sistemini sarsıp, kökünden değiştirmek yerine, bu sistemin güçlendirilmesinin hedeflendiği söylenebilir. Seansları sürdürme konusunda motivasyonu yüksek olan ve seansların daha ekonomik olmasını isteyen bireyler paket seansları tercih edebilir.

16000.00 ₺

90 dakika

Randevu Alınız

Bireysel Terapi-10 Seans

Bireysel Terapi ile bireylerin gündelik hayatta yaşadıkları çeşitli psikolojik sorunlar ele alınmaktadır. Aldıkları terapi hizmetinin daha ekonomik olmasını isteyen ve seanslara düzenli bir şekilde devam etmeye motive olmuş danışanların paket seansları tercih etmesi önerilir.

18000.00 ₺

50 dakika

Randevu Alınız

Aile Danışmanlığı- 10 Seans Paket

Aile danışmanlığında aileler yaşama dair beklenen krizler yaşarlarken, aile üyelerine zor zamanın üstesinden gelebilmek İçin yardım edilmesinin ve aile sistemini sarsıp, kökünden değiştirmek yerine, bu sistemin güçlendirilmesinin hedeflendiği söylenebilir. Seansları sürdürme konusunda motivasyonu yüksek olan ve seansların daha ekonomik olmasını isteyen bireyler paket seansları tercih edebilir.

33000.00 ₺

90 dakika

Randevu Alınız

İş Tecrübeleri

 • Klinik Psikolog Psikozone Bakırköy

  2023-2024

  Halen çalışmaya devam etmektedir.

 • Klinik Psikolog Askıda Terapi

  2021-2022

  .

 • Psikolojik Danışman Banasoor

  2020-2023

  .

 • Psikolojik Danışman Milli Eğitim Bakanlığı

  2011-2023

  .

Eğitim

 • Pamukkale Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 13.09.2007 - 06.06.2011

  Lisans

  Diploma Onaylandı

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı 21.02.2021 - 24.06.2022

  Yüksek Lisans

  Diploma Onaylandı

Sertifikalar & Seminerler

 • EMDR 1. Düzey Eğitimi 18.01.2023

  Davranış Bilimleri Enstitüsü

  Sertifika Onaylandı

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi 05.09.2021

  Poem Psikoloji Aracılığıyla Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibi tarafından verilmiştir.

  Sertifika Onaylandı

 • Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 11.03.2021

  Biruni Üniversitesi tarafından düzenlenmiş ve 450 saat boyunca devam etmiştir.

  Sertifika Onaylandı

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi 09.01.2021

  Kim Psikoloji aracılığıyla Prof. Dr. Nevin Dölek tarafından verilmiştir.

  Sertifika Onaylandı

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Beceri Eğitimi 18.03.2017

  Janus Psikoloji aracılığıyla Prof. Dr Hakan Türkçapar ve ekibi tarafından verilmiştir.

  Sertifika Onaylandı

Yorumlar

  Online Psikolog | Online Terapi Esra Karakoyun Çalışkan Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan https://www.turkceterapi.com
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan " Yorum Tarihi: 16 Aralık 2023
  Psikologumuz danisanlarina gercekten iyi ilgi gosteriyor. Derslerine calisip geliyor. Zaman kisitlamasi olmadan onlarin sorunlarina cozum bulabilmek icin cok caba sarfediyor. Olaylarin derinine inip analiz yapiyor ve iyi yol gosteriyor.
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan " Yorum Tarihi: 02 Aralık 2023
  Basarili bir seans oldu. Yavas yavas mesafe aliyoruz.
  Değerlendirme: 4.5 - "Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan " Yorum Tarihi: 25 Kasım 2023
  Basarili bir seans oldu. Duygu ve dusuncelerimi paylasip biraz desarj olmama imkan verdi.
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan " Yorum Tarihi: 17 Kasım 2023
  Gene verimli ve basarili bir seans oldu. Dertlesme acisindan oldukca rahatlatici gecti.
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan " Yorum Tarihi: 13 Kasım 2023
  Cok basarili ve verimli gecti. Cok tesekkurler.
  Değerlendirme: 5.0 - "Klinik Psikolog Esra Karakoyun Çalışkan " Yorum Tarihi: 05 Ağustos 2023
  Esra hanımla yarım saatlik bir görüşme yaptık, ilk görüşmemiz olmasına rağmen kendimi oldukça rahat ifade etmeme imkan verdi, oldukça güleryüzlü biri
 • Online Psikolog | Online Terapi

  V****S********

  İlişki Sorunları 16 Aralık 2023 Psikologumuz danisanlarina gercekten iyi ilgi gosteriyor. Derslerine calisip geliyor. Zaman kisitlamasi olmadan onlarin sorunlarina cozum bulabilmek icin cok caba sarfediyor. Olaylarin derinine inip analiz yapiyor ve iyi yol gosteriyor.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  V****S********

  İlişki Sorunları 02 Aralık 2023 Basarili bir seans oldu. Yavas yavas mesafe aliyoruz.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  V****S********

  İlişki Sorunları 25 Kasım 2023 Basarili bir seans oldu. Duygu ve dusuncelerimi paylasip biraz desarj olmama imkan verdi.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  V****S********

  İlişki Sorunları 17 Kasım 2023 Gene verimli ve basarili bir seans oldu. Dertlesme acisindan oldukca rahatlatici gecti.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  V****S********

  İlişki Sorunları 13 Kasım 2023 Cok basarili ve verimli gecti. Cok tesekkurler.

 • Online Psikolog | Online Terapi

  B****M.

  Sesli Görüşme ile Bireysel Terapi 05 Ağustos 2023 Esra hanımla yarım saatlik bir görüşme yaptık, ilk görüşmemiz olmasına rağmen kendimi oldukça rahat ifade etmeme imkan verdi, oldukça güleryüzlü biriUzmanımız için yorumunuzu gönderin


Vereceğiniz yorumlarda isminiz gizlenerek gösterilecektir. Yorum vererek sistemimize katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.