SAĞLIKLI AİLE- SAĞLIKSIZ AİLE
 

SAĞLIKLI AİLE- SAĞLIKSIZ AİLE

Bu yazımın ana başlıkları Sağlıklı ve Sağlıksız Ailenin Özellikleri, Nasıl Mutlu Bir Aile Olunur ? , Sağlıklı Aile de Aile Kurallarının işleyişi, Sağlıksız Bir Ailede Neler Olur ? ve Beş Sağlıksız Aile Alışkanlığını Nasıl Sağlıklı Yapıya Çeviririz.


   Sağlıklı Ailenin Özellikleri
-    Birbirlerine ilgi ve sevgiyle yaklaşırlar.
-    Birbirlerine bağlılık hissederler.
-    Birbirlerinin varlıklarından mutluluk duyarlar.
-    Çatışmalarını çözümleme konusunda başarılıdırlar.
-    Birbirlerini oldukları gibi kabul ederler.
-    Birbirlerini takdir ederler.
-    Ortak zevklere sahiptirler.
-    Fikirlerini ve duygularını birbirlerine rahatça ifade edebilir, bu konuda sıkıntı duymazlar.
-    Ailedeki olaylar hakkında şakalaşma ve olaylara mizahi dille yaklaşabilme yeteneğine sahiptirler.
-    Birlikte zaman geçirirler.      
-    Sağlıklı ailelerin sağlıksız aile yapılarından daha az problem yaşadıkları düşünülemez. Sağlıklı ailelerin, sağlıksız ailelerden bu konudaki tek farkı problemleri ile daha başarılı bir şekilde başa çıkabilmeleridir !
·        
Sağlıklı aile yapısı, ailenin, yaşam boyu geçireceği kriz durumlarına dayanmasını ve atlamasını kolaylaştırır !
Nasıl Mutlu Bir Aile Olunur ?    
Aile üyelerinin, ailelerinin bir ferdi olmaktan duydukları memnuniyet, aidiyet hissi ve ailelerinden elde ettikleri doyum, mutlulukları üzerinde belirleyicidir. Ancak önemli olan, ailenin mutluluğunun miktarı değil, aile üyelerinin mutluluğu için gösterdikleri çabadır.

Sağlıklı aile sağlıklı karı-koca ilişkisiyle başlar !    
    Eşlerin iletişim ve çatışma çözme konusundaki becerileri de ailenin geri kalanına örnek oluşturur. Çocuklar stres, çatışma, engellenme gibi olumsuzluklar karşısında nasıl tepki vereceklerini, çoğunlukla anne babalarının tepkilerine dayanarak öğrenip sergilerler.
               
       Sağlıklı ailelerde güç tek bir kişinin elinde toplanmaz, aile bireylerince paylaşılır. Ailenin tümünün görüş ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilir. Tüm aile üyelerinin fikirlerini ifade ettikleri, alınan kararlara katıldıkları ve çözümler için fikir ürettikleri ailelerde, aile birliği ve gücü olumlu yönde etkilenir.

     Anne veya babanın sürekli olarak kendi kararlarını  uygulatmaya çalıştığı ve diğerleri üzerinde baskı ve kontrol kurduğu ailelerde, öfke, sinirlilik, çatışma, başkaldırı hatta aile üyelerinin ruh sağlıklarında bozulmalar ortaya çıkabilir.    
    Ailenin sağlığını, bu liderin duyarlı, katılımcılığa önem veren, demokrat bir lider olup olmaması belirler. Başarılı liderlik karar alma gücünü elinde bulundurmak değil, ortak olarak alınan kararları yönetebilmek demektir.

Aile Kuralları   

Sağlıklı aileler, ailenin yaşam boyu karşılaşabileceği değişim ve gelişimlere bağlı olarak kurallarını esnetebilir hatta gerekirse değiştirebilirler. Katı kurallara sahip aileler ise değişime kapalıdır ve işe yaramayan aynı cevapları tekrarlama, uygunsuz ve sert tepkiler verme, yaşam değişikliklerine rağmen değişmeme, yozlaşma ve kaosa sürüklenme gibi eğilimlere yatkındırlar.

Sağlıksız Bir Ailede Neler Olur ?
-          Aile üyeleri birbirlerine yoğun öfke ve kırgınlık duyarlar.
-          Aile üyeleri aralarındaki çatışmaları çözümlemekte zorlanırlar.
-          Aile üyelerinin aralarındaki küskünlükler günlerce uzar.
-          Aile üyeleri arasında empati ( kendisini karşısındakinin yerine koyma) eksikliği vardır.
-          Aile üyeleri birbirine karşı anlayışsızdır.
-          Aile üyeleri birbirleriyle hakaret veya küfür içeren cümleler konuşur. 
-          Çocuklarda davranış bozuklukları veya aile üyelerinde ruhsal sıkıntılar görülür.
-          Aile üyeleri birbirlerine sevgi ve ilgi göstermekte zorlanırlar.
-          Aile üyeleri birbirlerine şefkatle yaklaşmaz ve merhamet göstermezler.
-          Aile üyeleri arasında nefret duyguları oluşur.
-          Aile üyeleri birbirine karşı güvensizdir.
-          Aile içinde şiddet veya istismar gibi durumlar yaşanır.

Beş Sağlıksız Aile Alışkanlığını Sağlıklı Yapıya Çevirme
1.   Kaba Konuşmak : En yakın arkadaşınıza sarf etmeyeceğiniz hiçbir cümleyi aile üyelerinize sarf etmeyiniz.
2.  Kötü Davranmak : Ailenize verdiğiniz kıymet aslında sizin kendinize verdiğiniz kıymeti gösterir.
3. Sevgiyi Esirgemek : Ailenizden sevginizi ve duygularınızı saklamayın. 
4. Takdir Etmemek : Aile üyelerinize, onlarla gurur duyduğunuzu, başarılarını takdir ettiğinizi, hayallerini desteklediğinizi söylemekten çekinmeyin.
5.  Küskünlükleri Uzatmak : Çatışma çözme konusundaki becerilerinizi geliştirmeye gayret edin.
Etiketler
Bir yorum yaz

İlgili Bloglar

Türkçe Terapi Garanti

100%

Memnuniyet Garantisi

Terapinin başarıyla tamamlayana kadar Türkçe Terapi ödemeleriniz bizimle güvende.