Türkçe Terapi
Seans Seçenekleri
Online Psikolog | Türkçe Terapi Ece Pınar
İstanbul, Türkiye

   UTC+03:00

Uzm. Klinik Psikolog Ece Pınar

Female
Çevrimdışı
"Psikoloji"

Ücretler


En düşük saatlik ücret
100.00 ₺

Randevu Alınız Takvimi Göster

Terapist Hakkında

İstanbul Aydın Üniversitesinde Psikoloji bölümünü bitirmiştir.Lisans eğitimi sırasında 2012-2013 yılları arasında stajyer olarak İstanbul Ünversitesi Cerrahpasa Tıp Fakultesinde çalışmıştır.Yüksek lisansını İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Klinik Psikoloji üzerine (tezsiz) tamamlamıştır. Ayrıca ikinci yüksek lisansını Haliç üniversitesi Klinik Psikoloji üzerine (tezli) olarak  tamamlamıştır.
Tez konusu: ‘’PANİK BOZUKLUĞU TANISI OLAN YETİŞKİN BİREYLERDE BENLİK SAYGISI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yüksek lisans eğitimi sırasında 2015-2016 yılları arasında stajyer olarak tekrardan İstanbul Ünversitesi Cerrahpasa Tıp Fakultesinde çalışmıştır.
SERTİFİKALAR
Bilissel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi (prof.Dr.Hakan Türkçapar)- 
Bilissel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi (prof.Dr.Hakan Türkçapar) – 
Bilissel Davranışçı Terapi süpervizyon Eğitimi- devam ediyor  (prof.Dr.Hakan Türkçapar)- 
Bilissel Davranışçı Terapi Eğitimi (prof.Dr.Perin Yolaç) – 
Rorschach testi eğitimi    (yetişkin -Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ)
Tat testi eğitimi     (  Prof. Dr. Tevfika TUNABOYLU İKİZ )
Gottman Çift terapisi 1.düzey (Psikolojistanbul)
Gottman çift terapisi 2.düzey  (Psikolojistanbul)
Davranış Bilimleri Enstitüsü- EMDR
Objektif Testler
Mmpı Uygulama ve Yorumlama

Terapi Odasında Mesleki Yetkinlik Kazandırma ve Süpervizyon;
1)Terapötik Becerileirn Kullanımı
2) Çocuklarda Klinik Görüşme Teknikleri
3)Ergenlerde Kliniik Görüşme Teknikleri
4) yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri
5)kişilik bozukluklarında klinik Görüşme Teknikleri

Sunulan Hizmetler

 • Görüşme Seansı

  2 Seans tamamlanmış

  Sorunlarınızı yalnız atlatmak zorunda değilsiniz. Gelin birlikte bir yol izleyelim.

  100.00 ₺

  30 dakika

  Randevu Alınız
 • Evlilik Terapisi

  Görüşme seansı

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Özgüven Eksiklği

  özgüven eksikliği

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • ilişki sorunları

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

  OKB

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Boşanma süreci

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • İlişkide İletişim Problemleri

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Çift Terapisi

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Panik Atak/Panik Bozukluk/Agorofobi

  panik atak, aniden başlayan ve hızla şiddetlenen ,çoğu zaman şiddetli bir tehlike hissi veya sonunun geldiği düşüncesinin eşlik ettiği belli bir başlangıcı ve sonu olan yoğun bir korku veya sıkıntı nöbetidir.

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Depresyon

  Kelime anlamı çökkünlük olan depresyon; ruhsal olarak bireyin çökkünlük yaşaması yani üzüntü, keder, mutsuzluk, karamsarlık, isteksizlik, durgunluk gibi belirtiler göstermesi anlamına gelir. Bazen depresyon kelimesi hüzün veya kayıp duygusunu tarif etmek için kullanılır. Bu duygular her insanda zaman zaman görülebilir ve çoğunda birkaç saatte veya birkaç günde geçer. Böyle zamanlarda insanlar normal faaliyetlerini de yürütebilirler. Depresyon adıyla tanımlanan klinik rahatsızlık ise keder duygusundan farklıdır. Depresyondaki keder duyguları çok daha yoğun ve uzun sürelidir. Daha önceden hoşlanılan faaliyetlere karşı ilgi kaybolması sıktır. Günlük işleri bile yürütmek son derece zorlaşır. Yaşamın önemli alanlarında iş, aile, sosyal yaşam olmak üzere bozulmalara yol açar. Depresyon ruhsal bir rahatsızlıktır, kişinin ahlakı, zekâsı veya iyi ya da kötü birisi olmasıyla ilgisi yoktur.Çevresel, kalıtsal, biyolojik, duygusal, fizyolojik ve bilişsel etkenlerin hepsi veya birkaçı depresyonun ortaya çıkmasında rol oynarlar.

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  Anksiyete (bunaltı) birçok insanın hayatının bazı dönemlerinde yaşadığı, yakından tanıdığı, korkuya benzeyen yoğun bir duygudur. Hastalık derecesinde olmayan anksiyete strese karşı oluşan yanıtın önemli bir parçasıdır ve kişiyi bir tehlike anında harekete geçmeye yöneltir ve kişinin hayatta kalmasına yardımcı olur. Aslında normal düzeydeki anksiyete mantıklı, gerekli ve yaşamsaldır. Hastayı doktora getiren ya da anksiyetenin artık bir hastalık olmasına, patolojik anksiyete olarak adlandırılmasına neden olan şey ise olağan bir yanıtın ve düzeneğin bozulması, beklenenden daha şiddetli olması, gereğinden daha uzun sürmesi ve kişinin günlük hayatını ve işlevselliğini bozmuş olmasıdır.

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

  Sosyal Anksiyete (kaygı) Bozukluğu ya da sık kullanılan adıyla Sosyal Fobi bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişiler başkalarıyla etkileşimde bulunmalarını gerektiren ya da bir eylemi başkalarının yanında yapmaları gereken durumlardan korkarlar ve bunlardan olabildiğince kaçınmaya çalışırlar. Ellerinin ya da seslerinin titrediğinin farkına varılacağı gibi kaygılarından ötürü toplum önünde konuşmaktan korkabilirler ya da düzgün bir biçimde konuşamıyor gibi görünmekten korktukları için başkalarıyla karşılıklı konuşurken aşırı kaygı duyabilirler. Diğer insanların yanında yemekten, içmekten ya da yazı yazmaktan kaçınabilirler.

  En Sık Görülen Belirtiler Nelerdir?
  • Kızarma ve kaslarda titreme• çarpıntı (%79), titreme (%75), terleme (%74), kaslarda gerginlik (%64), Midede rahatsızlık (%63), boğazda kuruma(%61), Sıcaklık/soğukluk duyguları(%57), kafada basınç (%46), Kekeleme, Ses titremesi
  Sosyal Fobi Neden Olur?
  Sosyal fobide kalıtsal geçişin rolü çok güçlü olmasa da vardır. Akrabaları arasında sosyal fobik olan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski bir miktar daha yüksektir. En önemli etmenlerden biri  beyinde bir takım kimyasal ve elektriksel bozukluklar olduğudur, özellikle serotonin adı verilen bu  kimyasal maddenin Sosyal Fobi’lilerin beynindeki oranının normalden az olduğu veya iletimde aksaklıklar bulunduğu ileri sürülmüştür.
  Sosyal Fobi Nasıl Tedavi Edilir? 
  Sosyal Fobi’de en sık uygulanan terapi şekli Bilişsel ve Davranışçı Terapidir.  Bilişsel terapide kaygı duyguları ve bu kaygıya karşı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı doğuran durumlardaki düşüncelerin ne olduğunu anlama, bunlara karşı başa çıkma stratejileri geliştirme gibi aşamalar vardır. Davranışsal terapide ise model olma, yakınmaların üstüne gitme, belirtileri daha net algılayabilmesi için rol oynama, gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi her hastada farklı uygulanabilecek yöntemler vardır. 

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Özgül Fobi

  Korkunun şiddeti fobik uyaranın yakınlığı ve kaçma yolunun olup olmaması ile yakından ilişkilidir. Yaşanan anksiyete bazı durumlarda panik derecesinde olabilir. Özgül fobi tanısı koyabilmek için yaşanan korkunun belirgin derecede sıkıntı oluşturması ya da mesleki ve toplumsal işlevselliği bozacak kadar şiddetli olması gerekmektedir.Özgül fobi, açıkça görülen nesne ve durumlardan belirgin, sürekli ve anlamsız korku duyma halidir. Korku odağı bir nesne ya da durumun bir yönünden zarar görme şeklinde olabileceği gibi (Örn; kaza geçirme korkusu ile uçağa binememe ya da araç kullanamama, ısırılma tehlikesi ile köpeklerden korkma vs.), korkulan nesne ile karşılaşınca ortaya çıkabilecek kontrolünü kaybetme, paniğe girme, bayılma gibi sonuçlardan kaygı duyma tarzında da kendisini gösterebilir (Örn; yüksek yerlere çıkınca baş dönmesi olabileceğinden, kapalı yerlerde kontrolünü kaybedeceğinden korkma vs.).Kişinin kaçma davranışının mümkün olup olmaması ile ilgili düşünceleri doğrultusunda değişik şiddette olabilmekle birlikte, genellikle fobik uyaranla her karşılaşıldığında kişide aniden başlayan bir sıkıntı tepkisi ortaya çıkar. Kişi genellikle bu denli korkmanın anlamsız olduğunun farkındadır

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Sınav Kaygısı

  Sınav Kaygısı nedir?
  Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır.
  Sınav kaygısı neyle ilişkilidir? 
  Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı oluşumu üzerinde etkilidir.
  Sınav kaygısının belirtileri nelerdir?
  Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir.

  Sınav kaygısı yaşandığı nasıl anlaşılır?
  Öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş gözlenir. Ders çalışmayı erteleme, sınav ve hazırlığı hakkında konuşmayı reddetme vardır. Soru sorulmasından rahatsız olurlar. Dikkat dağınıklığı, odaklanamama, Fiziksel yakınmalarda dikkat çeken bir artış (karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsızlık ya da tersine aşırı yeme, genel mutsuz bir ruh hali vb.), çok çalışılmasına karşın performans düşüklüğü kaygının varlığını gösterir.
  Sınav Kaygısının etkileri nelerdir?
  Öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu anlamama, düşünceleri organize etmede zorluk, dikkatte azalma, sınavın içeriğine değil kendisine odaklanma, zihinsel becerilerde zayıflama , enerji azlığı, fiziksel rahatsızlıklar sınav kaygısının başlıca etkileridir. Sınav kaygısı gerçek dışı beklenti ve yorumlar içerdiğinden yanıltıcıdır. Öğrenciyi farkında olmadan kendi davranışını denetleyemez hale getirir…
  Sınav Kaygısı neden oluşur?
  Gerçekçi olmayan düşünce biçimlerine sahip olmak kaygını oluşmasında en önemli süreçlerdir. Bunaltıya eğilimli kişilik yapısı (mükemmeliyetçi, rekabetçi) olanlarda daha sık görülür. Sosyal çevrenin beklentileri ve baskısı da önemli bir etkendir.

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travma Nedir?

  Travma, günlük yaşantımızda sık kullanılan kelimeler arasına girmeye başlarken, sadece stres düzeyini arttıran olaylara verdiğimiz ad olabilmekte; buna karşın, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar, travmatik yaşantılar olarak tanımlanabilmektedir. Yaşanmış bir trafik kazası, bir doğal afet (deprem, sel, vb.), taciz, daha zorlayıcı bir yaşantı, onbeş yıllık evlilikte atılmış ilk tokat travmaya örnek oluşturabilmektedir.

  200.00 ₺

  60 dakika

  Randevu Alınız

İş Tecrübeleri

 • uzman klinik psikolog Larin Psikolojik Danışmanlık Merkezi

  2017-2019 İstanbul Türkiye

  çocuk,ergen ve yetişkinlere danışmanlık hizmeti.

Eğitim

 • istanbul aydın unıversitesi 08.10.2009 - 15.07.2014

  Lisans

  Diploma Yüklendi

 • İstanbul Esenyurt Ünıversitesi 08.08.2014 - 20.01.2018

  Yüksek Lisans

  Diploma Yüklendi

 • Haliç Üniversitesi 02.02.2016 - 07.07.2017

  Yüksek Lisans

  Diploma Yüklendi

Sertifikalar & Seminerler

 • EMDR 10.10.2018

  Davranış Bilimleri Enstitüsü

 • Rorschach Projektif Testler Derneği 10.06.2018

  Tat Eğitimi

 • Janus psikoloji 01.06.2018

  Bilissel davranisci terapi supervizyon

 • Janus psikoloji 01.09.2017

  Bilissel davranisci terapi beceri egitimi

  Sertifika Yüklendi

 • rorschach projektif testler derneği 23.05.2017

  Rorschach Testi

 • Janus psikoloji 01.03.2017

  Bilissel davranisci terapi temel egitim

  Sertifika Yüklendi

 • Psikolojistanbul 31.05.2015

  Gottmann Çift Terapisi 2. Seviye

  Sertifika Yüklendi

 • Psikolojistanbul 10.05.2015

  Gottmann Çift Terapisi 1. Seviye

  Sertifika Yüklendi

 • Padem psikoloji 26.04.2015

  Bilissel davranisci terapi

  Sertifika Yüklendi

 • psikoloji akademisi 16.06.2014

  Objektif Testler

  Sertifika Yüklendi

 • Psikoloji Akademisi 14.05.2014

  MMPI uygulama ve yprumlama

  Sertifika Yüklendi

 • psikoloji akademisi 04.04.2014

  Scid ve klinik testler

  Sertifika Yüklendi

YorumlarUzmanımız için yorumunuzu gönderin

Vereceğiniz yorumlarda isminiz gizlenerek gösterilecektir. Yorum vererek sistemimize katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.